گنج نامه مخزن الدفین ضیا بری

گنج نامه مخزن الدفین ضیا بری مخزن الدفین فی اسرار الخزینه ۴ وزیر نویسنده : ضیابری تعداد صفحات : ۲۰۴ صفحه زبان : فارسی . موضوع : نسخه نامه دفینه ها ، بیش از ۷۰۰ سند از مناطق مختلف ،… ادامه مطلب