تحقیق تحليل روسازي انعطاف پذير

تحقیق تحليل روسازي انعطاف پذير

تحقیق-تحليل-روسازي-انعطاف-پذير

توضیحات:
پایان نامه رشته عمران با عنوان تحليل روسازي انعطاف پذير، در قالب فایل Word و در حجم ۱۱۳ صفحه.

بخشی از متن اصلی:

تحليل روسازي‌ها مسئله مهمي است كه امروز با توجه به گسترش صنعت ساختمان و راهسازي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. روش‌هاي متفاوتي براي تحليل روسازي‌ها تا به امروز ارائه شده‌اند و هر كدام به نوبه خود داراي نقاط قوت و ضعفي هستند. دو روش عمده اصلي در تحليل اين مسائل منطق تئوري لايه‌اي و  تئوري اجزاء محدود مي‌باشد. بديهي است كه استفاده از هر كدام از روش‌ها ملزم به رعايت فرضيات اوليه و شرايط خاص حاكم بر آن روش خواهد بود. آنچه در اين پروژه مورد اشاره قرار گرفته است؛ معرفي دو روش اصلي تحليل روسازي‌هاي انعطاف‌پذير كه يكي استفاده از تئوري الاستيسيته و سيستم لايه‌اي و ديگري روش اجزاء محدود مي‌باشد و سعي شده است سيستم لايه‌اي و به تبع آن روش بر مسيتر براي حل لايه‌اي با توجه بيشتري بررسي شود و جزئيات بيشتري از الگوريتم رياضي آن ارائه گردد. روش بر مسيتر براي حل لايه‌اي با توجه بيشتر بررسي شود و جزئيات بيشتري از الگوريتم رياضي آن ارائه گردد.

در روش بر مسيتر براي پيدا كردن تنش‌ها و تغيير شكل‌ها در محيط لايه‌اي خاك و با فرض نيمه بودن محيط و وجود تقارن محوري، يك تابع تنش انتخاب شده و با در نظر گرفتن شرايط پيوستگي و شرايط مرزي معادلات ديفرانسيل حاصله حل شده و پاسخ‌هاي مورد نياز به دست مي‌آيد.

فرضيات رياضي حاكم بر اين روش و الگوريتم مربوط به آن در فصل سوم اين پروژه به تفصيل بيان شده و امكان يك مقايسه نسبي نيز فراهم شده است


فهرست مطالب:

فصل اول : مروري بر انواع روسازي      

۱-۱- مقدمه   

۱-۲- تأثير بارگذار و عوامل جوي بر سيستم روسازي   

۱-۳- عوامل مؤثر در طرح روسازي‌ها  

۱-۴- روسازي‌هاي انعطاف‌پذير  

۱-۵- خلاصه و نتيجه‌گيري    

فصل دوم : كاهش عمر روسازي هاي انعطاف پذير در اثر تغييرات شرايط چسبندگي بين لايه ها با توجه به كرنش قائم روي خاك بستر   

۱- مقدمه  

۲- تاثير بارهاي افقي و اصطكاك بين لايه اي به عمر روسازي ها  

۳- تحليل نظريه تاثير شرايط بين لايه اي  

۴- انتخاب مدل و روش تحليل  

۴-۱ –  مدل هندسي روسازي  

۴-۲ – بارگذاري  

۴-۳ – مدل تعيين عمر روسازي ها  

۵- تحليل تاثير شرايط بين لايه اي مختلف بر روي عملكرد روسازي  

۵-۱- تاثير اجراء ضعيف اندود تك كت ( حالت اجرايي) 

۵-۲- تاثير كاهش اجراء ضعيف اندود پريمكت ( حالت ۳ اجرايي) 

۵-۳- تاثير اجراي نامناسب اندودهاي بين لايه اي ( حالت ۴ اجرايي) 

