راهنماي تعيين جنسيت فرزند

راهنماي تعيين جنسيت فرزند

راهنماي-تعيين-جنسيت-فرزند

راهنماي تعيين جنسيت فرزند ، فايلي بسيار مفيد و کاربردي براي پدرو مادرهايي که قصد بچه دار شدن دارند. در صورت رعايت کردن رژيم ها و نکات اين مطلب مفيد ، ميتوان تا ۹۰% جنسيت فرزند را خودتان تعيين کنيد.
جهت سهولت کار ، يک جدول نيز به اين مطلب اضافه شده که بعد از مطالعه کامل مطلب ، ديگر نيازي به مرور مطالب نداريد و فقط به جدول مراجعه ميکنيد و در بخش هاي مشخص شده و زمان بندي شده مطلب مورد نظر خود را مطالعه ميکنيد.
براي توليد اين فايل با پزشک مشورت شده
عناوين مهم :
يون‌ها و خواسته‌ها
اجرا در انسان
يک كروموزوم Y يعني پسر ‌
مى‌‌گويند اينها بچه را پسر مى‌كند
نمک را فراموش نکنيد
محيط را قليايي کنيد
قهوه را فراموش نکنيد
گندم بخوريد
ته غذا سهم شماست
نمونه‌اي از رژيم پسردار شدن
چه زماني بايد رژيم غذايي را شروع کنيم؟
نحوه تأثير رژيم غذايي
ممنوعيت اجراي رژيم غذايي براي پسردار شدن
ممنوعيت اجراي رژيم غذايي براي دختردار شدن
رژيم غذايي براي پسردار شدن
رژيم غذايي پسردار شدن از ديدگاه طب سنتي
۲ کروموزوم  X يعني دختر
مى‌‌گويند اينها بچه را دختر مى‌كند
محيط را اسيدي کنيد
نمك نخوريد
زمان مهم است
رژيم غذايي براي دختر دار شدن
نمونه‌اي از رژيم دختردار شدن
رژيم غذايي دختردار شدن از ديدگاه طب سنتي
چگونه با جوش شيرين جنسيت جنين را تشخيص دهيم ؟
روش انجام تعيين جنسيت جنين با جوش شيرين :
تفسير روش تعيين جنسيت جنين با جوش شيرين
زمان بندي مقاربت براي تعيين جنسيت فرزند
تعداد اسپرمها
ماههاي سال
جدول راهنما و زمانبندي تعييد جنسيت
دانلود فایل

تغذیه وگوارش

تغذیه وگوارش

تغذیه وگوارش

همانطور که می دانیدتغذیه:

مکانیزمی در بدن جانداران است که طی آن، جاندارانغذا و مایعات رامصرف نموده و با استفاده از آنها، بدنشان به عملکرد طبیعی، رشد و بازسازی قسمت هایفرسوده خود ادامه می دهد.
مطالعه ارتباط غذا باسلامتی وبیماری درجانداران می باشد.
عملکرد بدن را هنگام مصرف غذا یا غذایی که حتماً دارایمواد مغذیاست مقایسه می نماید.

دردهه۱۹۶۰، پزشکان به بیماران خود می گفتند که……

بررسی تاثیر پری بیوتیک ها بر پایداری امولسیون کره گیاهی (مارگارین) کم چرب

بررسی تاثیر پری بیوتیک ها بر پایداری امولسیون کره گیاهی (مارگارین) کم چرب

بررسی تاثیر پری بیوتیک ها بر پایداری امولسیون کره گیاهی (مارگارین) کم چرب

نوع فایل:PDF
تعداد صفحات :۱۸
سال انتشار : ۱۳۹۵
چکیده
تغییر سنت های گذشته و ایجاد شیوه های جدید موجب تغییر در الگو ی مصرف از جمله افزایش مصرف چربی های اشباع و کاهش مصرف میوه و سبزی گردیده و افزایش شیوع بیماری های غیر واگیر نظیر بیماری های قلبی- عروقی، سرطان دیابت را سبب شده است. در تهیه کره کم چرب معمولا اصل را بر جای گزینی بخشی از چربی کره با آب قرار می دهند و برای پایدار کردن آب اضافه شده از ترکیباتی نظیر پایدار کننده ها و امولسیفایرها استفاده می…

