پژوهش بررسي تطبيقي اثري از كمال الدين بهزاد با شعري از بوستان سعدي

پژوهش بررسي تطبيقي اثري از كمال الدين بهزاد با شعري از بوستان سعدي

پژوهش-بررسي-تطبيقي-اثري-از-كمال-الدين-بهزاد-با-شعري-از-بوستان-سعدي

توضیحات:
پژوهش بررسي تطبيقي اثري از كمال الدين بهزاد با شعري از بوستان سعدي، در قالب فایل word و در حجم ۵۴ صفحه.

بخشی از متن :
نخستین چیزی که در بررسی آثار ادبی و هنری نظر ما را به خود جلب می‌کند صورت عینی و مادی آن است. شعر و ادبیات از دیر باز متوجه خواست‌های متعالی بشر در زمان‌ها و مکان‌ها بوده که در اشعار شاعرانی چون سعدی جاودانه شده و عنوان شعر جهانی به آن اطلاق گردید.
شعر یوسف و زلیخا از بوستان سعدی که توسط هنرمند نقاش کمال‌الدین بهزاد ترسیم شده است، نمونه خوبی برای بیان ارتباط بین شعر و نقاشی می‌باشد. بدین ترتیب که سعدی شاعر بزرگ ایرانی این داستان قرآنی را با تخیّل و ذهنیات خود به صورت عناصر لفظی بیان کرده و بهزاد این شعر را با توجه به اعتقادات و برداشت‌های ذهنی خود با عناصر بصری به تصویر کشیده است. زبان شعر از معنا مایه می‌گیرد به همین دلیل اسباب ایجاد شعرْ مبنایی معنایی دارد و نقاش هم در استفاده از شعر علاوه بر جنبه‌های معنایی به جنبه‌ی نمادین و استعاری آن نیز توجه مي‌نمايد.

فهرست مطالب:

ادبیات و شعر
ساختار و عناصر تشکیل دهنده قصص
هنر نگارگری ایرانی و بهره گیری آن از شعر
ویژگی های نگارگری ایرانی
کمال الدین بهزاد – زندگی و شیوه او
بررسی تطبیقی شعر با نقاشی«یوسف و زلیخا»
نشانه‌های کنشی
نشانه‌های بویایی و چشایی
نشانه‌های هندسی
نشانه‌های رنگی
نشانه‌های مکانی
نشانه‌های زمانی
نشانه‌های غایی
نشانه‌های کارکردی
عناصر فیگوراتیو
نشانه‌های زمانی
تاریکی یا خاموشی رنگ‌ها
کمیّت (تکثّر و وحدت)
پویایی و ایستایی
مکان
مطالعه تطبیقی نشانه‌ها در شعر و نقاشی (نقد بینامتنی)
نشانه‌های کنشی
نشانه‌های حالتی
کارکرد فرمی و فرهنگی
کارکرد مذهبی
کارکرد روایی
کارکرد غایی
همگرایی در عین گوناگونی
کارکرد سطح
نتیجه‌گیری
پی نوشت‌ها
منابع و مآخذ
ایضاح
پروژه عملی
تجلی عاشورا در مخلوقات
تعداد آثار
حکایت یوسف و زلیخا

دانلود فایل

تحقیق تهيه متن هاي آموزش واژه بر اساس نظريه حوزه هاي معنايي ويژه غير فارسي زبانان سطح پيشرفته

تحقیق تهيه متن هاي آموزش واژه بر اساس نظريه حوزه هاي معنايي ويژه غير فارسي زبانان سطح پيشرفته

تحقیق-تهيه-متن-هاي-آموزش-واژه-بر-اساس-نظريه-حوزه-هاي-معنايي-ويژه-غير-فارسي-زبانان-سطح-پيشرفته

توضیحات:
پایان نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی؛ با موضوع تهيه متن هاي آموزش واژه براساس نظريه حوزه هاي معنايي ويژه غير فارسي زبانان سطح پيشرفته، در قالب فایل word و در حجم ۲۱۱ صفحه.

بخشی از متن:
سوالاتی که این پژوهش به دنبال پاسخ به آنها بوده است عبارتند از:
۱ـ کارآمدترین نظریه برای آموزش واژه کدام نظریه است؟
۲ـ آیا بهترین روش برای آموزش واژه به زبان آموزان غیرفارسی زبان روش حوزه های معنایی است؟
۳ـ آیا آموزش واژه ها براساس نظریه حوزه های معنایی در سطوح زبانی مختلف با هم تفاوت دارد؟
۴ـ آیا روش حوزه های معنایی محدودیتی در نوع سوال ها ایجاد می کند؟
فرضیه های این تحقیق عبارتند از:
۱ـ بهترین نظریه برای آموزش واژه نظریه حوزه های معنایی است.
۲ـ کارآمدترین روش آموزش واژه روش حوزه های معنایی است.
۳ـ آموزش واژه در سطوح زبانی مختلف با هم تفاوت دارد.
۴ـ روش حوزه های معنایی در نوع سوالها محدودیت ایجاد می کند.
اهداف تحقیق
۱ـ تهیه و تدوین متن های آموزش واژه
۲ـ تبیین نظریه حوزه های معنایی
۳ـ بررسی کارآمدی روش حوزه های معنایی در آموزش واژه
این نوع تحقیق، تحقیقی نظری است که برپایه ی مطالعات کتابخانه ای انجام شده است. پایان نامه حاضر در ۵ فصل تهیه شده است: فصل اول کلیات تحقیق، فصل دوم: مطالعات پیشین، فصل سوم: به تهیه و تدوین متن های آموزش واژه می پردازد، فصل چهارم: شامل ده متن آموزشی براساس موضوعات مختلف فرهنگی، ادبی، تاریخی، اجتماعی است، فصل پنجم: خلاصه و نتیجه، شامل بیان خلاصه ای از فصول مختلف و نتایج تحقیق و نیز پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی.