۶- خلاصه و نتيجه گيري 

فصل سوم: روش‌هاي تحليل روسازي‌هاي انعطاف‌پذير 

۳-۱- مقدمه  

۳-۲- حل سيستم‌هاي لايه‌اي با استفاده از تئوري چند لايه‌اي  

۳-۱-۱- معادلات پايه  

۳-۲-۲- شرايط مرزي و پيوستگي 

۳-۳- حل سيستم‌هاي لايه‌اي با استفاده از روش اجزاء محدود    

۳-۴- مقايسه روش چند لايه‌اي با روش اجزاء محدود   

۳-۵- خلاصه و نتيجه‌گيري  

فصل چهارم: بررسي نر‌م‌افزار Kenlayer جهت تحليل روساز‌ي‌هاي انعطاف‌پذير

۴-۱- تئوري نرم‌افزار  

۴-۱-۱- سيستم چند لايه‌ي الاستيك

۴-۱-۲- Super Position و تعيين پاسخ‌ها    

۴-۱-۲-۱- تجزيه تنش‌ها به مولفه‌ها x و Y    

۴-۱-۲-۲- محاسبه تنش‌هاي اصلي   

۴-۱-۲-۳- محاسبه كرنش بحراني    

۴-۱-۳- آناليز خرابي (Damage Anaysis)    

۴-۱-۳-۱- معيار بحراني شكست ترك كششي    

۴-۱-۳-۲- معيار بحراني شكست تغيير شكل حداكثر 

۴-۱-۳-۳- محورهاي چندگانه  

۴-۱-۴- لايه‌هاي غيرخطي   

۴-۱-۴-۱- مصالح دانه‌اي  

۴-۱-۴-۱- تقسيم لايه به تعدادي زير لايه    

۴-۱-۴-۱-۲- انتخاب نقطه مناسب جهت طراحي    

۴-۱-۴-۲- مصالح ريزدانه    

۴-۱-۴-۳- نقطه تنش براي لايه غيرخطي    

۴-۲- نكات فني راجع به Kenlayer   

۴-۲-۱- اطلاعات عمومي نرم‌افزار    

۴-۲-۱-۱- مصالح 

۴-۲-۱-۲- آناليز خرابي 

۴-۲-۱-۳- تعداد بازه‌هاي زماني در هر سال 

۴-۲-۱-۴- بارها 

۴-۳- خلاصه و نتيجه‌گيري

فصل پنجم ـ بررسي نرم‌افزار (TUPAS) جهت تحليل روسازي‌هاي انعطاف‌پذير

مقدمه 

۵-۱- تئوري نرم‌افزار 

۵-۱-۱- سيستم لايه‌اي 

۵-۱-۲- برهم نهي بارها و تعيين پاسخ‌ها

۵-۲- نكات فني

۵-۳- خلاصه و نتيجه‌گيري

فصل ششم ـ مقايسه‌ي عملكرد و نتايج حاصل از نرم‌افزارهاي TUPAS و KENLAYER    

۶-۱- مقدمه

۶-۲- شرح چند مثال 

۶-۲-۱- شرح مسئله با چرخ منفرد

۶-۲-۲- شرح مسئله با چرخ چندگانه

۶-۳- حل چند مثال 

۶-۳-۱- حل مسئله ۳ لايه‌اي تحت بارگذاري تك چرخ 

۶-۳-۲- حل مسئله ۳ لايه‌اي تحت بارگذاري ناشي از يك محور سه گانه 

۶-۳-۳- حل مسئله ۳ لايه غيرخطي ناشي از بارگذاري تك چرخ 

۶-۴- آناليز حساسيت

۶-۴-۱- آناليز خطي 

۶-۴-۱-۱- سيستم سه لايه‌اي 

۶-۴-۱-۲- تاثير ضخامت لايه 

۶-۴-۱-۳- تاثير مدول لايه‌ها 

۶-۴-۲- آناليز غيرخطي 

فصل هفتم ـ جمع‌بندي و نتيجه‌گيري  

۷-۱- خلاصه 

۷-۲- نتيجه‌گيري 

۷-۳- پيشنهادات

منابع و مراجع

دانلود فایل

تحقیق کامل نقشه برداری

تحقیق کامل نقشه برداری

تحقیق-کامل-نقشه-برداری

توضیحات:
پروژه کامل نقشه برداری، شامل فایل Word توضیحات و کلیه محاسبات در حجم ۳۰ صفحه و فایلهای اتوکد نقشه ها.

