جزوات و نمونه سوالات امتحانی درس اندازه گیری دقیق و آزمایشگاه

جزوات و نمونه سوالات امتحانی درس اندازه گیری دقیق و آزمایشگاه مترولوژی (Metrology) علم اندازه گیری بوده و اندازه گیری نیز زبان علم می باشد. با استفاده از این زبان می توان در مورد اندازه، کمیت، موقعیت، وضعیت و زمان… ادامه مطلب