مانیه تیزیم،استادپورنجف

مانیه تیزیم،استادپورنجف عدم کپی و انتقال به افراد دیگر به هر نحو، جزو شروط ضمن معامله است . فقط در صورتیکه این شرط را می پذیرید خرید را انجام دهید. معرفی کتاب: مانیه تیزیم نویسنده: حسن پور نجف شرف آباد… ادامه مطلب