فهرست
مطالب فایل محاسبات:

متركش
و مساحی

ترازيابي
و نقشه‌برداري به روش شعاعي
   

ترازيابي
رفت و برگشت

تهيه
پروفيل

تهيه نقش توپوگرافي

دانلود فایل

تحقیق تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان

تحقیق تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان

تحقیق-تاسیسات-مکانیکی-و-الکتریکی-ساختمان

توضیحات:
مجموعه ۴ پاورپوینت جامع در زمینه تأسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان در حجم ۱۲۴ اسلاید شامل:

 – سیستم آسانسور
 – تأسیسات آب و فاضلاب
 – سیستم برق ساختمان
 – تأسیسات گرمایشی

دانلود فایل

مجموعه کامل آموزش تصویری درس مقاومت مصالح

مجموعه کامل آموزش تصویری درس مقاومت مصالح

مجموعه-کامل-آموزش-تصویری-درس-مقاومت-مصالح

توضیحات:
آموزش تصویری درس مقاومت مصالح. این آموزش حاوی ۱۶۴ فایل می باشد که فصول مختلف درس مقاومت مصالح را به طور کامل با تصویر توضیح می دهد.
این مجموعه، حاوی مووی کلیپ های فلش می
باشد که درس  مقاومت مصالح را به صورت کاملا گویا و آسان به شما آموزش می
دهد.

مانند این کوئیز:

دانلود فایل

پاورپوینت اصول مهندسی راه آهن

پاورپوینت اصول مهندسی راه آهن

پاورپوینت-اصول-مهندسی-راه-آهن

توضیحات:
پاورپوینت جامع اصول مهندسی راه آهن، در حجم ۵۰ اسلاید. این پاورپوینت زیبا  همراه با عکسهای شکیل می باشد.
فهرست کلی مطالب:
فصل ۱- مبانی و کلیات
فصل ۲- خط و دستگاه خطوط
فصل ۳-مکانیک خط
دانلود فایل

تحقیق آب و فاضلاب؛ طراحی کانال های جمع آوری آب های سطحی

تحقیق آب و فاضلاب؛ طراحی کانال های جمع آوری آب های سطحی

تحقیق-آب-و-فاضلاب؛-طراحی-کانال-های-جمع-آوری-آب-های-سطحی

توضیحات:
پروژه کامل درس مهندسی آب و فاضلاب؛ با موضوع طراحی کانال های جمع آوری و هدایت آب های سطحی. این فایل شامل فایل word و Excell توضیحات و محاسبات به همراه فایل اتوکد نقشه های مربوطه می باشد.

بخشی از مقدمه:

از آنجا که سیستم جمع آوری آب های سطحی هنوز به عنوان
مسئله مهمی در طراحی راهها در نظر گرفته نشده و مشکلات ناشی از آن به وضوح در سطح
شهر ها دیده می شود لذا شایسته است که بر این معضل اهمیت خاصی داده شود. هر سال در
شهرها هزینه های زیادی صرف ترمیم و تعویض شبکه آب های سطحی می گردد…

دانلود فایل

تحقیق کامل آب و فاضلاب، طراحی شبکه آبرسانی

تحقیق کامل آب و فاضلاب، طراحی شبکه آبرسانی

تحقیق-کامل-آب-و-فاضلاب-طراحی-شبکه-آبرسانی

توضیحات:
پروژه کامل آب و فاضلاب،  با موضوع طراحی شبکه آبرسانی شامل فایل های اکسل فرمول نویسی شده محاسبات بهمراه فایل های word و pdf توضیحات و محاسبات.

فهرست مطالب:
بخش اول: شبکه آبرسانی
بخش دوم : طراحی شبکه حلقوی توسط نرم افزار
بخش سوم : شبکه جمع آوری فاضلاب
بخش چهارم : طراحی شبکه فاضلاب مجزا توسط نرم افزار
بخش پنجم : طراحی شبکه فاضلاب مجزا آب های سطحی توسط نرم افزار
بخش ششم : طراحی شبکه فاضلاب درهم توسط نرم افزار