فهرست مطالب:
فصل نخست – کليات
۱-۱٫ مقدمه
۱-۲ بيان موضوع
۱-۳٫ هدف تحقيق و اهميت آن
۱-۴٫ سوالات و فرضيه های تحقيق
۱- ۵ . مفاهيم
۱-۵-۱ . واژه
۱-۵-۲ . آموزش
۱- ۵- ۳ . نظريه آموزش
۱- ۵- ۴ .يادگيري
۱- ۵- ۵ .رابطه ی آموزش و يادگيري
۱-۵-۶ .مقايسه آموزش با يادگيري
۱- ۵- ۷ .حوزه هاي معنايي
۱-۵-۸ .خلاصه
فصل دوم : مطالعات پيشين
۲-۱ .اهميت واژه و مطالعات انجام شده در زمينه ی آموزش واژه
۲-۲ .فرايندهاي واژه سازي
۲- ۲-۱ .انواع فرايندهاي واژه سازي
۲-۲-۱-۱ .تصريف
۲-۲-۱-۲ .اشتقاق
۲-۲-۱-۳ .ترکيب
۲-۲-۱-۴ .قرض گيري /وام گيري
۲-۲-۱-۴-۱ .ترجمه قرضي /عاريتي
۲-۲-۱-۵ .گسترش/تعميم
۲-۲-۱-۶ .تخصيص
۲-۲-۱-۷ .کوتاه سازي
۲-۲-۱-۷-۱ .سر واژه سازي
۲-۲-۱-۷-۲ .اختصار سازي
۲-۲-۱-۷-۳ .پسين سازي
۲-۲-۱-۷-۴ .بريدن
۲- ۲- ۱- ۸ .تبديل
۲-۲-۲-۱-۹ .ادغام / آميزش
۲-۲-۱-۱۰ .ابداع
۲-۲- ۱-۱۱ .نام آوا
۲- ۲- ۱- ۱۲ .مضاعف سازي
۲-۳- .انواع واژه
۲-۳- ۱ .واژه هاي قاموسي و واژه هاي دستوري نقش نما
۲-۳-۲ .واژه هاي دريافتي و واژه هاي توليدي
۲-۴- سير تحول واژه
۲-۴-۱ .دوره ي بي توجهي به واژه
۲-۴-۲ .دلايل بي توجهي به آموزش واژه در گذشته
۲-۴-۳ دوره ي توجه
۲-۴-۴ دوره ي پيشرفت
۲-۵ يادگيري واژه
۲-۵-۱ مراحل يادگيري واژه
۲-۶ اصول اساسي در آموزش زبان
۲-۷ راهکارهاي يادگيري و ياد آوري
۲-۷-۱ انواع راهکارهاي يادگيري
۲-۸ عوامل درون واژه اي موثر بر يادگيري واژه
۲-۹ انواع راهکارهاي يادگيري واژه
۲-۹-۱ راهکارهاي مبتني بر تکرار واژه / معناي واژه
۲-۹-۲ راهکارهاي مبتني برتجزيه و تحليل ويژگي واژه
۲-۹-۳ راهکارهاي مبتني بر شرح و تفصيل ساده
۲-۹-۴ راهکارهاي مبتني بر شرح و تفصيل پيچيده
۲-۱۰ روش يارگيري حافظه
۲-۱۱ آموزش واژه
۲-۱۲ روش ها آموزش واژه
۲-۲-۱ روش مستقيم و روش غير مستقيم
۲-۱۲- ۱-۱ روش مستقيم
۲- ۱۲-۱-۱-۱ آموزش راهکارها
۲-۱۲-۱- ۱- ۲ گسترش واژه + آموزش صريح
۲-۱۲-۱-۱-۳ فعاليت هاي کلاس
۲-۱۲-۱-۲ روش غير مستقيم
۲-۱۲-۱-۲-۱ متن به تنهايي
۲-۱۲-۲-۱ فعاليت هاي برنامه ريزي نشده
۲-۱۲- ۲- ۲ فعاليت هاي برنامه ريزي شده روش هاي آموزش واژه
۲-۱۲-۲-۲ -۱ آموزش واژگان غير فعال
۲-۱۲-۲-۲-۱-۱ تکرار
۲-۱۲-۲-۲-۱-۲ روش هاي جفت پيوسته
۲-۱۲-۲-۲-۱-۳ فهرست واژه
۲-۱۲-۲-۲-۱-۴ روش واژه کليدي
۲-۱۲-۲-۲-۱-۵ روش ترجمه
۲-۱۲-۲-۲-۱-۶ آموزش با کمک روابط واژگاني
۲-۱۲- ۲-۲-۱-۷ ارائه ي تصوير
۲-۱۲-۲-۲-۱-۸ اجراي نمايش
۲-۱۲- ۲-۲-۱-۹ خانواده هاي واژگاني
۲-۱۲-۲-۲-۱-۱۰ روش هاي معنايي
۲-۱۲-۲-۲-۱-۱۰-۱ روش حوزه هاي معنايي
۲-۱۲-۲-۲-۱-۱۰-۲ تجزيه و تحليل مولفه هاي معنايي
۲-۱۲-۲-۲-۱-۱۱ روش شاگرد محوري : دفترچه ی واژگاني
۲-۱۲-۲-۲-۱-۱۲ کاربرد فرهنگ
۲-۱۲-۲-۲-۱-۱۳ يادگيري واژه از طريق بافت
۲-۱۲-۲-۲-۲ آموزش واژگان فعال
۲-۱۲-۲-۲-۲-۱ روش سلسه مورسيا و روزن ويگ
۲-۱۲-۲-۲-۲-۲ روش پيجين سازي
۲-۱۲-۲-۲-۲-۳ روش لوکاس
۲-۱۳ تعداد واژه
۲-۱۴ انتخاب واژه
۲-۱۵ معيارهاي انتخاب واژه
۲-۱۶ ارائه ي واژه
۲-۱۷ وسايل کمک آموزش ديداري و يادگيري
۲-۱۸ ملاحظات معني شناختي
۲-۱۸-۱ معني شناسي ساختاري
۲-۱۸-۲ حوزه هاي معنايي
۲-۱۸-۳ انواع حوزه هاي معنايي
۲-۱۸-۴ روابط معنايي
۲-۱۸-۴-۱ هم معنايي
۲-۱۸-۴-۲ شمول معنايي
۲-۱۸-۴-۳ با هم آيي
۲-۱۸-۴-۴ رابطه جزء –کل
۲-۱۸-۴-۵ تباين معنايي
۲-۱۸-۴-۶ تقابل معنايي
۲-۱۹ ملاحظات روانشناسي زبان
۲-۱۹-۱ حافظه
۲-۱۹-۱-۱ انواع حافظه
۲-۹-۱-۱-۱ حافظه کوتاه مدت
۲-۹-۱-۱-۲ حافظه بلند مدت
۲-۱۹-۱-۱-۳ حافظه معناشناسي
۲-۲۰ واژگان
۲-۲۰-۱ واژگان ذهني
۲-۲۰-۲ سازماندهي واژگان ذهني
۲-۲۰-۳ اطلاعات واژگانی: دانش واژگانی
۲-۲۱ اصول آموزش واژه
۲-۲۲ خلاصه
فصل سوم : تهيه و تدوين متن هاي آموزش واژه
۳-۱ مقدمه
۳-۲ نحوه ي انتخاب واحدهاي درسي , واژه ها ساختارها
۳-۲-۱ چگونگي انتخاب عنوان واحدهاي درسي
۳-۲-۲ نحوه ی انتخاب ساختارها
۳-۳ ملاحظات کلي
۳-۳-۱ اطلاعات مربوط به زبان آموز
۳-۳-۲ اطلاعات مربوط به شرح درس
۳-۳-۳ اطلاعات آموزش
۳-۴ ساختار کلي واحدهاي درسي
۳-۴-۱ مرحله پيش از خواندن
۳-۴-۱-۱ تصوير
۳-۴-۱-۲ پرسش
۳-۴-۲ مرحله خواندن
۳-۴-۳ مرحله پس از خواندن
۳-۴-۳-۱ سوال هاي درک مطلب
۳-۴-۳-۲ تمرين کاربرد واژه
۳-۴-۳-۳ تمرين باهم آوايي
۳-۴-۳-۴ تمرين تطبيقي
۳-۴-۳-۵ تمرين واژه هاي مترادف و متضاد
۳-۴-۳-۶ متن هاي خواندني
۳-۴-۳-۷ تمرين شبکه ی واژگاني
۳-۴-۳-۸ تمرين گروهي
۳-۴-۳-۹ تمرين هاي تصويري
۳-۴-۳-۱۰ تکليف
۳-۴-۳-۱۱ تمرين مربوط به مراحل انجام يک کار
۳-۴-۳-۱۲ تمرين هاي ديگر
۳-۵ خلاصه
فصل چهارم : متن هاي آموزش واژه
۴-۱ سهراب سپهري
۴-۲ گل آقا
۴-۳ چغازنبيل
۴-۴ زبان آموزي ميمون ها
۴-۵ پست
۴-۶ سال نو
۴-۷ فرودگاه
۴-۸ طلاي سرخ ايران
۴-۹ جهانگردي چيست ؟ جهانگرد کيست ؟
۴-۱۰ بوي خوش چاي
۴-۱۱ خلاصه
فصل پنجم : خلاصه و نتيجه
۵-۱ خلاصه و نتيجه
۵-۲ موضوعاتي براي تحقيق
منابع
منابع فارسي
منابع انگليسي
واژه نامه
فارسي – انگليسي
انگليسي – فارسي

