پاورپوینت , کشاورزی ارگانیک ۶۶ اسلاید , PPTX

پاورپوینت , کشاورزی ارگانیک ۶۶ اسلاید , PPTX

پاورپوینت-,-کشاورزی-ارگانیک-66-اسلاید-,-pptxاین پاورپوینت با موضوع کشاورزی ارگانیک با ۶۶ اسلاید با عناوین زیر

مقدمه

تعریف کشاورزی ارگانیک

 مفاهیم کلیدی دركشاورزي ارگانيك

 کارهای ممنوع در سیستم کشاورزی ارگانیک

چه محصولاتی محصولات ارگانیک گفته میشود؟

ارزش مصرف مواد غذايي ارگانيك

محصولا ت سالم

غذاهاي ارگانيك

 معيار فرآورده هاي حيواني ارگانيك

ده علت براي لزوم حركت به سوي كشاورزي ارگانيك

اهداف كشاورزي ارگانيك

 تفکرات و ذهنیت غلط  درباره كشاورزی ارگانیك

عواملی که بر سلامت گیاهان اثر دارد؟

 روشهای کنترل افات در کشاورزی ارگانیک

 کاربرد آفت کش ها

تعریف برچسب ارگانيك

مقدمه

کشاورزی ارگانیک (کشاورزی آلی، طبیعی یا زیستی)، نوعی کشاورزی است که در تولید و فرآوری محصولات آن از کودهای شیمیایی، سموم، هورمون‌ها و دگرگونیها و دستکاری‌های ژنیتیکی استفاده نشود و همه مراحل تقویت زمین، کاشت و برداشت با استفاده از نهاده‌های طبیعی (همچون کود زیستی= کمپوست‌ها- حشرات سودمند) باشد.

 

كشاورزي ارگانيك سيستمي توليدي است كه سلامت خاك، اكوسيستم ها و انسان را پايدار مي سازد و بر فرايند بوم شناسانه، تنوع زيستي و چرخه هاي سازگار با شرايط محلي تكيه دارد
تعریف کشاورزی ارگانیک

کشاورزی ارگانیک، یک سیستم مدیریتی جامعی است که
■کمیت و کیفیت محصولات از تولید تا فرآوری و انتقال به مصرف کننده
■سلامت خاک، گیاه، حیوان، انسان، میکروارگانیسم‌ها،
■ محیط سیاره زمین بعنوان یک موجود زندة واحد،
■ اصول اکولوژیکی،
■ محیط زیست،
■ اصول عدالت و روابط اجتماعی، احترام به مخلوقات
■ اصول پایداری زیستی در آن مد نظر است
مفاهیم کلیدی دركشاورزي ارگانيك
 
كشاورزی ارگانیک، حرکت رو به عقب نیست.
 در این سامانه، دانش بومی با علم جدید تركیب می‏شود و در عین حال با سایر روشهای نوین مدیریت، سازگار است.
مزارع ارگانیک همچون دیگرزمینهای زراعی به خوبی آماده شده و نیازمند مدیریت قوی، به ویژه در مورد خاك و آفات است.

کارهای ممنوع در سیستم کشاورزی ارگانیک
استفاده از علف‌کش‌ها، آفت کش‌ها و کودهای شیمیایی
استفاده از فرآورده‌های ژنتیکی در هر شکل <از قبیل بذر، مایه تلقیح بذری، غذای دام و غیره>
استفاده از فاضلاب شهری
دگرگونی‌های ژنتیکی
هورمون ها
چه محصولاتی محصولات ارگانیک گفته میشود؟
محصولاتی که تولید ، فرآوری ، بسته بندی ، نگهداری ، حمل و نقل و عرضه آن ها در بازار تحت كنترل و پايش يك استاندارد معتبر بين المللي ،منطقه اي و يا ملي ارگانيك صورت مي گيرد.
در تولید محصولات ارگانيك شاخص هاي محیط زیستي ، بهداشتي ،اجتماعي و ايمني رعایت شده است
 