مقدمه:
افزایش روز افزون جمعیت شهرها و پیشرفت صنایع در تمام کشورهای جهان برای آبرسانی شهر ها مسئله بسیار مهم و پیچیده ای به وجود آورده که حل آن با کمک متخصصین کار آزموده امکان پذیر است، برای کشور ما که از کمبود آب در تنگنا می باشد مسئله نامبرده اهمیت ویژه ای پیدا می کند. مهاجرت روز افزون مردم از دهات به شهرها و پیشرفت سریع زندگی مدرن و توجه بیشتر به بهداشت همگانی مقدار نیازهای آبی را افزایش می دهد. به وجود آمدن صنایع مادر چون ذوب آهن و پتروشیمی که خود ایجاد یک رشته کارخانه های کوچکتری را سبب می گردند مشکل آبرسانی را دو چندان می سازد.
مسئله کمبود آب را در ایران طبعاً نمی توان به سادگی بر طرف نمود. فقط با بهره برداری درست از منبعهای آب کشور، جلوگیری از هدر رفتن آبهای طبیعی و مهار کردن رودخانه ها و ایجاد شبکه های آبرسانی ناحیه ای در نقاط گوناگون کشور می توان نیازهای آینده مردم را تأمین نمود.
شبکه آبرسانی شهرها دارای وظایفی هستند که مهمترین آنها عبارتند از :
تأمین آب آشامیدنی مردم شهر، تأمین آب مورد نیاز دستگاهها و تأسیسات بهداشتی از قبیل حمامها، توالتها وغیره … ، تأمین آب مورد نیاز کارخانه های کوچک و بزرگ و کارخانه های گوناگون، تأمین آب لازم برای آبیاری فضاهای سبز و شستشوی خیابانها و آبریزگاههای همگانی، تأمین آب مورد نیاز تأسیسات سازمانهای آتش نشانی در مواقع آتش سوزی.
و شبکه می بایست قادر باشد وظایف نام برده در بالا را به خوبی انجام دهد و حتی در بدترین شرایط نیز این وظایف را به درستی انجام دهد.
دانلود فایل

مقاله ترجمه شده دیوارهای برشی فولادی بازشودار با تقویت Frp در لبه های بازشو

مقاله ترجمه شده دیوارهای برشی فولادی بازشودار با تقویت Frp در لبه های بازشو

مقاله-ترجمه-شده-دیوارهای-برشی-فولادی-بازشودار-با-تقویت-frp-در-لبه-های-بازشو

توضیحات:

مقاله ترجمه شده دیوارهای برشی
فولادی بازشودار با تقویت
Frp در لبه های بازشو، در قالب فایل word و در حجم ۱۳ صفحه به همراه مقاله زبان اصلی.

این مقاله ترجمه ای است از
مقاله ای که اصل آن را می توانید به صورت رایگان از 
اینجا دریافت
کنید. فایل زبان انگلیسی ۱۴ صفحه و مربوط به سال 
2011 می
باشد.

 

عنوان مقاله زبان اصلی:

Perforated Steel Shear
Walls With Frp Reinforcement Of Opening Edges

سال انتشار: 2011

محل انتشار:

 ustralian
Journal of Basic and Applied Sciences, 5(10): 672-684, 2011 


چکیده:

دیوار برشی فولادی یکی از سیستم های موثر مقاوم در برابر نیروهای جانبی است با یک
ورق نازک که بت تیرها و ستونهای اطراف متصل شده است که انتظار میرود در برش کمانش
پیدا کند و میدان کشش مورب همانند جان تیرورق ها در ان شکل یابد.گاهی اوقات پلیت
،کارکرد ضروری ساختمان را مسدود کرده و نیاز به یک بازشو در پلیت ضرورت می یابد.مثالی
از این موارد ، درب یا پنجره در داخل دیوار برشی فولادی یا بازشویی برای عبور کانل
از داخل دیوار می باشد. مقررات لرزه ای
AISC میگوید که بازشو باید در لبه ها توسط سخت کننده های فولادی تقویت
گردد تا گسیختگی در میدان کشش پیوسته را خنثی کند و تمرکز تنش و کمانش لبه ها را
به حداقل برساند. همچنین اجازه ی ایجاد اشکال دیگر بازشو که توسط ازمایش یا انالیز
تایید گردیده را میدهد. این مقاله روشی برای جلوگیری نقصان رفتاری با استفاده از
لایه های
frp
بعنوان تقویت لبه های بازشوی پلیت ارائه میدهد. یک برنامه ی عددی بسیار خوب جهت
مطالعه تاثیرنوارهای
frp
روی رفتار تحمل بار سیستم ، انجام شده است. یک تعداد نوار
frp با هندسه نواری متفاوت برای بررسی امکان بهبود رفتار در مدل ، با
هم  یکپارچه درنظرگرفته شده اند. لایه های
frp
برای جلوگیری از تمرکز تنش در گوشه های بازشو و تامین تکیه گاه و
پیوستگی برای میدان تنش مایل و بالابردن سختی و مقاومت سیستم دیوارهای برشی فولادی
نشان داده شده است. سیستم فرض شده ، مشکلات سخت کننده های فولادی سنتی بطور مثال
نیاز به جوش را درنظر گرفته و بنابراین سیستم هدف میتواند پیشنهادی موثر با توجه
به موضوع ساختار و اقتصادی باشد.