دانلود فایل

تحقیق شناخت آتش و جشنهاي مربوط به آن

تحقیق شناخت آتش و جشنهاي مربوط به آن

تحقیق-شناخت-آتش-و-جشنهاي-مربوط-به-آن

توضیحات:
پایان نامه شناخت آتش و جشنهاي مربوط به آن، در قالب فایل word و در حجم ۱۰۰ صفحه.
بخشی از متن:
واژه جشن از كلمه اوستايي سينه Yasna آمده و اين كلمه از ريشه Yaz اوستايي مشتق شده كه معني ستايش كردن مي دهد. از اين رو واژه جشن به معني ستايش و پرستش مي باشد. كلمه ديگري كه از همين ريشه آمده و در بين زرتشتيان متداول مي باشد واژه جشن Jashen است كه معني بخصوصي به خودگرفته زرتشتيان واژه جشن را بطور كلي به مراسم عيد و ايام خوشي و سرور اطلاق مي كنند در حاليكه مراسم مذهبي و سرودن اوستا در آن ايام را جشن مي خوانند.
به نظر مي رسد كه يك سري علل و عواملي از قبيل فرهنگ، دين، تقدس آتش، قوميت، آداب و رسوم، جامعه آن زمان، نوع حكومت، نحوه برخوردها، و … در بوجود آمدن اين امر دخيل مي باشند.
اميد است با انجام اين تحقيق و بررسي علل و عوامل ياد شده گامي در جهت شناخت اين سنت ديرينه برداشته شود…
فهرست مطالب:

فصل اول:

– عنوان تحقيق

– موضوع تحقيق

– بيان مسئله

– تعاريف نظري

– ضرورت و اهميت پژوهش تحقيق

– اهداف تحقيق

مقدمه

 

فصل دوم

– جشن ماهيانه

– آتش بطور عموم

– آتش در اوستا

– داوري يا بازشناسي آتش

– انتقال آتش

– نور و فروغ و روشنايي و اخگر
فروزان

– انگيزه رو آوردن به سوي روشنايي
و فروغ به هنگام نيايش

– دَرِ مهر

– روشنايي و تاريكي

– آتش نزد اقوام مختلف

– اهميت اجاق خانواده و روشن
نگه داشتن آن

– آتش در زمان مادها

– آتش در زمان هخامنشيان

– آتش در دوره ساسانيان

– آتشكده

– انواع آتشكده

 

فصل سوم

– چهارشنبه سوري

– آجيل مشكل گشا

– فال كوزه

– آش نذري

– كجاوه اندازي

– شال اندازي

– فالگوش

– قاشق زني

  تطهير و خانه تكاني

– بخت گشايي

 

فصل چهارم

– جشن سده

– سبب ناميدن اين جشن به سده

– مراسم جشن سده

– نام سده

– انگيزه هاي داستاني جشن سده

– نوسده، برسده

– جشن سده د ردوران اسلامي

– برگزاري جشن سده در دوران اسلامي

مراسم جشن سده ميان زردتشتيان

– جشن سده پس از ساسانيان

 

فصل پنجم

– جشن هاي آتش آذرگان، شهريورگان

– آذرگان يا آذرخش

– ارديبهشت گان، گلستان جشن

 

 منابع و مآخذ

دانلود فایل

تحقیق وندافزایی به ستاکهای ساده فعلی در زبان فارسی نوشتاری و گفتاری معیار

تحقیق وندافزایی به ستاکهای ساده فعلی در زبان فارسی نوشتاری و گفتاری معیار

تحقیق-وندافزایی-به-ستاکهای-ساده-فعلی-در-زبان-فارسی-نوشتاری-و-گفتاری-معیار

توضیحات:
پایان نامه کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی، با موضوع وندافزایی به ستاکهای ساده فعلی در زبان فارسی نوشتاری و گفتاری معیار(طبق نظریه حاکمیت و مرجع گزینی)، در قالب فایل word و در حجم ۳۰۰ صفحه.

فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱- پیش گفتار
۱-۲- تعریف موضوع
۱-۳- ضرورت و سابقة پژوهش
۱-۴- هدفهای پژوهش
۱-۵- پرسشهای اصلی پژوهش
۱-۶- فرضیه ها
۱-۷- روش انجام پژوهش
۱-۸- چارچوب نظری
۱-۸-۱- نظریة حاکمیت و مرجع گزینی
۱-۸-۱-۱- نظریة ایکس تیره
۱-۸-۱-۱-۱- برخی از مزایای نحو ایکس تیره
۱-۸-۱-۱-۲- قواعد نظریة ایکس تیره
۱-۸-۲- گروه تصریفی
۱-۹- تعریف اصطلاحات
۱-۹-۱- وند
۱-۹-۲- وند افزایی
۱-۹-۳- ستاک فعلی
۱-۹-۴- زبان فارسی معیار
۱-۹-۴-۱- زبان فارسی نوشتاری معیار
۱-۹-۴-۲- زبان فارسی گفتاری معیار
۱-۱۰- ساختار پژوهش
فصل دوم: پیشینة پژوهش
۲-۱- پیش گفتار
۲-۲- تاریخ مباحث ساختواژی در غرب
۲-۲-۱- ساختواژه در مکتب ساختگرایی
۲-۲-۲-ساختواژه در مکتب زایشی
۲-۲-۲-۱- ساختواژه در نظریة حاکمیت و مرجع گزینی
۲-۳- مطالعات زبانشناسان غیر ایرانی در زمینة ساختواژه
۲-۳-۱- چامسکی (۱۹۷۰)
۲-۳-۲-هله (۱۹۷۳)
۲-۳-۳-لیبر (۱۹۸۰)
۲-۳-۴-ویلیامز (۱۹۸۱)
۲-۳-۵-کیپارسکی (۱۹۸۲)
۲-۳-۶-سلکرک (۱۹۸۲)
۲-۳-۷-بائر (۱۹۸۳)
۲-۳-۸-متیوس (۱۹۹۱)
۲-۳-۹-کریستال (۱۹۹۲)
۲-۳-۱۰-کاتامبا (۱۹۹۳)
۲-۳-۱۱-کریستال (۱۹۹۷)
۲-۴- مطالعات ایرانیان در زمینة ساختواژه
۲-۴-۱- پژوهشهای سنتی
۲-۴-۱-۱- ابن سینا (قرن چهارم)
۲-۴-۱-۲- شمس قیس رازی (قرن هفتم)
۲-۴-۱-۳- میرزاحبیب اصفهانی (اوایل قرن چهاردهم)
۲-۴-۱-۴- پنج استاد (۱۳۶۳)
۲-۴-۱-۵- خانلری (۱۳۶۳)
۲-۴-۱-۶- انوری و گیوی (۱۳۶۳)
۲-۴-۱-۷- خلیلی (۱۳۷۱)
۲-۴-۱-۸- نوبهار (۱۳۷۲)
۲-۴-۱-۹- میرزایی (۱۳۷۲)
۲-۴-۱-۱۰- مقربی (۱۳۷۲)
۲-۴-۱-۱۱- شریعت (۱۳۷۵)
۲-۴-۲- پژوهشهای نوین
۲-۴-۲-۱- پیرشفیعی (۱۳۶۱)
۲-۴-۲-۲- فری (۱۳۷۰)
۲-۴-۲-۳- صادقی (۷۲-۱۳۷۰)
۲-۴-۲-۴- کشانی (۱۳۷۱)
۲-۴-۲-۵- سامعی (۱۳۷۵)
۲-۴-۲-۶- اسحاقی (۱۳۷۵)
۲-۴-۲-۷- طباطبایی (۱۳۷۶)
۲-۴-۲-۸- هاجری (۱۳۷۷)
۲-۴-۲-۹- مدرس خیابانی (۱۳۷۸)
۲-۴-۲-۱۰- کمالی نفر (۱۳۷۸)
۲-۴-۲-۱۱- قطره (۱۳۷۹)
۲-۴-۲-۱۲- کلباسی (۱۳۸۰)
۲-۴-۲-۱۳- شریف (۱۳۸۱)
۲-۴-۲-۱۴- طباطبایی (۱۳۸۲)
۲-۵- معایب دستورهای سنتی
۲-۶- اشتقاق در زبان عربي
۲-۷- اشتقاق در زبان فارسی از دیدگاه سنتی
فصل سوم: فهرست افعال ساده و مشتقات
۳-۱- پیش گفتار
۳-۲- واژه
۳-۲-۱-واژه از نظر آوایی
۳-۲-۲-واژه از نظر ساختواژی
۳-۲-۳- واژه از نظر معنایی
۳-۳- انواع واژه از نظر ساخت درونی
۳-۳-۱- واژة بسیط
۳-۳-۲-واژة غیربسیط
۳-۳-۲-۱-واژة مرکب
۳-۳-۲-۲- واژة مشتق ۵۴
۳-۳-۲-۳- واژة مشتق – مرکب / مرکب – مشتق
۳-۴- تکواژ
۳-۵- گونة تکواژ
۳-۶- تکواژ گونه
۳-۷- انواع تکواژ در زبان فارسی
۳-۷-۱- انواع تکواژ از لحاظ توزیع
۳-۷-۱-۱-تکواژ آزاد
۳-۷-۱-۲- تکواژ وابسته
۳-۷-۲-انواع تکواژ آزاد و وابسته از لحاظ معنایی
۳-۷-۲-۱-تکواژ آزاد واژگانی (قاموسی)
۳-۷-۲-۲-تکواژ آزاد دستوری (نقشی)
۳-۷-۲-۳- تکواژ وابستة واژگانی
۳-۷-۲-۴-تکواژ وابستة دستوری
۳-۷-۳-انواع تکواژهای وابستة دستوری از لحاظ نقش
۳-۷-۳-۱- وندهای تصریفی
۳-۷-۳-۲-وندهای اشتقاقی
۳-۷-۳-۳- واژه بستها
۳-۷-۳-۳-۱- واژه بستهای زبان فارسی
۳-۷-۴- انواع وندها از لحاظ جایگاه
۳-۷-۴-۱- پیشوند
۳-۷-۴-۲-پسوند
۳-۷-۴-۳-میانوند
۳-۷-۴-۴-پیراوند
۳-۷-۵- انواع وند از لحاظ میزان زایایی
۳-۷-۵-۱- وندهای مرده
۳-۷-۵-۲- وندهای سترون
۳-۷-۵-۳-وندهای زایا
۳-۸- وندافزایی
۳-۸-۱- وندافزایی تصریفی
۳-۸-۲- وندافزایی اشتقاقی
۳-۹- انواع فعل در زبان فارسی از لحاظ ساختمان
۳-۹-۱- افعال بسیط
۳-۹-۲- افعال غیربسیط
۳-۹-۲-۱- افعال مرکب
۳-۹-۳-۲- افعال پیشوندی
۳-۱۰- وند به چه افزوده می شود
۳-۱۰-۱- ریشه
۳-۱۰-۲- ستاک
۳-۱۰-۳- پایه
۳-۱۱- تفاوت ریشه و پایه
۳-۱۲- مبنای اشتقاق و تصریف
۳-۱۳- ریشة فعل
۳-۱۴- نکاتی دربارة فهرست افعال ساده
– فهرست افعال ساده
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- پیش گفتار
۴-۲- وندافزایی در زبان فارسی معیار
۴-۲-۱- وندافزایی آشکار
۴-۲-۱-۱- پیشوندافزایی
۴-۲-۱-۲- پسوند افزایی
۴-۲-۲-وندافزایی غیر آشکار
