فایل ورد و پاورپوینت الگوریتم جستجوی کلاغ CSA

فایل ورد و پاورپوینت الگوریتم جستجوی کلاغ CSA

فایل-ورد-و-پاورپوینت-الگوریتم-جستجوی-کلاغ-csaسعی شده است که پاورپوینت حالتی جذاب داشته باشد تا خواننده دچار خستگی در مطالعه نشود. البته برای اینکه بتوان مفهوم دقیق تری از الگوریتم جستجوی کلاغ داشت، یک فایل word نیز قرار گرفته شده است که توضیحات بیشتری در درون آن قرار گرفته است. در ابتدا مقایسه ای بین الگوریتم های بهینه سازی کلاسیک و الگوریتم های فرا ابتکاری انجام می شود و سپس تمرکز روی الگوریتم جستجو کلاغ قرار می گیرد. مواردی که مورد بررسی قرار می گیرد به صورت زیر فهرست شده است.

۱- ویژگی کلاغ ها و رفتار های اجتماعی آنها 
۲-معرفی الگوریتم 
۳-فلوچارت الگوریتم 
۴-مقایسه الگوریتم جستجوی کلاغ با الگوریتم های ژنتیک و PSO 
۵- بررسی مثال
دانلود فایل