Impact of BASNEF model educational program on body mass index, nutritional behavior and physical activity of obese students

Impact of BASNEF model educational program on body mass index, nutritional behavior and physical activity of obese students

Impact of BASNEF model educational program on body mass index, nutritional behavior and physical activity of obese students

نوع فایل:PDF
تعداد صفحات :۲۱
سال انتشار : ۱۳۹۵
چکیده
Obesity and overweight are widely known as predicament not only because of its harmful has physiological affected also, its negative effect on quality of life. One of the facets that cause this issue is adolescents’ attitude toward behavior in high school adolescents nutritional patterns and physical activities. Education can enhance adolescents’ attitude and prevents from this problem. The aim of this study is to evaluate alterations in adolescents attitude toward behavior, behavioral self-administration using BASNEF model. METHODS: This study was a semi-experimental with pre-test, post test and follow up design. Fifty-one overweight/obese age16.4 ± 0.57 year olds high school…

Evaluation and Comparison of the antimicrobial activity of Bifidobacterium bifidum and Bifidobacterium infantis as probiotic bacteria against Salmonel

Evaluation and Comparison of the antimicrobial activity of Bifidobacterium bifidum and Bifidobacterium infantis as probiotic bacteria against Salmonel

Evaluation and Comparison of the antimicrobial activity of Bifidobacterium bifidum and Bifidobacterium infantis as probiotic bacteria against Salmonel

نوع فایل:PDF
تعداد صفحات:۸
سال انتشار:۱۳۹۵
چکیده
During the last decades, the prevalence of foodborne diseases due to contaminated food as well as demand for natural and healthy foods has increased. Using probiotics for this purpose and for inhibiting growth of food pathogens is an interesting topic.Objective: The aim of this study was to investigate the antibacterial effects of Bifidobacterium bifidum and Bifidobacterium infantis against salmonella enterica serotype Enteritidis by three different methods namely spot on lawn assay, agar well diffusion assay and agar disk diffusion assay and to compare the methods by the means of SPSS program.Material and methods: Supernatant and sediment of the two probiotic bacteria culture was tested in three different…

بررسی اثر کنجاله و آرد کامل سویا به عنوان جایگزین چربی بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی همبرگر

بررسی اثر کنجاله و آرد کامل سویا به عنوان جایگزین چربی بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی همبرگر

بررسی اثر کنجاله و آرد کامل سویا به عنوان جایگزین چربی بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی همبرگر

نوع فايل:PDF
تعداد صفحات :۱۲
سال انتشار : ۱۳۹۵
چكيده
همبرگر از جمله فراورده های گوشتی است که به دلایلی ازجمله سهولت مصرف طعم مطلوب و ارزش غذایی مناسب به سبب استفاده از گوشت درفرمولاسیون آن دارای مصرف رو به افزایشی است. دراین پژوهش،به منظور بهینه سازی فرمولاسیون همبرگر به روش سطح پاسخ اثر پودر کنجاله سویا و پودر نان هر کدام در ۳سطح (۳تا۶گرم) و آردکامل سویا در ۳ سطح(۳۵ تا ۴۰گرم) به عنوان جایگزین چربی بر پارامترهای راندمان پخت، چروکیدگی ،کاهش قطر،…

Review of Application of Nanotechnology in Food Industry and Related Health Concerns

Review of Application of Nanotechnology in Food Industry and Related Health Concerns

Review of Application of Nanotechnology in Food Industry and Related Health Concerns

