پاورپوینت , خدایان آشوری , ۶۷ اسلاید , PPTX

پاورپوینت , خدایان آشوری , ۶۷ اسلاید , PPTX

پاورپوینت-,-خدایان-آشوری-,-67-اسلاید-,-pptxاین پاورپوینت با موضوع خدای اشوریان با ۶۷ اسلاید با عناوین

مقدمه

خدایان از دیدگاه اشوریان
توصیف نیروهایاهریمنی از نظراشوریان

خدای آشور

کلیات شه مش یا خدای خورشید

کلیات سین یا خدای ماه

کلیات ایشتر خدابانوی مادر

کلیات نبو و مردوک

ئه رش کیگل و نرگل

مذهب اشوری

نتیجه گیری

منابع

مقدمه

آشوریها
، هم خدایانی را که در بابل مورد ستایش بود می پرستیدند فقط آشور خدای
انحصاری آنها محسوب می شد ودر میان سایر خدایان ، خدایان جنگ مانند ایشتار
رب النوع آشور و آربل و نینورتا و شولمان اهمیت بیشتری داشتند.

ادبیات
مذهبی بین النهرین سفلی همه مورد قبول و استفاده آشوریها قرار گرفت ، این
موضوع که از اواسط هزاره دوم پیش از میلاد عملی شده بود تا آخرین روزهای
زمامداری امپراطوران آشور دوام یافت.

عده خدایان بابل و آشور بسیار
است. در یکی از کتیبه های آشوری مربوط به حدود ۸۶۷ پیش از میلاد ، هفت هزار
نام خدایان و فرشتگان منقوش است.

خدایان از دیدگاه اشوریان

آشوریها
خدایان را موجوداتی آسمانی می دانستند و علامت آنها را در کتیبه ها ،
ستاره قرار داده بودند. مثلا خدای بزرگ آنور را با یک ستاره نشان می دادند.

به گمان آشوریان ، خدایان هم چون افراد بشر صاحب خشم و آرزو و دستخوش
احتیاجات مادی بودند ، تنها تفاوت آنان با انسان در قدرت فوق العاده و حیات
جاودانگی بود.
توصیف نیروهای اهریمنی از نظراشوریان

ارواح
بدکردار از بشر تواناتر و از خدایان ناتوانتر بودند و به صورت انسان و تن
جانور مانند اژدها و پلنگ ، برای آزار بشر در هر گوشه پنهان بودند.

اوصاف نیروهای بد یا اهریمنی در دین اشور در یک کتیبه از آنها چنین است:
اینان سم های خدایانند ، از دیوارهای بسیار ضخیم می گذرند ، از بامهای بلند
فرود می آیند گویی طوفانند ، چون ماران از زیر در به درون می آیند و چون
باد از زیر پاشنه د ر داخل می شوند.

در واقع در دین آشوری ، ارواح
هر کدام اسم و شغلی داشتند. لابارتو قاتل اطفال خردسال و لاباسو علت رعشه
اندام و احناسو موجب سیاهی و زردی رخسار بود. وظیفه اینان پرستش ارواح
بدکردار نیست بلکه باید آنان را مغلوب نموده و با عمل بیشتر تاثیر شوم آنها
را برطرف نماید.

شمش یا خورشید خدای عدالت و قاضی بزرگ جهانیان است
که ظلم را از بین می برد و قوانین را به پادشاهان دادگر تلقین می کند.
علامت او در کتیبه ها قرصی است مزین به یک ستاره که دارای چهار شاخه است و
از میان هر شاخه رشته نور مواجی ساتع است و گویی دو شعله آتش از دوش تندیس
او برمی خیزد.

ایشتار

ایشتار خدای نیکخواه است. گاهی او را
دختر آنو و گاهی دختر سین و زمانی خدای جنگ و شهوت خوانده اند. کوشش او در
فریفتن و عاشق کردن بنی آدم است. سایر خدایان ماده که در میانرودان بودند
در ایشتار مستتر شدند. او را به صورت زنی جنگجو که بر پشت دو شیر ایستاده
است و تیری در دست دارد نشان می دهند. در یک دست سلاحی منحنی و در دست دیگر
گرزی با سر شیر گرفته است.