 روشهای کنترل افات در کشاورزی ارگانیک
 
روشهای کننرل آفات که میتوان به عنوان محورهای کاربردی در کشاورزی ارگانیک به آنها پرداخت، بنا بر استانداردهای کشاورزی ارگانیک به ترتیب اولویت عبارتند از:

روش مکانیکی: mechanical method
در این شیوه به روش دستی یا با استفاده از ابزارهای ابتدایی به طور مستقیم به حذف جمعیت آفت در اکوسیستم زراعی اقدام می‌شود.
 نصب توری‌های حشرات، آغشته نمودن تنه درختان به مواد چسبناک، کندن گودال، جمع آوری مستقیم حشرات، استفاده از تله‌های تصافی و جاذب از متداول‌ترین روشهای کنترل کننده حشرات در مبارزه مکانیکی است.
 
تعریف برچسب ارگانيك
عبارت است از متن نوشتاري، چاپي يا گرافيكي كه با هدف شناساندن محصول به آن الصاق مي شود يا در مجاورت محصول به نمايش گذارده مي شود.

دانلود فایل

پاورپوینت , تحلیل آماری , ۸۰ اسلاید , pptx

پاورپوینت , تحلیل آماری , ۸۰ اسلاید , pptx

پاورپوینت-,-تحلیل-آماری-,-80-اسلاید-,-pptxاین پاورپوینت با موضوع تحلیل آماری با ۸۰ اسلاید با عناوین

چارچوب پژوهش

ريشه های علم آمار

انواع و طبقه بندی علم آمار

متغير و انواع آن

 سطوح اندازه گيری

 جداول آماری

 برآورد

 آزمون فرضيه

 مدلهای آماری

مدل آماریt  تک گروهی (پارامتريک)

 مدل آماری مربع کای ( ناپارامتريک)

مدل آماریt  دوگروه مستقل (پارامتريک)

منابع

ریشه های علم آمار

اولين بار در يونان باستان با نام علم استان شناسی (Status)

شاهزادگان و علم استان شناسی

مثلث شعور(توزيعهای تالسی، هندسه اقليدسی، فلسفه فيثاغورث)

 

استاندارها فرمول ياد نمي گرفتند، بلکه تفکر استانداری ياد ميگرفتند.

 

بعد از يونانيان، ايرانيها علم شمارش را مطرح کردند.

 

شمارش          همارش                همار                آمار

ریشه های علم آمار
علم آمار نوين:

 
اين علم در بريتانيای کبير و در مرکز تحقيقات مستعمرات انگلستان و بوسيله رونالد فيشر ايجاد شد.

 
اين مرکز قوی ترين، مخوف ترين و منظم ترين مرکز مطالعاتی  بود که رياست آن را گالتون به عهده داشت.
 
 
مشاوران گالتون:
اسپرمن، رونالد فيشر، کارل پيرسن
اسپرمن به مطالعه تفاوتهای فردی در ايران و اختلاف شيعه و سنی پرداخت. او از طريق مطالعه گرايش به مرکز، پراكندگی را زياد می کرد.
 

آمار علم رياضی نيست. امروزه آمار شاخه ای از علم روش شناختی است.

الف) آمار توصيفی:

محاسبه( گرايش مرکزی، پراکندگی)

نمايش( جدول آماری، نمودار آماری)

ب) آمار استنباطی:

برآورد و آزمون فرضيه و تعميم نتايج نمونه به جامعه آماری

ج) آمار کاربردی:

      ترکيب آمار توصيفی و استنباطی (توصيف تحليل گرانه و اکتشاف داده ها به گونه همزمان )

 نرم افزار  SPSSبا نمودارهای متنوع، جداول آماری جذاب علاوه بر توصيف زمينه را برای تحليل آماده ميکند. پس در پايان نامه شما از آمار کاربردی استفاده ميکنید.

