Areopagitica

Areopagitica

Areopagitica

Areopagitica

نویسنده: John Milton
زبان کتاب : انگلیسی
 

Areopagitica; A speech of Mr. John Milton for the Liberty of Unlicenc’d Printing, to the Parlament of England is a 1644 prose polemic by the English poet, scholar, and polemical author John Milton opposing licensing and censorship.[1] Areopagitica is among historys most influential and impassioned philosophical defences of the principle of a right to freedom of speech and expression. Many of its expressed principles have formed the basis for modern justifications.

حقوق و مقام زن در شاهنامه فردوسی

حقوق و مقام زن در شاهنامه فردوسی

حقوق و مقام زن در شاهنامه فردوسی

حقوق و مقام زن در شاهنامه فردوسی

نویسنده: غلامرضا انصافپور

احترام به شخصیت زن که از ویژگی‌های آزادمنشی و فضایل اخلاقی و شرافت انسانی ناشی می‌شود، از دیرباز میان مردم این مرزوبوم متداول بوده است. همان‌طور که به پدر و برادر و پسر خود احترام می‌گذاشتند و حقوق آنان را رعایت می‌کردند، برای مادر و خواهر و دختر خود نیز ارج و حقوق قائل بودند. زمینه اجتماعی شاهنامهفردوسی درباره حقوق و مقام زن بر اساس واقعیات تاریخ و تمدن و فرهنگ ملت…

A Dictionary of Literary and Thematic Terms

A Dictionary of Literary and Thematic Terms

A Dictionary of Literary and Thematic Terms

A Dictionary of Literary and Thematic Terms

نویسنده: Edward Quinn
زبان کتاب : انگلیسی
 
This is another dictionary of literary terms covering literary techniques, concepts, and terminology; yet it is distinguished from its counterparts by the inclusion of universal literary themes, such as rue, quest, alienation, etc, which are customarily and specifically tackled in specialized dictionaries of fictional, dramatic, poetic, or critical, themes. This pdf file on Ketabnak, too, has been rearranged throughout in terms of page margin and size….

ارتقاي مديريت آموزشگاهي

ارتقاي مديريت آموزشگاهي

ارتقاي مديريت آموزشگاهي

ارتقاي مديريت آموزشگاهي
۶۴ صفحه
قالب: Word
توضیحات در ادامه …
 

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………۴
تعريف برنامه………………………………………………………………………………………………………………….۵
ضرورت…………………………………………………………………………………………………………………………۵
مستندات…

آشنایی با تعاونی های آموزشگاهی

آشنایی با تعاونی های آموزشگاهی

آشنایی با تعاونی های آموزشگاهی

آشنایی با تعاونی های آموزشگاهی
نویسنده: شاپور جهانجونیا، اسدالله امینی
 
از متن کتاب:تعاون کلمه ای است عربی که سایر اصطلاحات هم ردیف آن که در فارسی موارد استعمال دارد عبارتست از: عون به معنای یاری و کمک، معین و معاون به معنای همکار و مددکار، معاونت به معنای همکاری و همبستگی، اعانه به معنای یاریگری و نیز به معنای گردآوردن وجه نقد برای نیازمند و استعانت به معنای یار خواستن و یاری گرفتن. بنابراین منظور از کلمه تعاون، انجام یافتن کمک…

زبان کهن آذربایجان

زبان کهن آذربایجان

زبان کهن آذربایجان

زبان کهن آذربایجان

نویسنده: بهمن سرکاراتی

هنگامی که عنوانِ مقاله ی حاضر را به اعضای هیئتِ رئیسه ی انجمنِ زبان شناسی پیشنهاد کردم ٬ خوش بینانه بر این گمان بودم که می توانم درباره ی زبانی که روزگاری در آذربایجان بدان سخن گفته می شد فرضیه ای معقول ارائه کنم. متأسفانه مطالعاتِ بعدی متقاعدم کرد که این کار میسر نیست: آگاهیِ ما در این باره از هر لحاظ ناقص است و معلوماتی هم که در دست داریم در بیشترین مواردِ اساسی با شک و تردید آمیخته…

مصاحبه با استاد ابوالحسن خوشرو

مصاحبه با استاد ابوالحسن خوشرو

مصاحبه با استاد ابوالحسن خوشرو

مصاحبه با استاد ابوالحسن خوشرو
قاسم بخشیان – فخرالدین احمدی سوادکوهی
 
مصاحبه با استاد ابوالحسن خوشرو یکی از چهره های مطرح موسیقی مازندارن می باشد که نظرات و دیدگاهشان قابل تامل و تفکر است و حتی ارزش یکبار خواندن را هم دارد….

جریانهای شعری معاصر فارسی

جریانهای شعری معاصر فارسی

جریانهای شعری معاصر فارسی

جریانهای شعری معاصر فارسی

نویسنده: علی حسین‌پور چافی

این کتاب تاریخ شعر معاصر از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ تا انقلاب ۱۳۵۷ است. همه جا هم در اینترنت هست امّا تفاوت این نسخه با همۀ آنها در لینک مندرجات فهرست آن است که رجوع به مطالب و بازگشت به فهرست را آسان می‌کند….

گلکاری

گلکاری

گلکاری

گلکاری

نویسنده: محسن میرزا ظلی

کتاب نفیس خطی گلکاری یکی از چندین اثر تالیفی محسن میرزا ظلی دانشمند زمانه خود است که اینک در اختیار عموم قرار می گیرد. این کتاب درباره انواع گل و نحوه کاشت و داشت و معرفی آنها از نظر ظاهری و نام های لاتین است. این کتاب بیشتر به گل و گیاهان رایج در اروپا می پردازد و اطلاعات کاملی از آنها به دست می دهد….