خدای آشور

خدای ملی یعنی آشور
یکی از خدایان خورشیدی بود و روح جنگی داشت و بر دشمنان خود رحم نمی کرد.
بندگان وی معتقد بودند که این خدا از کشته شدن اسیران در برابر ضریح خود
خشنود می شود.

آشور شاه خدایان بود. این برتری بازتابی از روزهای
آغازین تبدیل آشور به دولت-شهر آشور بود. او خدای رسمی ملت آشور بود و همه
چیز و همه کس به وی تعلق داشت. او پادشاه آشور را به نیابت خویش در روی
زمین برگزیده بود تا به نمایندگی از جانب وی بر مردم فرمان براند.

توضیح نماد خورشید

شه مش Shamash، خورشید یا به بر Babar به معنی یگانه رخشان و در بابل روزگار حمورابی از بزرگترین خدایان بود.

در
اسطوره ها، خورشید بالدار دشمن تاریکی، بیماریها و اهریمنانی بود که از
دیرباز نماد تاریکی بودند. خورشید در این روایت پاسدار ستمدیدگان و خدایی
بود که اسمان را هر روز از افق شرق تا غرب درمی نوردید و حتی در کیهانشناخت
میانرودان در جهان زیرین سفری چون سفر در جهان مرئی داشت.

در این
روایات خورشید بیننده خطاها، آشکار کننده نهان و خدای بزرگ عدالت و از
فرمانروایان خواستار عدالت و مهربان بودن با رعایا و برگزیدگان بود. این
ویژگی بر تارک لوح حمورابی و تصویر او آنجا که شهریار حمورابی، نماد رسالت،
را در حالت تعظیم از شه مش دریافت می کند نقش بسته است.

تعریف نمادسین یا خدای ماه

از
کشفیات سرلئوناردوولی در مرکز اصلی کیش سین Sin در اور Ur چنین برمی آید
که خدای ماه یا سین در میانرودان جنوبی از خدایان مشهور سومر بود.

نزد
مردم باستان، سین شاخص گذر زمان و خدایی بود که در تمدن پیش از مسیحیت و
جایی که سفرهای بازرگانان ماه ها طول می کشید و بازرگانی در فراسوی دریاها و
صحاری از اهمیت خاصی برخوردار و مورد احترام بود.

در سه سده اول
شکوفایی مسیحیت نزد کاروانهای شهرهای بزرگ پالمیرا Palmira ] یا تدمر به
معنی نخل [ نیایش ماه با نام یرخ Yearkh یا یارخیبول Karkhibol رواج بسیار
داشت.
تعریف ایشتر خدابانوی مادر

یکی از خدابانوان مشهور سومری اینانا Inana و هم این خدابانوست که سامیان و آموریان او را ایشتر می نامیدند.

توجه
انسان به افزایش تولید کشاورزی و دامپروری در حقیقت توجه به گسترش خانواده
و تصاویر زنان عریان و باردار در نقاشی های اعماق غارهای پارینه سنگی و در
نقش برجسته های میانرودان گویای این گرایش طبیعی و نقش مهم خدابانوان مادر
در اساطیر و انگیزش های آئینی است
تعریف ایشتر خدابانوی مادر

درمانگری و جادوی تقلیدی برای انسان راهی بود برای نفوذ در خدایان و همچنین
از این مسیر بود که نیایش های آغازین در جهت اعتماد به نفس و برخورد با
فرآیندهای فوق طبیعت شکل می گرفت.

ازدواج مقدس خدایان و خدابانوان
در باورهای آئینی سومریان دارای نقشی حساس و جز اسرائیلیان نزد سامیان نیز
این باور گرایشی در جهت توجه به کیش طبیعت بود.

نتیجه گیری

هر
چند که آشوریان توانستند در یک برهه زمانی در زمینه سیاسی یک پادشاهی
نسبتا متمرکز با زور شمشیر به وجود آورند، اما این پادشاهی میراثی
باقیمانده از پادشاهان پیش از آنها مانند سومر و بابل و اکد و … بود.
آنها در زمینه مذهب هم همه مظاهر مذهبی پیش از آشور را پذیرفتند و با توجه
به مقتضیات زمان و مکان آنها را به کار بردند. دین آنها در حقیقت بیشتر
خدایان سومر و بابل را با تغییر نام ولی با همان کارایی و عملکرد شامل می
شد. این دینی مستقل نبود بلکه دینی ترکیبی و بازمانده ۲۰۰۰ سال اندیشه و
ریاضت سرزمین میانرودان بود.