 

متغير: هر چيزی كه در علم تغيير ميکند. در علم آمار با متغير سر و کار داريم.

 

انواع طبقه بندی متغير:

طبقه بندی اول:

  الف) متغير کمی: توانايی انتساب عدد مثل: وزن، قد، سن و … …

 

ب) متغير کيفی: منسوب به رقم نيست مثل: رنگ پوست، گروه خونی و … …

 

برای شناخت چيزی به آن رقم مي دهيم. بنابراین، بايستی متغير کيفی به متغير کمی تبديل شود.

 

_طبقه بندی دوم طبق دقت اندازه گيری:

الف) متغير گسسته (دو ارزشی، چند ارزشی): بين طبقات و فاصله ها معنی وجود ندارد.

مثال:

بد حجاب، با حجاب

گروه خونی

 قوم و …

طبقه بندی سوم

  الف) متغير مستقل: يعنی متغير علت

متغير فعال، قابل دستکاری و در اختيار محقق است. مثل: روشهای تدريس مدرس و …

متغير غير فعال، غير قابل دستکاری مثل: ترک بودن مدرس و ..

ب)متغير وابسته: يعنی معلول

  سطوح اندازه گيری :

 اندازه گيری:

  اختصاص عدد به حالات و شرايط يک متغير بر اساس قواعد خاص تا کيفيت به کميت تبديل شود.

 

 
.1اسمی (Nominal)
.2رتبه ای (Ordinal)
.3فاصله ای (Interval) ، صفر غيرمطلق(قرار دادی) مثال: نمره دانشجو که قراردادی است. 
.4نسبتی (Ratio) ، صفر مطلق مثل: قد که از صفر شروع ميشود و قابل رويت است.

جداول آماری  :

متغير در سطح اسمی:
•جدول توزيع فراوانی ساده
•جدول توزيع فراوانی نسبی
•جدول توزيع فراوانی درصدی

 روش محاسبه و اندازه گيري:  مد

متغيردرسطح رتبه ای:

• جدول توزيع فراوانی تراکمی

•  جدول توزيع فراوانی تراکمی نسبی
 
•  جدول توزيع فراوانی تراکمی نسبی درصدی

روش محاسبه و اندازه گيري:  مد، ميانه، چارکها، ضريب همبستگ
برآورد (Estimation)

شناسايی ويژگيهای نمونه(آماره) و کسب ويژگيهای جامعه(پارامتر)

 فرايندی که جامعه را مشخص ميکنيم و سپس نمونه ميگيريم و پس از آن ويژگيهای نمونه را بررسی ميکنيم و سپس به آماره ميرسيم و آماره را به کل جامعه تعميم ميدهيم. 

.۱برآورد نقطه ای: (Point Estimate)

         ويژگيهای نمونه معرف دقيقی از پارامتر است.

و……

دانلود فایل

پاورپوینت , مواد و مصالح , ۱۶۲ اسلاید , pptx

پاورپوینت , مواد و مصالح , ۱۶۲ اسلاید , pptx

پاورپوینت-,-مواد-و-مصالح-,-162-اسلاید-,-pptxپاورپوینت با موضوع مواد و مصالح با ۱۶۱ اسلاید با عناوین زیر
تعریف گچ
خواص گچ
کلیات اهک
کلیات سیمان
کلیات شن و ماسه
کلیات نسوزها
کلیات خاک
کلیات کاشی
منابع
تاریخچه و مقدمه ای بر استفاده از گچ
گچ از قدیم الایام از گچ در ابنیه های مختلف استفاده می گردید.

قدمت استفاده بشر از گچ به ۵۰۰۰ سال پیش باز می گردد.

گچ از جمله مصالحی است که از ابتدا تا انتهای صنعت ساخت ساختمان مصرف می گردد.
منابع تهیه گچ

گچ از پختن و آسیاب کردن سنگ گچ بدست می آید.
سنگ گچ پنجمین منبع از فراوان ترین منابع طبیعی است.
معادن سنگ گچ تقریباً در تمام ایران وجود دارد.

