گزارش کار آزمایشگاه بافت شناسی

گزارش کار آزمایشگاه بافت شناسی ۶۸ اسلاید مصور بافتهای بررسی شده همرا با تصاویر میکروسکبی: مو بافت پوششی ساده مکعبی تیروئید مکعبی کلیه بافت پوششی سنگفرشی مطبق غیر شاخی مری بافت پوششی مظبق کاذب که دار نای اپی تلیوم قرنیه… ادامه مطلب