و….

دانلود فایل

تحقیق درباره میرزا کوچک‌خان جنگلی

تحقیق درباره میرزا کوچک‌خان جنگلی توضیحات : فایل تحقیق میرزا کوچک‌خان جنگلی دارای ۵۲ صفحه در قالب Word قابل ویرایش. بخشی از متن : میرزا کوچک‌خان جنگلی میرزا کوچک‌‌ جنگلی (۱۲۵۷ – ۱۱ آذر ۱۳۰۰ هجری شمسی), مبارز انقلاب مشروطه… ادامه مطلب

تحقیق درباره نظام قضايي در ايران باستان

تحقیق درباره نظام قضايي در ايران باستان توضیحات : فایل تحقیق نظام قضایی در ایران باستان دارای ۹۳ در قالب Word. بخشی از متن : نظام قضايي در ايران باستان دربررسي هاي تاريخي ، نقطه آغاز تحقيق متناسب و مربوط… ادامه مطلب

تحقیق درباره ۱۶ سال حکومت استبدادی رضاخان

تحقیق درباره ۱۶ سال حکومت استبدادی رضاخان توضیحات : فایل تحقیق درباره ۱۶ سال حکومت استبدادی رضاخان در قالب Word دارای ۲۹ صفحه. بخشی از متن : پهلوی اول مقدمه ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷، روز خاتمه بیش از دو قرن… ادامه مطلب

تحقیق درباره مفهوم شهود در فلسفه اسلامى

تحقیق درباره مفهوم شهود در فلسفه اسلامى توضیحات : فایل تحقیق درباره مفهوم شهود در فلسفه اسلامى در ۶۴ صفحه در قالب Word. بخشی از متن : مقدمه مفهوم «شهود» (1) را مى‏توان در زمينه‏هاى مختلف بررسى كرد. اين مفهوم،… ادامه مطلب

مقاله در مورد فرهنک و دموکراسی

مقاله در مورد فرهنک و دموکراسی توضیحات : مقاله در مورد فرهنک و دموکراسی دارای ۴۵ صفحه در قالب Word. بخشی از متن : مقدمه: هرگاه كه بشر جامعه اي تشكيل داده، فرهنگ نيز به وجود آمده. فرهنگ سازه اي… ادامه مطلب

تحقیق درباره قیام مختار در ۲۳ صفحه

تحقیق درباره قیام مختار در ۲۳ صفحه توضیحات : تحقیق درباره قیام مختار در ۲۳ صفحه در قالب word قابل ویرلیش. بخشی از متن : مقدمه : تاريخ همواره شاهد تلاش ها ، مبارزات ، شكست ها و پيروزي هاي… ادامه مطلب

تحقیق سیری در زندگی آغا محمد خان قاجار 

تحقیق سیری در زندگی آغا محمد خان قاجار  توضیحات: تحقیق سیری در زندگی آغا محمد خان قاجار در قالب Word در ۲۳ صفحه. بخشی از متن : ریشه‌های قدرت‌یابی دودمان قاجار دودمان قاجار: قدرت یافتن دودمان قاجار به عهد صفوی و… ادامه مطلب

تحقیق نظريه دمكراسي جهان وطني ديويد هلد و قابليتهاي اجرائي آن

تحقیق نظريه دمكراسي جهان وطني ديويد هلد و قابليتهاي اجرائي آن توضیحات : فایل تحقیق نظريه دمكراسي جهان وطني ديويد هلد و قابليتهاي اجرائي آن در قالب Word تعداد صفحه ۲۰ قابل ویرایش. بخشی از متن : پيشگفتار: در اين… ادامه مطلب

تحقیق درباره لیبرالیسم

تحقیق درباره لیبرالیسم توضیحات : تحقیق درباره لیبرالیسم دارای ۲۵ صفحه در قالب Word. بخشی از متن : مقدمه: پس از تحولاتي كه در نتيجة پيدايش رنسانس در اروپا رخ داد، يكي از پرنمودترين نحله هاي فكري كه تمام ساختارهاي… ادامه مطلب