رفیق سفره های ایرانی (طرح جابربن حیان)

رفیق سفره های ایرانی (طرح جابربن حیان) طرح جابر ابن حیان با موضوع رفیق سفره های ایرانی خواص سبزیجات خوردنی تاریخچه و اهمیت و کاربرد هر سبزی به انضمام خواص تخم سبزیجات مشتمل بر ۸ صفحه در قالب فایل PDF… ادامه مطلب