۴-۳-وندافزایی تصریفی و اشتقاقی در زبان فارسی معیار
بخش اول: وندافزایی تصریفی
۴-۴- وندافزایی تصریفی در زبان فارسی معیار
۴-۴-۱- وندافزایی غیرآشکار تصریفی
۴-۴-۲-وندافزایی آشکار تصریفی
۴-۴-۲-۱-پیشوند افزایی تصریفی
۴-۴-۲-۲-پسوند افزایی تصریفی
۴-۵- وندهای تصریفی زبان فارسی معیار که به ستاکهای سادة فعلی می پیوندند
۴-۵-۱-پیشوندهای تصریفی زبان فارسی معیار که به ستاکهای سادة فعلی می پیوندند
۴-۵-۱-۱- /na-/ پیشوند تصریفی منفی ساز
۴-۵-۱-۲- /be-/ پیشوند تصریفی وجه ساز
۴-۵-۱-۳- /mi-/ پیشوند تصریفی وجه ساز
۴-۵-۱-۳-۱- استفاده از افعال کمکی برای بیان وجه
۴-۵-۱-۴- /mi-/ پیشوند تصریفی نمود ساز
۴-۵-۲- پسوندهای تصریفی زبان فارسی معیار که به ستاکهای سادة فعلی می پیوندند
۴-۵-۲-۱- /-e/ پسوند تصریفی نمود ساز
۴-۵-۲-۲-/-ân/ پسوند تصریفی سببی ساز
۴-۵-۲-۳-/-id/ پسوند تصریفی گذشته ساز
۴-۵-۲-۴-پسوندهای تصریفی مطابقت
۴-۶- پسوندهای تصریفی زبان فارسی که به پایه های غیرفعلی می پیوندند
۴-۶-۱- /-ân , -hâ/ پسوندهای تصریفی جمع ساز
۴-۶-۲-/-tar/ پسوند تصریفی صفت تفضیلی
۴-۶-۳-/-om/ پسوند تصریفی اعداد
۴-۷- ستاکهای حال بدون صورت تصریفی
۴-۸- جدول وندهای تصریفی ستاکهای سادة فعلی
۴-۹- تلفیق انواع وندافزایی تصریفی و ستاکهای سادة فعلی
۴-۱۰- ویژگیها و تغییرات حاصل از وندافزایی تصریفی
۴-۱۰-۱- ویژگیهای آوایی وندافزایی تصریفی
۴-۱۰-۱-۱-تکواژ گونگی
۴-۱۰-۱-۲-توزیع تکمیلی
۴-۱۰-۱-۳-همگونی
۴-۱۰-۱-۴-درج همخوان
۴-۱۰-۱-۵- حذف
۴-۱۰-۱-۵-۱-حذف آخرین همخوان پسوند مطابقت
۴-۱۰-۱-۵-۲-حذف بخشی از ستاک فعلی
۴-۱۰-۱-۵-۳-حذف همخوان میانجی
۴-۱۰-۱-۵-۴-حذف واکة و همخوان ستاك
۴-۱۰-۱-۶- تغییر همخوان
۴-۱۰-۱-۶-۱- تغییر همخوان پسوند تصریفی مطابقت
۴-۱۰-۱-۶-۲- تغییر همخوان ستاک
۴-۱۰-۱-۷- تغییر جایگاه تکیة ستاک
۴-۱۰-۲-ویژگیهای معنایی وندافزایی تصریفی
۴-۱۰-۲-۱- معنی قاعده مند و پیش بینی پذیر
۴-۱۰-۲-۲-نشانداری معنایی
۴-۱۰-۳-ویژگیهای ساختواژی وندافزایی تصریفی
۴-۱۰-۳-۱- زایایی
۴-۱۰-۳-۲-نبودن خلاء اتفاقی
۴-۱۰-۳-۳-قاعده مندی
۴-۱۰-۳-۴-عدم قابلیت جایگزینی
۴-۱۰-۳-۵-وند آرایی
۴-۱۰-۳-۶- وندافزایی چندگانه
۴-۱۰-۳-۷- همنشینی و جانشینی وندها
۴-۱۰-۳-۸- افزایش تعداد مدخلهای واژگانی
۴-۱۰-۴- ویژگیهای نحوی وندافزایی تصریفی
۴-۱۰-۴-۱-وند به عنوان هستة نحوی و تراوش ویژگی آن
۴-۱۰-۴-۲-ساخت موضوعی
۴-۱۰-۴-۳- هستة گروه فعلی
۴-۱۰-۴-۴-عنصر تصریفی INFL
4-10-4-4-1-اتصال وندهای زمان و مطابقت
۴-۱۰-۴-۴-۲-اتصال پیشوند منفی ساز
۴-۱۰-۴-۵- وندهای تصریفی وجه ساز، نمود ساز و سببی ساز
۴-۱۰-۴-۶- جایگاه افعال کمکی
۴-۱۱- محدودیتهای وندافزایی تصریفی
۴-۱۱-۱- محدودیتهای آوایی
۴-۱۱-۲- محدودیتهای معنایی
۴-۱۱-۳- محدودیتهای ساختواژی
۴-۱۱-۳-۱- ممانعت
۴-۱۱-۳-۲- نوع ستاک فعلی
۴-۱۱-۴- محدودیتهای نحوی
بخش دوم: وندافزایی اشتقاقی
۴-۱۲- وندافزایی اشتقاقی در زبان فارسی معیار
۴-۱۳- وندافزایی غیر آشکار اشتقاقی
۴-۱۳-۱- تبدیل ستاک فعلی به اسم
۴-۱۳-۱-۱- تبدیل ستاک حال به اسم
۴-۱۳-۱-۲-تبدیل ستاک گذشته به اسم
۴-۱۳-۲- تبدیل اسم به ریشة فعلی
۴-۱۳-۳-تبدیل فعل تصریف شده به پایة غیرفعلی
۴-۱۳-۳-۱- تبدل فعل مضارع به اسم
۴-۱۳-۳-۲- تبدیل فعل ماضی به اسم
۴-۱۳-۳-۳- تبدیل فعل امر به مقولة غیر فعلی
۴-۱۳-۳-۴-تبدیل فعل نهی به مقولة غیر فعلی
۴-۱۳-۴-تبدیل صفت به اسم
۴-۱۴- اهمیت وندافزایی غیر آشکار اشتقاقی
۴-۱۵- پیشوندهای اشتقاقی زبان فارسی معیار که به ستاکهای سادة فعلی می پیوندند
۴-۱۵-۱- پیشوند اشتقاقی نفی /na-, nâ-/ ۱
۴-۱۵-۲- پیشوندهای فعلی
– تفاوت فعلهای مرکب و پیشوندی
تفاوت قیدها و پیشوندهای فعلی
۴-۱۵-۲-۱- باز – /bâz-/
4-15-2-2- سر – /sar-/
4-15-2-3- پیش – /piš-/
۴-۱۵-۲-۴- بر – /bar-/
4-15-2-5- در – /dar-/
4-15-2-6- وا- /vâ-/
۴-۱۵-۲-۷- پس – /pas-/
4-15-2-8- فرا- /farâ-/
۴-۱۵-۲-۹- فرو- /foru-/
4-15-2-10- ور – /var-/
4-16- فهرست مشتقات حاصل از پیوند پیشوندهای فعلی با ستاکهای فعلی
