اکسل هوشمند حقوق و دستمزد

اکسل هوشمند حقوق و دستمزد اﻛﺴﻞ هوشمند ﺣﻘﻮﻕ و ﺩﺳﺘﻤﺰﺩاﻛﺴﻞ هوشمند ﺣﻘﻮﻕ و ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ به منظور برطرف نمودن نیاز حسابداران عزیز جهت محاسبه حقوق و دستمزد کارکنان طراحی و ارائه شده است. اﻛﺴﻞ هوشمند ﺣﻘﻮﻕ و ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ تمام امکانات یک… ادامه مطلب

پیشبینی سرمایه گذاری در سال ۹۸ از هاتف سیدپور

پیشبینی سرمایه گذاری در سال ۹۸ از هاتف سیدپور دوره فشرده «پیش بینی سرمایه گذاری سال۹۸ »شامل چه مواردی است؟   این دوره توسط استاد دکترهاتف سیدپور ارایه خواهد شد. ایشان عضو انجمن اقتصاددانان ایران است که سالهاست روی حوزه… ادامه مطلب