دائرت المعارف اوریگامی و کاردستی با کاغذ – نوشته اما کالری

دائرت المعارف اوریگامی و کاردستی با کاغذ - نوشته  اما کالری

دائرت المعارف اوریگامی و کاردستی با کاغذ – نوشته اما کالری

تعداد صفحات ۲۵۸
در این کتاب بیشتر نحوه ساخت اشکال هندسی ، حیوانات ، پاکت و جعبه با اوریگامی توضیح داده شده….