۴-۱۷- جدول بسامدی پیشوندهای فعلی
۴-۱۸- پسوندهای اشتقاقی زبان فارسی معیار که به ستاکهای فعلی می پیوندند
۴-۱۸-۱- پسوندهای اشتقاقی ستاک حال
۴-۱۸-۱-۱- -َنده /-ande/
4-18-1-1-1- ستاکهیا حال بدون پسوند /-ande/
4-18-1-2- -ِش /-eš/
۴-۱۸-۱-۳- تکواژ صفر / /
۴-۱۸-۱-۴- -ه، ـه /-e/
4-18-1-5- -ان /-ân/
4-18-1-6- -ا /-â/
۴-۱۸-۱-۷- -َک /-ak/
4-18-1-8- مان /-mân/
4-18-1-9- -َند /-and/
4-18-1-10- ناک /-nâk/
4-18-1-11- گار/-gâr/
4-18-1-12- – و /-u/
4-18-1-13- – انه /-âne/
4-18-1-14- اک /-âk/
4-18-1-15- – ون /-un/
4-18-1-16- – ال /-âl/
4-18-1-17- گاه /-gâh/
4-18-1-18-چه /-če/
4-18-1-19—ار /-âr/
4-18-2- پسوندهای اشتقاقی ستاک گذشته
۴-۱۸-۲-۱- -َن /-an/
4-18-2-2- -ه، ـه /-e/
4-18-2-2-1- ستاکهای گذشته بدون پسوند اشتقاقی /-e/
4-18-2-3-تکواژ صفر / /-
۴-۱۸-۲-۴- -ار /-âr/
4-18-2-5-گار /-gâr/
4-18-2-6-مان /-mân/
4-19- ستاکهای حال بدون مشتق
۴-۲۰- نکته ای دربارة پسوندهای /-i, -gar, -gâh, -kâr/ 1
4-21- جدول بسامدی پسوندهای ستاک حال
۴-۲۲-جدول بسامدی پسوندهای ستاک گذشته
۴-۲۳- تعداد وندهای اشتقاقی زبان فارسی که معیار که به ستاکهای سادة فعلی می پیوندند
۴-۲۴- تعداد مشتقات وندهای اشتقاقی زبان فارسی معیار که به ستاکهای سادة فعلی می پیوندند
۴-۲۵- تلفیق انواع وندافزایی اشتقاقی و ستاکهای سادة فعلی
۴-۲۶- ویژگیها و تغییرات حاصل از وندافزایی اشتقاقی
۴-۲۶-۱- ویژگیهای آوایی وندافزایی اشتقاقی
۴-۲۶-۱-۱-درج واکه
۴-۲۶-۱-۲-حذف واکه
۴-۲۶-۱-۳-تغییر جایگاه تکیه
۴-۲۶-۱-۴-هم آوایی
۴-۲۶-۲-ویژگیهای معنایی وندافزایی اشتقاقی
۴-۲۶-۲-۱-تغییر معنا
۴-۲۶-۲-۲-هستة معنایی
۴-۲۶-۲-۳-بی قاعدگی و پیش بینی ناپذیر بودن معنا
۴-۲۶-۲-۴-چندمعنایی
۴-۲۶-۲-۵- نشانداری معنایی
۴-۲۶-۳- ویژگیهای ساختواژی وندافزایی اشتقاقی
۴-۲۶-۳-۱- زایایی
۴-۲۶-۳-۱-۱- زایایی فرایند
۴-۲۶-۳-۱-۲- زایایی وند
۴-۲۶-۳-۱-۳- زایايی بر حسب نوع پایه
۴-۲۶-۳-۲- واژگانی شدگی
۴-۲۶-۳-۳-شفافیت و تیرگی
۴-۲۶-۳-۴-ممانعت
۴-۲۶-۳-۵-خلاء اتفاقی
۴-۲۶-۳-۶-بی قاعدگی
۴-۲۶-۳-۷-انحصار
۴-۲۶-۳-۸-قابلیت جایگزینی
۴-۲۶-۳-۹-وندافزایی چندگانه
۴-۲۶-۳-۱۰-جانشینی وندها
۴-۲۶-۳-۱۱-وندآرایی
۴-۲۶-۴- ویژگیهای نحوی وندافزایی اشتقاقی
۴-۲۶-۴-۱-تعبیر مقولة پایه
۴-۲۶-۴-۲-وند به عنوان هستة نحوی و تراوش ویژگی آن
۴-۲۶-۴-۳- جایگاه وند اشتقاقی
۴-۲۶-۴-۴- چارچوب زیر مقوله ای وند
۴-۲۶-۴-۵- ساخت موضوعی
۴-۲۷- محدودیتهای وندافزایی اشتقاقی
۴-۲۷-۱- محدودیتهای دستوری
۴-۲۷-۱-۱-محدودیتهای آوایی
۴-۲۷-۱-۲- محدودیتهای معنایی
۴-۲۷-۱-۲-۱-ابهام معنایی
۴-۲۷-۱-۲-۲-نشانداری معنایی
۴-۲۷-۱-۳- محدودیتهای ساختواژی
۴-۲۷-۱-۳-۱-ممانعت
۴-۲۷-۱-۳-۲-عدم تناسب گونه ای وند و ستاک فعلی
۴-۲۷-۱-۳-۳-تعداد وندهای اشتقاقی
 4-27-1-3-4-زایا نبودن وند
۴-۲۷-۱-۴–محدودیتهای نحوی
۴-۲۷-۱-۴-۱-واژه بست
۴-۲۷-۱-۴-۲-پسوند تصریفی مطابقت
۴-۲۷-۲- محدودیتهای غیر دستوری
۴-۲۷-۲-۱- محدودیتهای زیباشناختی
فصل پنجم: نتایج
۵-۱- پیش گفتار
۵-۲- یافته های پژوهش
۵-۲-۱- زبان فارسی معیار از چه وندها و ستاکهای سادة فعلی در وند افزایی استفاده می کند؟ ۵-۲-۲-ویژگیهای انواع مختلف وندافزایی چیست؟
۵-۲-۳- تغییرات حاصل از انواع وندافزایی چیست؟
۵-۲-۴-وندافزایی تابع چه محدودیتهایی است؟
۵-۲-۵-چه تفاوتهایی در نتیجة وندافزایی در گونه های مختلف زبان فارسی معیار دیده می شود؟
۵-۳- پیامدهای نظری و کاربردی پژوهش
۵-۳-۱-وندهای تصریفی
۵-۳-۲- وندهای اشتقاقی
۵-۳-۳- ستاکها
۵-۳-۴- فرایندها
۵-۴- پیشنهادهايی برای پژوهشهای بیشتر
– واژه نامه
واژه نامة فارسی – انگلیسی
واژه نامهٴ انگلیسی – فارسی
– کتابنامه
– کتابنامة فارسی
– کتابنامة انگلیسی
چکیدة انگلیسی
– پیوست
پیوست ۱: افعال سادة پربسامد
پیوست ۲: ریشه های فعلی با دو ستاک گذشته
پیوست ۳: صورتهای سببی
پیوست ۴: ستاکهای گونة گفتاری
پیوست ۵: اسامی خاص مشتق

