بار دیگر و این بار … ( خاطرات به اذین )

بار دیگر و این بار … ( خاطرات به اذین )
نویسنده: محمود اعتمادزاده(م.ا.به آذین)

خاطرات محمود اعتماد زاده ( به اذین )خاطرات دردانگیز مترجم نامدار و دگراندیش ایران به آذین در زندان جمهوری اسلامی است. او را ۱۷ بهمن ۱۳۶۱ و درجریان یورش اول به حزب توده ایران دستگیر کردند، که خاطرات خود از زندان را با همین یورش آغاز می کند…..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *