PAPER SUPER CAPACITOR

PAPER SUPER CAPACITOR

سوپر‌خازن‌ها در زمینه جذب انرژی و ذخیره‌سازی انرژی هم به طور مستقل و هم در کنار باتری‌ها و سلول‌های سوختی، قابل استفاده هستند. سوپر خازن‌ها مزیتی ورای تجهیزات ذخیره انرژی دارند از جمله آن تعداد شارژ و دشارژ بالا، توان بالا، رنج کارکرد حرارتی قوی می باشد…

توربین بادی (کنترل سرعت)

توربین بادی (کنترل سرعت)

توربین بادی (کنترل سرعت)

این سند حاوی گزارشی از مدارهای واسط در توربین های بادی است که برای دانشجویان ارشد الکترونیک و دیجیتال مناسب می باشد. در این گزارش به صورت اختصاصی به تکنیک کنترل سرعت توربین بدون سنسور سرعت باد و برپایه تکنیک هوش مصنوعی پرداخته شده است….