سولفات کلسیم آبدار
سنگ گچ مرمری:مصرف گچ پزی نداشته و جزو سنگهای تزینی است.
سنگ گچ مطبق: این سنگ لایه لایه یا خوشه ای بوده و مصرف گچ پزی ندارد.
سنگ گچ معمولی: این نوع سنگ غیر بلوری بوده و مصرف گچ پزی دارد.
مصارف کچ
صنعت ساختمان سازی (عمده ترین مصرف)
مجسمه سازی
قالب سازی
کارهای طبی
صنایع سیمان
صنایع دارویی
تاریخچه به کارگیری آهک توسط انسان

تاریخ استفاده از آهک به دوران کشف آتش توسط انسان بر می گردد.

دیوار چین یکی از سازههای عظیمی است که در دوران باستان با کمک آهک ساخته شده است.

به کار گیری آهک

آهک به دلیل میل ترکیبی زیاد و ایجاد پوسیدگی در فلزات امروزه مصرف محدود تری نسبت به گذشته دارد.

با این حال هنوز برای افزایش مقاومت فشاری و کششی زیر سازی جاده ها و جلوگیری از رویش گیاهان استفاده می گردد.

مصارف آهک
چینی سازی
شیشه گری
ذوب آهن
صنایع غذایی
تولید آجر و ماسه آهکی و…
تولید پوشش دیرگداز از آهک

در
صورتی که سنگ آهک را تا دمای ۲۶۰۰ درجه سانتیگراد گرما دهیم ذوب شده و می
توان از آن به عنوان پوشش دیرگداز سایر کوره ها استفاده نمود.
انواع کوره های آهک پزی
کوره های چاهی
کوره های ایستاده
کوره های گردنده خفته

کوره های چاهی
این کوره ها حفره هایی در دل کوه به عمق ۲ الی ۳ متر هستند.
به دلیل حرکت دودکش وار هوا از این نوع کوره ها سرایت آتش در تمام سطح آن یکسان است اما دما در تمام آن یکسان نیست.
مدت زمان پخت در این نوع کوره ها حدود ۴۸ ساعت می باشد.
به دلیل عدم یکسان بودن دما آهک نیز بطور یکدست پخته نمی شود.
مصرف سوخت در اینگونه کوره ها به شدت زیاد است و آلودگی هوا را نیز در پی دارد.
کوره های ایستاده

این نوع کوره ها دارای کار پیوسته بوده و بیشتر و دارای ظرفیت تولید ۷۵ الی ۳۰۰ تن آهک در روز می باشند.

در این نوع کوره ها از هوای گرم تولیدی در کوره برای پیش گرم کردن مواد اولیه استفاده می شود.

سوخت مصرفی این کوره ها گاز، گازوئیل یا نفت می باشد.
خواص شفته آهک
ملاتی بسیار ارزان قیمت است.
تهیه آهک به راحتی در هرجا امکان پذیر است.
شفته آهک به راحتی پس از گذشت چند روز قابل بارگزاری است.
شفته آهک نسبت به بتن دیرگیرتر است.
آب در آن کم نفوذ کرده و از خطر یخبندان قبل از سفت شدن بدور است.
هیچ نوع گیاهی در آن نمی روید.
پس از چند سال به شدت سخت می گردد.
آهک با فلزات واکنش داده منجر به پوسیدگی آنها می گردد.
آهک لایه های قیر گونی را می پوساند.
روند تهیه سیمان

در تمام طول مراحل تهیه سیمان دو عمل بطور مداوم در نظر گرفته می شود:

مخلوط کردن مواد با یکدیگر و تولید مخلوطی همگن
نمونه گیری و ارسال نمونه ها به آزمایشگاه

مرحله سنگ شکن

مواد اولیه از معادن به بخش سنگ شکن ارسال می گردد. تا تبدیل به ذراتی باقط تقریبی ۱۰ سانتیمتر گردد و برای آسیاب کردن آماده شود.