نوع فایل:PDF
تعداد صفحات :۱۳
سال انتشار : ۱۳۹۵
چکیده
Nanotechnology is the twenty-first-century discipline concerned with studying and engineering manufactured materials with one dimension less than 100 nm that possess unique properties because of their size. Nanotechnologies cover many aspects, such as disease treatment, food security, new materials for pathogen detection, packaging materials and delivery systems. However, the current applications of nanotechnology in the food sector are few, as the science is relatively newly emergent, but they have been on a steady rise in recent years, and are predicted to grow rapidly in the coming years. This is because the new technologies have a great potential to address many of the food industry‘s current…

Whey: Characteristics, Applications and Health Aspects

Whey: Characteristics, Applications and Health Aspects

Whey: Characteristics, Applications and Health Aspects

نوع فایل:PDF
تعداد صفحات :۸
سال انتشار : ۱۳۹۵
چکیده
Cheese whey utilization is one of major concerns nowadays. Its high organic matter content (BOD and COD concentrations), in combination with the high volumes produced and limited treatment options make cheese whey a serious environmental problem. To overcome this issue, various technological approaches have been employed to convert whey into value-added products. It is now transformed into products such as whey powder, whey protein, whey permeate, bioethanol, biopolymers, hydrogen, methane and electricity bioprotein (single cell protein). Therefor it is no longer a „by-product‟, but is rather seen as a valuable „co-product‟ of cheese making and casein production. Whey protein comprises…

اثرآنتي باكتريال عصاره متانولی چوچاق (Eryngium Caeruleum) براشريشیاكلی و استافیلوكوكوس اورئوس دريك مدل غذايی در دماي ۴ درجه سانتیگراد

اثرآنتي باكتريال عصاره متانولی چوچاق (Eryngium Caeruleum) براشريشیاكلی و استافیلوكوكوس اورئوس دريك مدل غذايی در دماي 4 درجه سانتیگراد

اثرآنتي باكتريال عصاره متانولی چوچاق (Eryngium Caeruleum) براشريشیاكلی و استافیلوكوكوس اورئوس دريك مدل غذايی در دماي ۴ درجه سانتیگراد

نوع فایل:PDF
تعداد صفحات:۱۱
سال انتشار:۱۳۹۵
چکیده
در این بررسی که از نوع مطالعات مداخله ای بود، اثر عصاره متانولی چوچاق(Eryngium Caeruleum) % در غلظت های ۵ و ۰۱ % بر باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیاکلی در پنیرسویا)توفو( که به هرگرم آن ۱۰۶ سلول باکتری اضافه شده بود، در دمای ۴درجه سانتیگراد و در یک دوره زمانی ۱۵ روزه مطالعه شد.گیاه چوچاق از ارتفاعات جواهرده، منطقه ای ییلاقی در شهرستان رامسر جمع آوری شد. عصاره متانولی چوچاق از خیساندن چوچاق خشک شده در…

بررسی وارتباط عدم امنیت غذایی خانوار با چاقی دانش آموزان دبستانی شهر

بررسی وارتباط عدم امنیت غذایی خانوار با چاقی دانش آموزان دبستانی شهر

بررسی وارتباط عدم امنیت غذایی خانوار با چاقی دانش آموزان دبستانی شهر

نوع فایل:PDF
تعداد صفحات:۱۰
سال انتشار:۱۳۹۵
چکیده
با اینکه انتظار میرود افراد دچار ناامنی غذایی، دریافت غذایی پایین ود رنتیجه ذخایر چربی بدنی اندک و اضافه وزن کمتری داشته باشند، این همبستگی در مطالعات به خوبی مشخص نشده است. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین کودکان دبستانی در شهر شادگان طراحی و اجرا شد . (BMI) امنیت غذایی و وضعیت نمایه توده بدنی مواد و روشها:انتخاب شدند. BMI 12 ساله دبستانی شادگان جهت بررسی ارتباط ناامنی غذایی با وضعیت – تعداد ۳۰۰…