مثالهایی از جدول فراوانی در اکسل

مثالهایی از جدول فراوانی در اکسل

مثالهایی از جدول فراوانی در اکسل

سه مثال از جدول فراوانی در اکسل حل شده است.بطوریکه میتوانید از فایل اکسل مانند یک الگو استفاده کنید و داده هارا پاک کنید و داده های جدید را وارد کنید و یک مثال جدید را طراحی نمایید….

دو مثال حل شده واریانس در اکسل

دو مثال حل شده واریانس در اکسل

دو مثال حل شده واریانس در اکسل

حل دو مثال از واریانس در اکسل با دو فرمول مختلف. برای هر مثال هم یک الگو در شیت دیگر طراحی شده که میتوانید با پاک کردن داد ها و فراوانی، و وارد کردن داده های جدید، یک مثال جدید طراحی کنید تا اکسل به راحتی آن را برایتان حل نماید….

آشنایی با ابزار دقیق

آشنایی با ابزار دقیق

آشنایی با ابزار دقیق

عنوان جزوه: آشنایی با ابزار دقیق
قالب بندی: pdf
تعداد صفحات: ۱۰۰
شرح مختصر:
تعريف : كنترل يكي از شاخ ههاي علوم مهندسي است كه در مورد چگونگي تسلط بر پديد هها و هدايت رفتار آنها صحبت مي كند.در صنعت با فرايندهايي سروكار داريم كه بسيار متنوع و متفاو تاند. با اين حال براي كنترل آنها اصول و اجزاء كم و بيش مشابه اي بكار مي بريم. جهت مرور مفاهيم اوليه كنترل به مثال زير توجه نمائيد.۱) يك سيستم آبگرمكن ساده را نشان م يدهد.كه شامل مخزن سوخت، شير كنترل ، لوله…

تاریخ تفسیر

تاریخ تفسیر

تاریخ تفسیر

عنوان جزوه: تاریخ تفسیر
قالب بندی: word
تعداد صفحات: ۳۱۸
شرح مختصر:
بسم الله الرحمن الرحيم
درس تاريخ تفسير(۱)
جلسه دوم
در جلسه گذشته ما راجع به متن بحثي داشتيم. گام بعدي، فرآيند تفسير است. وقتي كه ما با يك متن مواجهيم و قرار است اين متن در يك فرآيندي به تفسير تبديل شود، معني آن اين است كه ما يك متن به علاوه چيزي داريم. آن چيزي كه به متن اضافه مي­شود از كجا مي­آيد؟ در واقع اين مهمترين سوالي است كه در مورد چيستي تفسير مطرح است. دو احتمال وجود…

اینترنت Firewal

اینترنت Firewal

تعداد صفحه : ۴۰اینترنت Firewall: طرح و اجراي موضوعات ۱- بعضي تصميمات اساسي طراحي در يك firewall چه چيزهايي هستند؟ تعدادي موضوعات طراحي اساسي وجود دارند كه بايد توسط يك شخص خوش اقبال كه مسئوليت او طراحي ، تعيين و اجرا يا نظارت بر نصب يك firewall است، تعيين شوند . اولين و مهمترين تصميم سياست اينكه چگونه شركت يا سازمان شما مي خواهد سيستم را اعمال كند ، است ك آيا firewall سرجاي خود قرار دارد براي رد كردن تمام خدمات به جز آن هايي كه براي كار اتصال به شبكه ضروري…

ويروسها ، كرمها وتروژانها ۱۵ ص

ويروسها ، كرمها وتروژانها ۱۵ ص

تعداد صفحه : ۴۰What are viruses, worms, and Trojans? http://www.microsoft.com/athome/security/viruses/fwbenefits.mspx  Viruses, worms, and Trojans are malicious programs that can cause damage to your computer and information on your computer. They can also slow down the Internet, and they might even use your computer to spread themselves to your friends, family, co-workers, and the rest of the Web. The good news is that with an ounce of prevention and some good common sense, you are less likely to fall victim to these threats. Think of it as locking your front door to protect your entire family. Read on to learn about the characteristics and differences of viruses, worms, and Trojans.  What is a virus?  What is a worm?  What is a Trojan?  How do worms and other viruses…

ويروسها ، كرمها وتروژانها ۱۵ ص

ويروسها ، كرمها وتروژانها ۱۵ ص

تعداد صفحه : ۴۰What are viruses, worms, and Trojans? http://www.microsoft.com/athome/security/viruses/fwbenefits.mspx  Viruses, worms, and Trojans are malicious programs that can cause damage to your computer and information on your computer. They can also slow down the Internet, and they might even use your computer to spread themselves to your friends, family, co-workers, and the rest of the Web. The good news is that with an ounce of prevention and some good common sense, you are less likely to fall victim to these threats. Think of it as locking your front door to protect your entire family. Read on to learn about the characteristics and differences of viruses, worms, and Trojans.  What is a virus?  What is a worm?  What is a Trojan?  How do worms and other viruses…

رگرسیون اجزای اصلیPCR

رگرسیون اجزای اصلیPCR

رگرسیون اجزای اصلیPCR

عنوان: رگرسیون اجزای اصلی PCR
به منظور درک بهتر روشهای PCR  و PLS بهتر است ابتدا به تعریف فاکتور ( جزء اصلی) بپردازیم. یک فاکتور، ترکیبی خطی از متغیرهای اصلی موجود در یک ماتریس می باشد.
 …

تعیین حجم نمونه کوکران – جدول مورگان

تعیین حجم نمونه کوکران - جدول مورگان

تعیین حجم نمونه کوکران – جدول مورگان

با استفاده از این فایل می توانید تعداد نمونه مورد نیاز جهت تحقیق خود را تعیین نمایید . فقط کافیست تعداد N جامعه را در سلول مورد نظر وارد کرده تا برنامه تعداد n نمونه را محاسبه کند. در شیت دوم نیز جدول مورگان قرار داده شده است.
فرمت فایل:اکسل…

پروژه آمار ورزش صبحگاهي

پروژه آمار ورزش صبحگاهي

فهرست مطالب
 

عنوان

صفحه

مقدمه

۳

دليل ورزش صبحگاهي

۶

جمع آوري داده ها

۸

دسته بندي داده ها

۹

شاخص هاي مركزي

۱۰

انواع نمودارها

۱۱

نتيجه گيري

۱۵

منابع

۱۷

 
مقدمه
هدفاز انجام ورزش حرکت دادن بدن تا جايي است که امکان دارد. اما آغاز کردن روز با ورزش سبب مي‌شود تمام طول روز با نشاط و سرزنده باشيد. تحقيقات نشان مي‌دهد ورزش صبحگاهي سبب بهبود وضعيت خواب شده و براي متعادل نگه…