با
توجه این امر که ساعات کاری سنگ شکنها فقط صبح است در حالی که تولید سیمان
۲۴ ساعته است مخازنی برای ذخیره مواد خام باید در نظر گرفته شود.
خشک کنهای مقدماتی

بخشهایی از مواد اولیه همچون خاک رس مرطوب بوده و نیاز به خشک سازی اولیه دارند.

برای خشک سازی از هوای گرم تولیدی در کوره اصلی استفاده می گردد.
مرحله آسیاب کردن

در
این مرحله با کمک آسیابهای گوناگون مواد اولیه را تا ابعاد ۱ دهم میلیمتر
خرد می کنن تا با افزایش سطح مدت زمان پخت کامل را کاهش دهند.

آسیاب کردن می تواند به دو صورت خشک وتر انجام پذیرد. از روش تر زمانی
استفاده می گردد گه رطوبت مواد ورودی بیش از ۲۵ درصد وزنی باشد.

این حالت لجنی پر آب تولید می گردد.

در روش تر گرد و خاک کمتری تولید می گردد و به دلیل اختلاط بهتر سیمان
مرغوب تر است لیکن مصرف انرژی جهت پخت زیادتر می گردد. همچنین نگه داری
مواد اولیه سیمان در سیلوها در روش تر مشکل تر است.

دانلود فایل

فایل ورد و پاورپوینت الگوریتم جستجوی کلاغ CSA

فایل ورد و پاورپوینت الگوریتم جستجوی کلاغ CSA

فایل-ورد-و-پاورپوینت-الگوریتم-جستجوی-کلاغ-csaسعی شده است که پاورپوینت حالتی جذاب داشته باشد تا خواننده دچار خستگی در مطالعه نشود. البته برای اینکه بتوان مفهوم دقیق تری از الگوریتم جستجوی کلاغ داشت، یک فایل word نیز قرار گرفته شده است که توضیحات بیشتری در درون آن قرار گرفته است. در ابتدا مقایسه ای بین الگوریتم های بهینه سازی کلاسیک و الگوریتم های فرا ابتکاری انجام می شود و سپس تمرکز روی الگوریتم جستجو کلاغ قرار می گیرد. مواردی که مورد بررسی قرار می گیرد به صورت زیر فهرست شده است.

۱- ویژگی کلاغ ها و رفتار های اجتماعی آنها 
۲-معرفی الگوریتم 
۳-فلوچارت الگوریتم 
۴-مقایسه الگوریتم جستجوی کلاغ با الگوریتم های ژنتیک و PSO 
۵- بررسی مثال
دانلود فایل

سیستم جلوبندی و تعلیق خودرو

سیستم جلوبندی و تعلیق خودرو

سیستم-جلوبندی-و-تعلیق-خودروپاورپوینت سیستم جلوبندی و تعلیق خودرو

۳۵ اسلاید
دانلود فایل

پاورپوینت , خدایان آشوری , ۶۷ اسلاید , PPTX

پاورپوینت , خدایان آشوری , ۶۷ اسلاید , PPTX

پاورپوینت-,-خدایان-آشوری-,-67-اسلاید-,-pptxاین پاورپوینت با موضوع خدای اشوریان با ۶۷ اسلاید با عناوین

مقدمه

خدایان از دیدگاه اشوریان
توصیف نیروهایاهریمنی از نظراشوریان

خدای آشور

کلیات شه مش یا خدای خورشید

کلیات سین یا خدای ماه

کلیات ایشتر خدابانوی مادر

کلیات نبو و مردوک

ئه رش کیگل و نرگل

مذهب اشوری

نتیجه گیری

منابع

مقدمه

آشوریها
، هم خدایانی را که در بابل مورد ستایش بود می پرستیدند فقط آشور خدای
انحصاری آنها محسوب می شد ودر میان سایر خدایان ، خدایان جنگ مانند ایشتار
رب النوع آشور و آربل و نینورتا و شولمان اهمیت بیشتری داشتند.

