برنامه متره و برآورد تاسیسات برقی سال۹۸

برنامه متره و برآورد تاسیسات برقی سال۹۸ برنامه متره و برآورد، صورت وضعیت نویسی تاسیسات برقی سال ۹۸ -تهیه کلیه برگه های ریزمتره،خلاصه متره،مالی و خلاصه مالی -محاسبه هزینه های مصالح پای کار،کارهای دستمزدی -تهیه کامل صورت وضعیت تاسیسات برقی… ادامه مطلب

برنامه متره و برآورد تاسیسات برقی سال۹۸

برنامه متره و برآورد تاسیسات برقی سال۹۸ برنامه متره و برآورد، صورت وضعیت نویسی تاسیسات برقی سال ۹۸ -تهیه کلیه برگه های ریزمتره،خلاصه متره،مالی و خلاصه مالی -محاسبه هزینه های مصالح پای کار،کارهای دستمزدی -تهیه کامل صورت وضعیت تاسیسات برقی… ادامه مطلب

برنامه متره و برآورد، صورت وضعیت نویسی راه و باند سال۹۸

برنامه متره و برآورد، صورت وضعیت نویسی راه و باند سال۹۸ برنامه متره و برآورد، صورت وضعیت نویسی راه و باند سال ۹۸ -تهیه کلیه برگه های ریزمتره،خلاصه متره،مالی و خلاصه مالی -محاسبه هزینه های مصالح پای کار،حمل مصالح -تهیه… ادامه مطلب

برنامه اکسل محاسبه تمدید مدت پیمان ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیتها

برنامه اکسل محاسبه تمدید مدت پیمان ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیتها برنامه اکسل محاسبه تمدید مدت پیمان ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیتها: -محاسبه مدت مجاز جهت پرداخت -محاسبه تاخیرات -محاسبه جمع مدت تمدید به روز -مطابق… ادامه مطلب

برنامه اکسل لیستوفر آرماتور

برنامه اکسل لیستوفر آرماتور برنامه اکسل لیستوفر آرماتور مصرفی در سازه های بتنی: لیستوفر چیست؟ لیستوفر در حقیقت مرجع و راهنمایی برای آرماتوربندی خم و برش آرماتورها می باشد.به بیان ساده تر با لیستوفر میتوانیم به تهیه و نصب آرماتورها… ادامه مطلب

گزارش ماهیانه و پیشرفت فیزیکی پروژه

گزارش ماهیانه و پیشرفت فیزیکی پروژه فایل اکسل گزارش ماهیانه و پیشرفت فیزیکی در کنترل پروژه: قطعا هر پروژه ای جهت کنترل و برنامه ریزی نیاز به ارائه گزارش ماهیانه جامع و دقیقی دارد که مهندسین می بایست تحت یک… ادامه مطلب

فهرست بها اکسل ابنیه سال ۹۹

فهرست بها اکسل ابنیه سال ۹۹ فهرست بها ابنیه سال ۱۳۹۹: -فرمت فایل: اکسل -فهرست بهای ابلاغی توسط سازمان برنامه و بودجه برای سال ۱۳۹۹ -جهت متره و برآورد،صورت وضعیت وضعیت و . . . -تسریع در روند امور متره… ادامه مطلب

فهرست بها اکسل سال ۱۳۹۹

فهرست بها اکسل سال ۱۳۹۹ مجموعه فهرست بها اکسل سال ۱۳۹۹: -فهرست بها ابنیه -فهرست بها راه و باند -فهرست بها تاسیسات برقی -فهرست بها تاسیسات مکانیکی -تسریع در روند متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی -مورد استفاده پیمانکاران… ادامه مطلب

برنامه اکسل تست مقاومت فشاری بتن

برنامه اکسل تست مقاومت فشاری بتن برنامه اکسل تست مقاومت فشاری بتن: -دارای شیت آزمایش ۷،۱۱،۲۸،۴۸ روزه -محاسبه مقاومت فشاری نمونه تست شده -تحلیل و بررسی آزمایش انجام شده -ارائه گزارش و نتیجه حاصل از آزمایش -روش آزمایش:روش آزمایش:BS1881:PART 116… ادامه مطلب