معماری و اوقات فراغت ۹۷ ص

معماری و اوقات فراغت 97 ص

معماری و اوقات فراغت ۹۷ ص

مقدمه
۱ ـ ۱ ـ اوقات فراغت
نظريات مرتبط با فراغت
اهداف گذران فراغت
ويژگيهاي فعاليتهاي فراغتي
كار دلخواه و آزاد در وقت آزاد
فراغت و تفريح در دين
ابعاد اقتصادي گذران فراغت
تأثيرات عدم برنامه ريزي فراغت
تقسيم بندي وقت آزاد
نيازهاي امروزي به فعاليتهاي فراغتي
تأثير اوقات فراغت در معماري
جهاني شدن برنامه ريزي گذران فراغت
سابقه برنامه ريزي فراغت در ايران
بخشهاي موثر در برنامه ريزي فراغت
تمهيدات كالبدي و راهكارهاي عملي تفريح…

انسان طبيعت معماري ۱۰۷ ص

انسان طبيعت معماري 107 ص

انسان طبيعت معماري ۱۰۷ ص

قسمت هایی از فهرست و محتوا:
فهرست مطالب
سر آغاز…
انسان ۷
طبيعت ۱۸
معماري ۲۵
انسان و طبيعت ۵۸
انسانو معماری ۶۵
معماري و طبيعت ۸۳
منابع ۱۱۱
 انسان شناسی را از دیدگاههای مختلفی مورد بررسی قرار می‌دهند:
انسان شناسي ديني
انسان شناسي فلسفي
انسان شناسي تجربي
انسان شناسي عرفاني
سؤال هايي که انسان به آنها پاسخ مي دهد عبارتند از:
ماکس)
(پاسكال
کولتون
اُرد بزرگ
(جان راسکن
(اُرد بزرگ)
اُرد بزرگ
فیلر
نیچه
(ديل…

مجموعه عظیم نما رومی و کلاسیک ، مخصوص چوب و سنگ در ۶۲ صفحه

مجموعه عظیم نما رومی و کلاسیک ، مخصوص چوب و سنگ در 62 صفحه

مجموعه عظیم نما رومی و کلاسیک ، مخصوص چوب و سنگ در ۶۲ صفحه

مجموعه عظیم نما رومی و کلاسیک ، مخصوص چوب و سنگ در ۶۲ صفحه
 …

فیلم آموزشی سرشکنی یک پیمایش بسته با استفاده از سیویل ۳d

فیلم آموزشی سرشکنی یک پیمایش بسته با استفاده از سیویل ۳d

فیلم آموزشی سرشکنی یک پیمایش بسته با استفاده از سیویل ۳d
در صورت بروز مشکل می توانید با مدیریت فروشگاه تماس حاصل نموده و درصورت حل نشدن مشکل مبلغ واریزی خود را تا ۴۸ ساعت بعد از خرید بازپس بگیرید.
با تشکر مدیریت فروشگاه
seyedmostafa71@yahoo.com…

پاورپوینت برنامه ريزي و مديريت پايدارجنگل

پاورپوینت برنامه ريزي و مديريت پايدارجنگل

پاورپوینت برنامه ريزي و مديريت پايدارجنگل
در صورت بروز مشکل می توانید با مدیریت فروشگاه تماس حاصل نموده و درصورت حل نشدن مشکل مبلغ واریزی خود را تا ۴۸ ساعت بعد از خرید بازپس بگیرید.
با تشکر مدیریت فروشگاه
seyedmostafa71@yahoo.com…

پی دی اف محاسبه احجام منشوری

پی دی اف محاسبه احجام منشوری

پی دی اف محاسبه احجام منشوری
در صورت بروز مشکل می توانید با مدیریت فروشگاه تماس حاصل نموده و درصورت حل نشدن مشکل مبلغ واریزی خود را تا ۴۸ ساعت بعد از خرید بازپس بگیرید.
با تشکر مدیریت فروشگاه
seyedmostafa71@yahoo.com…