ادبیات
مذهبی بین النهرین سفلی همه مورد قبول و استفاده آشوریها قرار گرفت ، این
موضوع که از اواسط هزاره دوم پیش از میلاد عملی شده بود تا آخرین روزهای
زمامداری امپراطوران آشور دوام یافت.

عده خدایان بابل و آشور بسیار
است. در یکی از کتیبه های آشوری مربوط به حدود ۸۶۷ پیش از میلاد ، هفت هزار
نام خدایان و فرشتگان منقوش است.

خدایان از دیدگاه اشوریان

آشوریها
خدایان را موجوداتی آسمانی می دانستند و علامت آنها را در کتیبه ها ،
ستاره قرار داده بودند. مثلا خدای بزرگ آنور را با یک ستاره نشان می دادند.

به گمان آشوریان ، خدایان هم چون افراد بشر صاحب خشم و آرزو و دستخوش
احتیاجات مادی بودند ، تنها تفاوت آنان با انسان در قدرت فوق العاده و حیات
جاودانگی بود.
توصیف نیروهای اهریمنی از نظراشوریان

ارواح
بدکردار از بشر تواناتر و از خدایان ناتوانتر بودند و به صورت انسان و تن
جانور مانند اژدها و پلنگ ، برای آزار بشر در هر گوشه پنهان بودند.

اوصاف نیروهای بد یا اهریمنی در دین اشور در یک کتیبه از آنها چنین است:
اینان سم های خدایانند ، از دیوارهای بسیار ضخیم می گذرند ، از بامهای بلند
فرود می آیند گویی طوفانند ، چون ماران از زیر در به درون می آیند و چون
باد از زیر پاشنه د ر داخل می شوند.

در واقع در دین آشوری ، ارواح
هر کدام اسم و شغلی داشتند. لابارتو قاتل اطفال خردسال و لاباسو علت رعشه
اندام و احناسو موجب سیاهی و زردی رخسار بود. وظیفه اینان پرستش ارواح
بدکردار نیست بلکه باید آنان را مغلوب نموده و با عمل بیشتر تاثیر شوم آنها
را برطرف نماید.

شمش یا خورشید خدای عدالت و قاضی بزرگ جهانیان است
که ظلم را از بین می برد و قوانین را به پادشاهان دادگر تلقین می کند.
علامت او در کتیبه ها قرصی است مزین به یک ستاره که دارای چهار شاخه است و
از میان هر شاخه رشته نور مواجی ساتع است و گویی دو شعله آتش از دوش تندیس
او برمی خیزد.

ایشتار

ایشتار خدای نیکخواه است. گاهی او را
دختر آنو و گاهی دختر سین و زمانی خدای جنگ و شهوت خوانده اند. کوشش او در
فریفتن و عاشق کردن بنی آدم است. سایر خدایان ماده که در میانرودان بودند
در ایشتار مستتر شدند. او را به صورت زنی جنگجو که بر پشت دو شیر ایستاده
است و تیری در دست دارد نشان می دهند. در یک دست سلاحی منحنی و در دست دیگر
گرزی با سر شیر گرفته است.

خدای آشور

خدای ملی یعنی آشور
یکی از خدایان خورشیدی بود و روح جنگی داشت و بر دشمنان خود رحم نمی کرد.
بندگان وی معتقد بودند که این خدا از کشته شدن اسیران در برابر ضریح خود
خشنود می شود.

آشور شاه خدایان بود. این برتری بازتابی از روزهای
آغازین تبدیل آشور به دولت-شهر آشور بود. او خدای رسمی ملت آشور بود و همه
چیز و همه کس به وی تعلق داشت. او پادشاه آشور را به نیابت خویش در روی
زمین برگزیده بود تا به نمایندگی از جانب وی بر مردم فرمان براند.