دانلود فایل

تحقیق سروده های زنان شاعر اندلس

تحقیق سروده های زنان شاعر اندلس

تحقیق-سروده-های-زنان-شاعر-اندلس

توضیحات:
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ادبیات با موضوع سروده های زنان شاعر اندلس، در قالب فایل word و در حجم ۱۶۵ صفحه.

چکیده:

اندیشه تألیف این موضوع زمانی
در فکرم شکل گرفت که احساس نمودم بررسی حرکت و جنبش ادبی زنان اندلس نیاز بیشتری به
تحقیق و پژوهش دارد. بنابراین این موضوع یعنی «سروده­ های زنان شاعر اندلس» را
برای رساله خود انتخاب کردم.

این رساله شامل بخش­های زیر است:

– بخش اول شامل شرایط جغرافیایی
و تاریخی این سرزمین است.

– بخش دوم شامل شعر اندلسی، ویژگی­ها
و تفاوت­های آن با شعر شرقی، فنون شعری از قبیل (وصف، غزل، فخر، مجون، حکمت، موشح و
زجل و…) است.

– بخش سوم به پنج گفتار اختصاص
دارد. در این بخش سعی شد تا جایگاه اجتماعی و فرهنگی زن در اندلس، زن و علوم گوناگون،
نقش زن در ادبیات اندلس، زن و هنر و نقش زنان اندلس در سیاست را معرفی کنم.

-بخش چهارم که مهمترین بخش این
تحقیق را دربر می­ گیرد به «بررسی سروده ­های زنان شاعر اندلس» اختصاص دارد. در این بخش
سعی کردم تعداد سی تن از زنان شاعر را که آزاد و یا کنیز بوده ­اند معرفی ­کنم و این
شاعران را برحسب قرونی که در آن می­زیسته­ اند، دسته­ بندی نمایم.

در بخش نتیجه­ گیری هم به اغراض
مختلف شعری از قبیل غزل، مدح، رثا، هجا، فخر، موشح و … پرداختم.

از مجموعه شعر زنان اندلس به
دست می­ آید که بیشتر اشعارشان در زمینه غزل بوده است، که گاهی این غزل­ها عفیف و گاهی
غیرعفیف بوده ­اند.

برخی از آن نیز در سرودن مدح
به شهرت رسیده­ اند. چنانکه می­ بینیم تعدادی از این زنان مدح رابه منظور تکسب، و برخی
دیگر برای مدح و ستایش امرا و خلفا، و برخی دیگر از این شاعران که کنیز بوده ­اند برای
آزاد شدن سروده ­اند. زنان شاعر اندلس در میدان هجا نیز کمتر از مردان نبوده­اند و هجای
گزنده و زشت­ تری نسبت به مردان سروده ­اند. رثاء، که نوعي نوحه سرایی و گریه­ و زاری
است یکی دیگر از موضوعات شعری است که زنان اندلس به آن پرداخته، و در آن عواطف و احساسات
زنان اندلسی را به تصویر کشیده ­اند. برخی از اين زنان شاعر به اصل ونسب، زیبایی وخوش
خطی خود افتخار کرده و اشعاری در زمینه فخر سروده­ اند. آنان در سرودن موشح نیز چون
مردان به رقابت پرداخته­اند واشعاری در این خصوص سروده­ اند.

لازم به ذکر است که برخی از زنان
شاعر اندلس در عرصه شاعری گوی سبقت رااز مردان ربوده ­اند و در بسیاری از فنون شعری
به مقام و درجات والایی رسیده ­اند که دلالت بر طبع و ذوق فراوان شعری این شاعران دارد.

فهرست مطالب:

بخش اول : موقعيت جغرافيايي و تاريخي
سرزمين اندلس

۱-۱ واژه‌ي اندلس

۲-۱ جغرافياي اندلس

۳-۱ نگرشي كوتاه به تاريخ
اندلس

۴-۱ فتح اندلس به دست مسلمين

بخش دوم

۱-۲ شعراندلس

۲-۲ مراحل شعر اندلس

۳-۲ ويژگي‌هاي شعر اندلسي

۴-۲ مضامين شعري در اندلس

۵-۲ موشح و زجل

۶-۲ زجل در ادب اندلسي

بخش سوم

۱-۳ جايگاه اجتماعي و فرهنگي
زن در اندلس

۲-۳ زن و علوم گوناگون

۳-۳ نقش زنان در ادبيات
اندلس

۴-۳ زن و هنر

۵-۳ نقش زنان اندلس در سياست

بخش چهارم : مشهورترين زنان شاعر اندلس

۱-۴ شاعر قرن دوم

حسانه التميميه

۲-۴ شاعران قرن‌هاي سوم و
چهارم

قمر

عائشه بنت احمد القرطبيه

حفصه بنت حمدون الحجاريه

أنس القلوب

مريم بنت يعقوب الأنصاريه

۳-۴ شاعران قرن پنجم

الغسانيه البجانيه

زينت المريه

اعتماد الرميكيه

بشينه بنت المعتمد

العباديه

غايه المني

ام الكرام بنت المعتصم بن
صمادح

أمه العزيز

صفيه بنت عبدالله الرّيي

ام العلا بنت يوسف

ولاده بنت المستكفي

مهجه بنت التياني القرطبيه

عتبه

۴-۴ شاعران قرن ششم و هفتم

حفصه بنت الحاج الركونيه

حمده بنت زياد بن بقي العوفي

نزهون بنت القلاعي غرناطيه

شلبيه الأندلسيه

هندكنيز أبي محمد عبدالله بن
مسلمه الشاطبي

أسماء العامريه

أم الهناء بنت القاضي

قسمونه بنت اسماعيل اليهودي

ام السعد بنت عصام الحميري

سلمي بنت القراطيسي

كليد تمركز زنان شاعر اندلس

نتيجه گيري

فهرست منابع و مآخذ

چكيده عربي

چكيده انگليسي

دانلود فایل

پژوهش بررسي تطبيقي اثري از كمال الدين بهزاد با شعري از بوستان سعدي

پژوهش بررسي تطبيقي اثري از كمال الدين بهزاد با شعري از بوستان سعدي

پژوهش-بررسي-تطبيقي-اثري-از-كمال-الدين-بهزاد-با-شعري-از-بوستان-سعدي

توضیحات:
پژوهش بررسي تطبيقي اثري از كمال الدين بهزاد با شعري از بوستان سعدي، در قالب فایل word و در حجم ۵۴ صفحه.

