جزوه مدیریت سازمانهای پیچیده با دیدگاه استراتژیک ـ همراهی

جزوه مدیریت سازمانهای پیچیده با دیدگاه استراتژیک ـ همراهی دانلود جزوه مدیریت سازمانهای پیچیده با دیدگاه استراتژیک ـ همراهی ۱۱۲ ص تایپ شده PDF دریافت فایل

خلاصه کتاب چگونگی نوشتن طرح کسب و کار ـ کاظمی ـ دانشگاه تهران

خلاصه کتاب چگونگی نوشتن طرح کسب و کار ـ کاظمی ـ دانشگاه تهران خلاصه کتاب چگونگی نوشتن طرح کسب و کار ـ کاظمی ـ دانشگاه تهران ۱۱۲ ص تایپ شده PDF دریافت فایل

خلاصه کتاب بازاریابی خدمات زیمل _ کاظمی _ دانشگاه تهران

خلاصه کتاب بازاریابی خدمات زیمل _ کاظمی _ دانشگاه تهران خلاصه کتاب بازاریابی خدمات زیمل – کاظمی – دانشگاه تهران ۱۶۰ ص تایپ شده فرمت Pdf دریافت فایل

جزوه مدیریت بازاریابی اخلاصی ـ دانشگاه صنعتی شریف

جزوه مدیریت بازاریابی اخلاصی ـ دانشگاه صنعتی شریف جزوه مدیریت بازاریابی اخلاصی ـ دانشگاه صنعتی شریف ۸۳ صفحه تایپ شده فرمت Pdf دریافت فایل

خلاصه کتاب مدیریت اسلامی و الگوهای آن ـ فروزنده

خلاصه کتاب مدیریت اسلامی و الگوهای آن ـ فروزنده دانلود خلاصه کتاب مدیریت اسلامی و الگوهای آن ـ فروزنده ۳۸ ص تایپ شده PDF دریافت فایل

جزوه مدیریت استراتژیک بازاریابی ـ دانشگاه علوم و تحقیقات

جزوه مدیریت استراتژیک بازاریابی ـ دانشگاه علوم و تحقیقات دانلود جزوه مدیریت استراتژیک بازاریابی ـ دانشگاه علوم و تحقیقات ۲۹ ص تایپ شده دریافت فایل