توضیح نماد خورشید

شه مش Shamash، خورشید یا به بر Babar به معنی یگانه رخشان و در بابل روزگار حمورابی از بزرگترین خدایان بود.

در
اسطوره ها، خورشید بالدار دشمن تاریکی، بیماریها و اهریمنانی بود که از
دیرباز نماد تاریکی بودند. خورشید در این روایت پاسدار ستمدیدگان و خدایی
بود که اسمان را هر روز از افق شرق تا غرب درمی نوردید و حتی در کیهانشناخت
میانرودان در جهان زیرین سفری چون سفر در جهان مرئی داشت.

در این
روایات خورشید بیننده خطاها، آشکار کننده نهان و خدای بزرگ عدالت و از
فرمانروایان خواستار عدالت و مهربان بودن با رعایا و برگزیدگان بود. این
ویژگی بر تارک لوح حمورابی و تصویر او آنجا که شهریار حمورابی، نماد رسالت،
را در حالت تعظیم از شه مش دریافت می کند نقش بسته است.

تعریف نمادسین یا خدای ماه

از
کشفیات سرلئوناردوولی در مرکز اصلی کیش سین Sin در اور Ur چنین برمی آید
که خدای ماه یا سین در میانرودان جنوبی از خدایان مشهور سومر بود.

نزد
مردم باستان، سین شاخص گذر زمان و خدایی بود که در تمدن پیش از مسیحیت و
جایی که سفرهای بازرگانان ماه ها طول می کشید و بازرگانی در فراسوی دریاها و
صحاری از اهمیت خاصی برخوردار و مورد احترام بود.

در سه سده اول
شکوفایی مسیحیت نزد کاروانهای شهرهای بزرگ پالمیرا Palmira ] یا تدمر به
معنی نخل [ نیایش ماه با نام یرخ Yearkh یا یارخیبول Karkhibol رواج بسیار
داشت.
تعریف ایشتر خدابانوی مادر

یکی از خدابانوان مشهور سومری اینانا Inana و هم این خدابانوست که سامیان و آموریان او را ایشتر می نامیدند.

توجه
انسان به افزایش تولید کشاورزی و دامپروری در حقیقت توجه به گسترش خانواده
و تصاویر زنان عریان و باردار در نقاشی های اعماق غارهای پارینه سنگی و در
نقش برجسته های میانرودان گویای این گرایش طبیعی و نقش مهم خدابانوان مادر
در اساطیر و انگیزش های آئینی است
تعریف ایشتر خدابانوی مادر

درمانگری و جادوی تقلیدی برای انسان راهی بود برای نفوذ در خدایان و همچنین
از این مسیر بود که نیایش های آغازین در جهت اعتماد به نفس و برخورد با
فرآیندهای فوق طبیعت شکل می گرفت.

ازدواج مقدس خدایان و خدابانوان
در باورهای آئینی سومریان دارای نقشی حساس و جز اسرائیلیان نزد سامیان نیز
این باور گرایشی در جهت توجه به کیش طبیعت بود.

نتیجه گیری

هر
چند که آشوریان توانستند در یک برهه زمانی در زمینه سیاسی یک پادشاهی
نسبتا متمرکز با زور شمشیر به وجود آورند، اما این پادشاهی میراثی
باقیمانده از پادشاهان پیش از آنها مانند سومر و بابل و اکد و … بود.
آنها در زمینه مذهب هم همه مظاهر مذهبی پیش از آشور را پذیرفتند و با توجه
به مقتضیات زمان و مکان آنها را به کار بردند. دین آنها در حقیقت بیشتر
خدایان سومر و بابل را با تغییر نام ولی با همان کارایی و عملکرد شامل می
شد. این دینی مستقل نبود بلکه دینی ترکیبی و بازمانده ۲۰۰۰ سال اندیشه و
ریاضت سرزمین میانرودان بود.

و….

