اصفهان شهری باستانی

اصفهان شهری باستانی تحقیقی کامل در مورد شهر اصفهان فایل ورد ۸۱ صفحه قابل ویرایش مصور فهرست مطالب موجود مقدمه_ ۵ پیرامون واژه ۶ تاریخچه_ ۶ چهارباغ عباسی_ ۷ سده‌های نخست اسلامی_ ۸ دیلمیان_ ۸ دوره سلجوقی_ ۸ دوره صفوی_… ادامه مطلب

گزارش کارآموزی کارگاه ماشین ابزار و تراشکاری

گزارش کارآموزی کارگاه ماشین ابزار و تراشکاری فهرست ۳ پیشگفتار ۴ توضیحی مختصر درمورد وضعیت کارگاه ۵ مشخصات فنی دستگا های موجود در کارگاه ۱۹ مراحل شروع کار در کارگاه ۱۹ مراحل کار با ماشین مورد نظر ۱۹ گزارش فعالیت… ادامه مطلب

اصفهان شهری باستانی

اصفهان شهری باستانی تحقیقی کامل در مورد شهر اصفهان فایل ورد ۸۱ صفحه قابل ویرایش مصور فهرست مطالب موجود مقدمه_ ۵ پیرامون واژه ۶ تاریخچه_ ۶ چهارباغ عباسی_ ۷ سده‌های نخست اسلامی_ ۸ دیلمیان_ ۸ دوره سلجوقی_ ۸ دوره صفوی_… ادامه مطلب

گزارش کارآموزی کارگاه ماشین ابزار و تراشکاری

گزارش کارآموزی کارگاه ماشین ابزار و تراشکاری فهرست ۳ پیشگفتار ۴ توضیحی مختصر درمورد وضعیت کارگاه ۵ مشخصات فنی دستگا های موجود در کارگاه ۱۹ مراحل شروع کار در کارگاه ۱۹ مراحل کار با ماشین مورد نظر ۱۹ گزارش فعالیت… ادامه مطلب

تابلوهای راهنمایی دانش آموزان ویژه مدارس

تابلوهای راهنمایی دانش آموزان ویژه مدارس ۱۵ عدد تابلو زیبا و جالب در مورد رعایت نکات انضباطی و اخلاقی در مدرسه که به صورت تابلو های راهنمایی در آمده و زیبایی خاصی به مدارس میبخشد ویژه مدیران معلمان و معاونین… ادامه مطلب