طراحی بهینه مسیر سفر به قمر انسلادوس زحل با استفاده از الگوریتم تکاملی (ICA) و مقایسه نتایج بدست آمده با الگوریتم (PSO

طراحی بهینه مسیر سفر به قمر انسلادوس زحل با استفاده از الگوریتم تکاملی (ICA) و مقایسه نتایج بدست آمده با الگوریتم (PSO

طراحی بهینه مسیر سفر به قمر انسلادوس زحل با استفاده از الگوریتم تکاملی (ICA) و مقایسه نتایج بدست آمده با الگوریتم (PSO

نوع فایل:PDF
تعداد صفحات :۱۶
سال انتشار : ۱۳۹۵
چکیده
در این مقاله هدف طراحی مدار بهینه برای سفر به قمر انسلادوس زحل است. برای رسیدن به این هدف از مساله دو جسم در مکانیک مداری و روش پرکاربرد مقاطع مخروطی متصل بهره گرفته شده است و متد نوینی برای طراحی مدار بهینه از لحاظ انرژی و زمان به کار برده شده است و روش هایانتقال بین سیاره ای و مانورهای موجود و همچنین مراحل طراحی مدار برای ماموریت های بین سیاره ای بررسی شده است. درادامه با کمک نرم افزارمطلب…

شناسایی واحدهای ساختاری و زمین شناسی منطقه میانراهان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و سنجش از دور (RS)

شناسایی واحدهای ساختاری و زمین شناسی منطقه میانراهان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و سنجش از دور (RS)

شناسایی واحدهای ساختاری و زمین شناسی منطقه میانراهان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و سنجش از دور (RS)

نوع فایل:PDF
تعداد صفحات :۷
سال انتشار : ۱۳۹۴
چکیده
در این مقاله سعی شده است با استفاده از دانش سنجش از دور (RS) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) به تشخیص و تفکیک واحدهای ساختاری و زمین شناسی منطقه میانراهان بپردازیم. به منظور مطالعه و تفکیک سنگ شناسی افیولیت های میانراهان از تصویر هفت باندی ماهواره Landsat به عنوان تصویر مورد مطالعه برای منطقه یاد شده استفاده گردید. پس از انتخاب تصویر و تغییر فرمت و ترکیب باندها، تصویر رنگی هفت باندی برایمنطقه بدست…

مطالعه تاثیر عوامل هیدروژئوشیمیایی بر شاخص های کیفی آب زیرزمینی دشت قزوین

مطالعه تاثیر عوامل هیدروژئوشیمیایی بر شاخص های کیفی آب زیرزمینی دشت قزوین

مطالعه تاثیر عوامل هیدروژئوشیمیایی بر شاخص های کیفی آب زیرزمینی دشت قزوین

نوع فایل:PDF
تعداد صفحات:۱۴
سال انتشار:۱۳۹۵
چکیده
در این مقاله شاخص کیفی آب زیرزمینی دشت قزوین مورد مطالعه قرار گرفته است. در این بررسی از آمار پارامترهای شیمیایی ۴۲ چاه بهره برداری برای مدت ده سال از سال آبی ۸۳ – ۱۳۸۲ تا ۹۳ -WHO 1392 بصورت دو دوره میانگین استفاده شده است. پارامترها با استانداردهای، موسسه استاندارد صنعتی ایران و وزارت نیرو مقایسه و شاخص های کیفی محاسبه شده است. در این مطالعه تاثیر عوامل زمین شناسی،هیدروژئوشیمیایی و واکنش های شیمیایی…

تاثیر چشمه های آبگرم(گنو و خورگو)در استان هرمزگان بر آب شرب منطقه

تاثیر چشمه های آبگرم(گنو و خورگو)در استان هرمزگان بر آب شرب منطقه

تاثیر چشمه های آبگرم(گنو و خورگو)در استان هرمزگان بر آب شرب منطقه

نوع فایل:PDF
تعداد صفحات :۱۰
سال انتشار : ۱۳۹۵
چکیده
استان هرمزگان در جنوب کشور و در ساحل خلیج فارس و دریای عمان قرار دارد. بخش وسیعی از وسعت این استان در محدوده حوزه آبریز کل و مهران-جزایر و بندرعباس-سدیج قرار می گیرد. بررسی منابع آبهای سطحی نشان می دهد که رودخانه های واقع در بخش غربی استان یعنی در حوزه کل –مهران به غیر از برخی از سرشاخه های رودخانه کل به دلیل گستردگی فراوان گنبدهای نمکی دارای شوری بسیار زیاد و از کیفیت نامطلوب برخوردار می…

پتروژنز و خاستگاه تکتونو ماگمایی کانسار آهن صدرآباد، غرب یزد

پتروژنز و خاستگاه تکتونو ماگمایی کانسار آهن صدرآباد، غرب یزد

پتروژنز و خاستگاه تکتونو ماگمایی کانسار آهن صدرآباد، غرب یزد

نوع فایل :PDF
تعداد صفحات :۲۵
سال انتشار :۱۳۹۴
چکیده
کانسار آهن صدرآباد در غرب استان یزد در فاصله ۲۲ کیلومتری غرب صدرآباد و در حد فاصل کمان ماگمایی ارومیه بزمان و زون ایران مرکزی واقع شده است. . واحدهای رخنمون یافته در منطقه شامل نهشته های رسوبی از جمله سنگ آهک دولومیتی، ماسه سنگ، شیل ومارن به سن تریاس بالایی ژوراسیک زیرین، توده نفوذی با ترکیب گرانیت، گرانودیوریت تا دیوریت به سن بعد از ائوسن و نهشته های کواترنری می باشد، کانی شناسی سنگهای منطقه…