دانلود فایل

آموزش افزایش ویو رایگان ویدیو اینستاگرام

آموزش افزایش ویو رایگان ویدیو اینستاگرام

آموزش-افزایش-ویو-رایگان-ویدیو-اینستاگرام

افزایش ویو ویدیوهای اینستاگرامی الان از کمترین قیمت که هر کا ۲ هزارتومن هستش شروع میشه تا … و همون طور که خود شماهم میدونید ویو ویدیو برای جلب توجه کاربران به ویدیو و جذب مشتری بیشتر تاثیر بالایی داره و تا حدودی کمک به رفتن ویدیو در اکسپلور میکنه که همین اکسپلوری شدن ویدیو باعث افزایش فالوور واقعی و در نتیجه درآمد بیشتر میکنه. ادامه پست آموزش افزایش رایگان ویو ویدیو اینستاگرام رو ببینید تا شمام رایگان بالا ببرید ویو هاتون رو

آموزش افزایش رایگان ویو ویدیو اینستاگرام
آموزش افزایش رایگان ویو ویدیو اینستاگرام

ویو ویدیو اینستاتو رایگان بالا ببر هم کسب درآمد کن .!

شما با دیدن این آموزش علاوه بر افزایش ویو ویدیو های خودتون میتونید سفارش افزایش ویو بگیرید و کسب درآمدی هم از این طریق داشته باشید که نحوه پیدا کردن مشتری برای خدمات مجازی مثل همین افزایش ویو و فالوور و طراحی و … در پست آموزش پیدا کردن مشتری خدمات مجازی ببینید

افزایش رایگان ویو ویدیو اینستاگرام

ویو بیشتر ویدیو = درآمد و جذب مخاطب بیشتر

هرچقدر بازدید ویدیو شما بیشتر باشه مخاطب رو وسوسه میکنه که ویدیو شمارو ببینه و پیش خودش بگه که این همه بازدید خورده حتما ویدیو بدرد بخوری هستش و اگر ویدیو شما تبلیغی از محصول شما باشه همین بازدید زیاد ویدیو باعث میشه افراد زیادی ویدیو رو ببینید و اگر کلیپ تبلیغاتی رو اصولی درست کرده باشید و به قول معروف به چشم بیاد باعث افزایش فروش شما میشه

آموزش آسان و رایگان افزایش ویو و بازدید ویدیو اینستاگرام
آموزش افزایش رایگان ویو ویدیو اینستاگرام

آموزش بسیار آسان و بدون نیاز به اکانت اینستاگرام

این آموزش همون طور که گفتیم خیلی آسان هستش و نیاز به دانش خاصی نداره و علاوه بر سادگی این آموزش نیازی به دسترسی اکانت اینستاگرام شما نیستش که ترس از هک شدن یا چیزی داشته باشید و به جرعت میتونم بگم که خیلی از افرادی که افزایش ویو انجام میدن و هزینه دریافت میکنند با این روش که در این آموزش هستش درحال فعالیت هستند

آموزش افزایش رایگان ویو ویدیو اینستاگرام

بدون محدودیت بودن افزایش بازدید ویدیو ها

با استفاده از این روش هیچ محدودیتی وجود نداره که مثلا این آموزش رو فقط برای یک ویدیو یا مثلا چند هزار بازدید استفاده کرد و دیگه نشه . با یادگیری این روش هر تعداد ویدیو و هر مقدار بازدیدی رو میتونید انجام بدید

بدون محدودیت بودن افزایش بازدید ویدیو ها

مزایای یادگیری این آموزش

  • ۱- افزایش بازدید ویدیو های اینستاگرام و IGTV و استوری
  • ۲- رفتن به اکسپلور با افزایش بازدید ویدیو ها
  • ۳- جلب توجه ویدیو شما و مشتاق کردن افراد به دیدن ویدیو شما
  • ۴- افزایش فروش محصولات و دیده شدن محصولات شما
  • ۵- دریافت سفارش افزایش ویو و در نتیجه کسب درآمد نسبتا خوب
دانلود فایل