دانلود رایگان اصل
مقاله به زبان انگلیسی

دانلود فایل

مقاله ترجمه شده «مطالعه آزمایشگاهی دیوار برشی فولادی با ورق داخلی تقویت شده با الیاف GFRP»

مقاله ترجمه شده «مطالعه آزمایشگاهی دیوار برشی فولادی با ورق داخلی تقویت شده با الیاف GFRP»

مقاله-ترجمه-شده-«مطالعه-آزمایشگاهی-دیوار-برشی-فولادی-با-ورق-داخلی-تقویت-شده-با-الیاف-gfrp»

توضیحات:

مقاله ترجمه شده مطالعه آزمایشگاهی
دیوار برشی فولادی با ورق داخلی تقویت شده با الیاف
GFRP،
در قالب فایل 
word و
در حجم ۲۸ صفحه به همراه مقاله زبان اصلی.

این مقاله ترجمه ای است از
مقاله ای که اصل آن را می توانید به صورت رایگان از 
اینجا دریافت
کنید. فایل زبان انگلیسی ۱۴ صفحه و مربوط به سال 2012 می باشد.

 

عنوان مقاله زبان اصلی:

 xperimental study of
steel plate shear walls with infill plates strengthened by
GFRP
laminates

سال انتشار: 2012

محل انتشار:

Journal
of Constructional Steel Research 78 (2012) 159–۱۷۲
 

چکیده:

در این مقاله رفتار غیرخطی
دیوارهای برشی فولادی با ورق های فولادی تقویت  شده با الیاف 
GFRP مورد بررسی ازمایشگاهی قرارگرفته است
که در آن ورق    فولادی با الیاف 
GFRP تقویت گردیده است. این ازمایش طراحی گردیده تا اثر لایه هایGFRP ، تعداد لایه ها و جهت لایه ها روی
پارامترهایی ار قبیل سختی، ظرفیت برشی، اتلاف انرژی تراکمی و دیگر پارامترهای لرزه
ای مورد برسی قرارگیرد.مدل های ازمایشگاهی مقیاس شده یک طبقه با اتصالات لولایی
درچهار گوشه در نظر گرفته شد. در ازمایش اول یک قاب فولادی تقویت نشده بعنوان
نمونه ی مرجع در نظر گرفته شد. در چهار نمونه ی دیگر ورق های فولادی با تعداد
الیاف تقویت شده مختلف و در جهات مختلف بکار گرفته شد. نمونه ها تحت بارگذاری شبه
استاتیکی در ناحیه ی خطی و غیرخطی قرار گرفت.باگذاری از نوع پروتکل 
ATC-24 میباشد. نتایج تجربی نشان داد که با
تقویت ورق داخلی با لایه های تقویتی ظرفیت برشی و اتلاف انرژی تراکمی بطور قابل
محسوسی افزایش می یابد.

دانلود رایگان اصل
مقاله به زبان انگلیسی


دانلود فایل

جزوه مسئول اجرای سازه های فلزی

جزوه مسئول اجرای سازه های فلزی

جزوه-مسئول-اجرای-سازه-های-فلزی

فهرست مطالب:
جزوه مسئول اجرای سازه های فلزی در قالب فایل pdf و در حجم ۱۸۶ صفحه. این فایل عالی منتخبی از چندین کتاب سازه های فولادی است که اسکن شده است.

مباحث مطرح شده:
انواع تیر ها
ستون ها
بادبند
خرپا
اتصالات
جوش
انواع میلگرد
ضوابط شهرداری
و نمونه سوالات …
و بسیاری جزئیات طراحی انواع مختلف اجزای ساختمانهای فولادی

دانلود فایل