بخشی از متن :
نخستین چیزی که در بررسی آثار ادبی و هنری نظر ما را به خود جلب می‌کند صورت عینی و مادی آن است. شعر و ادبیات از دیر باز متوجه خواست‌های متعالی بشر در زمان‌ها و مکان‌ها بوده که در اشعار شاعرانی چون سعدی جاودانه شده و عنوان شعر جهانی به آن اطلاق گردید.
شعر یوسف و زلیخا از بوستان سعدی که توسط هنرمند نقاش کمال‌الدین بهزاد ترسیم شده است، نمونه خوبی برای بیان ارتباط بین شعر و نقاشی می‌باشد. بدین ترتیب که سعدی شاعر بزرگ ایرانی این داستان قرآنی را با تخیّل و ذهنیات خود به صورت عناصر لفظی بیان کرده و بهزاد این شعر را با توجه به اعتقادات و برداشت‌های ذهنی خود با عناصر بصری به تصویر کشیده است. زبان شعر از معنا مایه می‌گیرد به همین دلیل اسباب ایجاد شعرْ مبنایی معنایی دارد و نقاش هم در استفاده از شعر علاوه بر جنبه‌های معنایی به جنبه‌ی نمادین و استعاری آن نیز توجه مي‌نمايد.

فهرست مطالب:

ادبیات و شعر
ساختار و عناصر تشکیل دهنده قصص
هنر نگارگری ایرانی و بهره گیری آن از شعر
ویژگی های نگارگری ایرانی
کمال الدین بهزاد – زندگی و شیوه او
بررسی تطبیقی شعر با نقاشی«یوسف و زلیخا»
نشانه‌های کنشی
نشانه‌های بویایی و چشایی
نشانه‌های هندسی
نشانه‌های رنگی
نشانه‌های مکانی
نشانه‌های زمانی
نشانه‌های غایی
نشانه‌های کارکردی
عناصر فیگوراتیو
نشانه‌های زمانی
تاریکی یا خاموشی رنگ‌ها
کمیّت (تکثّر و وحدت)
پویایی و ایستایی
مکان
مطالعه تطبیقی نشانه‌ها در شعر و نقاشی (نقد بینامتنی)
نشانه‌های کنشی
نشانه‌های حالتی
کارکرد فرمی و فرهنگی
کارکرد مذهبی
کارکرد روایی
کارکرد غایی
همگرایی در عین گوناگونی
کارکرد سطح
نتیجه‌گیری
پی نوشت‌ها
منابع و مآخذ
ایضاح
پروژه عملی
تجلی عاشورا در مخلوقات
تعداد آثار
حکایت یوسف و زلیخا

دانلود فایل

هایکو (نوعی سبک شعری)

هایکو (نوعی سبک شعری)

هایکو-(نوعی-سبک-شعری)

توضیحات:
تحقیقی درباره “هایکو (نوعی سبک شعری)” در قالب فایل word و در حجم ۱۰ صفحه.

بخشی از متن:

هایکو، کوتاه
ترین نوع شعری در جهان است که توسط ژاپنی­ها به ادبیات جهان معرفی شده است، امروزه
اغلب مردم جهان شعر ژاپن را با هایکو می شناسند.
هایکو شعری است ۱۷ هجایی که در سه سطر نوشته می شود،
سطر اول و سوم هر کدام پنج هجا و سطر دوم هفت هجا دارند. هایکو نه وزن دارد و نه
قافیه و آرایه های کلامی در آن به ندرت به کار می رود.

هایکو در ابتدا
محتوایی طنز آمیز داشت و به تدریج بر اثر در آمیختن با فلسفه­ ی ذن اعماق و جوانب
آن گسترش یافت. ایجاز و سادگی و در عین حال عمق هایکو و هنر تصویری بدیع آن علاوه
بر آنکه در چهار قرن گذشته شاعران زیادی را در ژاپن به خود کشانده است، در دوره ی
معاصر در خارج از ژاپن هم با استقبال قشر کتابخوان و شاعران و هنرمندان مواجه شده
است و علاوه بر ترجمه هایکوهای ژاپنی به اغلب زبان­های دنیا، درسراسر جهان شاعرانی
پیدا شده­اند که به سرودن شعر به شیوه ­ی هایکوهای ژاپنی می ­پردازند.


فهرست مطالب:
مقدمه و تعریف
تاریخچه
معروف ترین هایکوسرایان تاریخ ادبیات ژاپن
۱٫۱٫۱٫ قواعد نوشتن هایکو
۱٫۲٫ هایکوی مدرن
۱٫۳٫ کتب فارسی با موضوع هایکو
فهرست منابع
دانلود فایل

شرح حال سید جمال الدین اسد آبادی

شرح حال سید جمال الدین اسد آبادی توضیحات: شرح حال سید جمال الدین اسد آبادی، در قالب فایل word و در حجم ۳۷ صفحه. بخشی از متن: حكما گفته اند كه ابزار حق شناسي و تكريم دربارة بزرگان نشانة نجابت… ادامه مطلب

ابراهيم گلستان از نگاهي ديگر

ابراهيم گلستان از نگاهي ديگر توضیحات: تحقیق ابراهيم گلستان از نگاهي ديگر، در قالب فایل word و در حجم ۲۱ صفحه. بخشی از متن: بیوگرافی مختصر: ابراهيم گلستان در سال ۱۳۰۱ شمسی در شيراز به دنيا آمد. پدرش مدير روزنامه “گلستان”… ادامه مطلب

زندگی نامه ميرزا عبدالقادر بيدل دهلوي

زندگی نامه ميرزا عبدالقادر بيدل دهلوي توضیحات: تحقیق زندگی نامه ميرزا عبدالقادر بيدل دهلوي، در قالب فایل word و در حجم ۳۶ صفحه. بخشی از متن: در اين تحقيق به شرح زندگاني ميرزا عبدالقادر بيدل دهلوي شاعر گمنام و پارسي گوي… ادامه مطلب