نمونه سوالات نهایی حسابان ۲ ( پایه دوازدهم)

نمونه سوالات نهایی حسابان ۲ ( پایه دوازدهم) بانک سوالات نهایی حسابان ۲ فایل PDF شامل ۶ فقره از نمونه سوالات درس حسابان ۲ رشته ریاضی فیزیک پایه دوازدهم بوده که در اردیبهشت ۹۸ در استان های زیر برگزار شده… ادامه مطلب

نمونه سوالات نهایی درس فیزیک ۳ (پایه دوازدهم)

نمونه سوالات نهایی درس فیزیک ۳ (پایه دوازدهم) بانک سوالات نهایی فیزیک ۳ فایل PDF شامل ۱۰ فقره از نمونه سوالات درس فیزیک ۳ رشته ریاضی فیزیک پایه دوازدهم بوده که در اردیبهشت ۹۸ در استان های زیر برگزار شده… ادامه مطلب

نمونه سوالات نهایی درس ریاضیات گسسته ( پایه دوازدهم)

نمونه سوالات نهایی درس ریاضیات گسسته ( پایه دوازدهم) بانک سوالات ریاضیات گسسته فایل PDF شامل ۶ فقره از نمونه سوالات درس ریاضیات گسسته رشته ریاضی فیزیک پایه دوازدهم بوده که در اردیبهشت ۹۸ در استان های زیر برگزار شده… ادامه مطلب