پهنه بندی مخاطرات زمین لغزش با استفاده از روشهای شاخص همپوشانی و تحلیل سلسله مراتبی AHP ،مطالعه موردی: حوضه آبریز سد ستارخان

پهنه بندی مخاطرات زمین لغزش با استفاده از روشهای شاخص همپوشانی و تحلیل سلسله مراتبی AHP ،مطالعه موردی: حوضه آبریز سد ستارخان

پهنه بندی مخاطرات زمین لغزش با استفاده از روشهای شاخص همپوشانی و تحلیل سلسله مراتبی AHP ،مطالعه موردی: حوضه آبریز سد ستارخان

نوع فایل :PDF
تعداد صفحات :۱۴
سال انتشار :۱۳۹۴
چکیده
منطقه مورد مطالعه، حوضه آبریز سد ستارخان اهر، در ۱۱ کیلومتری غرب شهر اهر در استان آذربایجان شرقی و بر روی رودخانه اهرچای قرار گرفته است. با توجه به مستعد بودن منطقه نسبت به زمینلغزش و وجود لغزشهای زیاد در منطقه،شناسایی عوامل موثر در وقوع این پدیده طبیعی و شناخت مناطق مستعد زمینلغزش بسیار ضروری میباشد. با توجه به اینکه استفاده از روشهای مختلف جهت شناسایی مکانهای با خطر لغزش بالا، میتواند به…

شناسایی مسیر گسل با استفاده از روش ژئوالکتریک (مقاومت ویژه)

شناسایی مسیر گسل با استفاده از روش ژئوالکتریک (مقاومت ویژه)

شناسایی مسیر گسل با استفاده از روش ژئوالکتریک (مقاومت ویژه)

نوع فایل:PDF
تعداد صفحات :۹
سال انتشار : ۱۳۹۴
چکیده
یکی از مؤثرترین و ارزانترین روشهای ژئوفیزیکی در شناسایی گسلهای پنهان استفاده از روش ژئوالکتریک میباشد. در این مطالعه، جهت ردیابی مسیر گسل میانرود که یکی از شاخههای پهنه گسلی سبزپوشان واقع در جنوب غربی زاگرس میباشد، از روش مقاومت ویژه با آرایهی CRP (Combined Resistivity Profiling) و اشلومبرگر استفاده شده است. با استفاده از روش CRP در این منطقه دو شکستگی، اولی با شیب نزدیک به قائم و در جهت جنوب غرب و دومی با شیب…

معرفی و بررسی کاربرد روش های ژئوالکتریک در تعیین خواص ژئومکانیکی سنگ

معرفی و بررسی کاربرد روش های ژئوالکتریک در تعیین خواص ژئومکانیکی سنگ

معرفی و بررسی کاربرد روش های ژئوالکتریک در تعیین خواص ژئومکانیکی سنگ

نوع فایل:PDF
تعداد صفحات :۷
سال انتشار : ۱۳۹۴
چکیده
در مطالعات زمین شناسی مهندسی، معمولا شناسایی جنس لایههای مختلف زمین و بررسی ویژگیهای آنها جزو اصلیترین اهداف میباشند. به این منظور، نیاز به بررسی و اکتشاف محیط زمین شناسی و گرد آوری اطلاعات با استفاده از روشها و تکنیکهای مختلف ضروری میباشد . امروزه کاربردروشهای ژئوفیزیکی در مطالعات ساختگاهی و زمین شناسی مهندسی بر کسی پوشیده نیست و این کاربردها با سرعت در حال گسترش است. روشهایژئوفیزیکی به…

بررسی و ارزیابی دقت و صحت چند پیش نشانگر زلزله در علوم مختلف

بررسی و ارزیابی دقت و صحت چند پیش نشانگر زلزله در علوم مختلف

بررسی و ارزیابی دقت و صحت چند پیش نشانگر زلزله در علوم مختلف

نوع فایل:PDF
تعداد صفحات:۵
سال انتشار:۱۳۹۴
چکیده
پیش بینی زمین لرزه یکی از چالش های علمی با ارزش است که اگر به نتایج موفق و علمی نائل گردد یک پیشرفت ماندگار محسوب می شود . یکی ازراه های پیش بینی زلزله مطالعه و بررسی نشانه ها و رویدادهایی است که قبل از وقوع ان حاصل حادث می گردند که از انها به عنوان پیش نشانگر هایزلزله یاد می شود . پیش نشانگر های بسیاری تا کنون شناخته شده که مبنای پیش بینی های متعددی قرار گرفته است . در این مقاله پیش نشانگرهای لرزه…

بررسی هندسی ساختاری منطقه دامنه جنوب باختر اصفهان با تأکید بر تغییر شکلهای شکننده

بررسی هندسی ساختاری منطقه دامنه جنوب باختر اصفهان با تأکید بر تغییر شکلهای شکننده

بررسی هندسی ساختاری منطقه دامنه جنوب باختر اصفهان با تأکید بر تغییر شکلهای شکننده

نوع فایل:PDF
تعداد صفحات :۱۶
سال انتشار : ۱۳۹۴
چکیده
منطقه دامنه از نظر جغرافیایی در فاصله ۱۱۱ کیلومتری جنوب باختری شهرستان اصفهان جای دارد. به منظورانجام مطالعات زمین ساختی مورد بررسی قرار گرفته این منطقه دارای مجموعه رسوبات دوران مزوزوئیک پهنه سنندج سیرجان را در خود جای داده است که بر روی کل منطقه رسوبات آبرفتی عهد حاضر قرار گرفته است. این منطقه شامل سنگهای به شدت دگرشکل شدهای است که آشکارا در یک پهنهبرشی راستگرد تکوین یافتهاست مطالعات…