پاورپوینت تهيه اسيد بوريك از بوراكس جديد (2)

پاورپوینت تهيه اسيد بوريك از بوراكس جديد (۲)

B(OH)3 + H2O             B(OH)4-  +  H+<br> B(OH)4-  در غلظتهای کمتر از M 025/0 فقط به صورت نمونه های يک هسته ای B(OH)3 وB(OH)4- وجود دارند ولی در غلظتهای بالاتر قدرت اسيدی افزايش می يابد و اندازه گيری pH مويد تشکيل نمونه های بسپار مانند است.                                                 <br>3 B(OH)3                 B3O3(OH)4- + H+ + 2H2O        pk=84/6<br>درمحلولهای مختلف اسيد…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *