مجموعه ویدئوهای آموزشی تکنیک های پرتونگاری ۱

مجموعه ویدئوهای آموزشی تکنیک های پرتونگاری ۱ شرح درس در اين درس دانشجويان با روش آماده سازي بيمار،وضعيت هاي مختلف راديوگرافي از قسمت هاي مختلف آناتوميك اندام فوقاني و تحتاني و ساختارهاي آناتوميك قابل مشاهده آشنا مي گردد. رئوس مطالب… ادامه مطلب

مجموعه ویدئوهای آموزشی درس ثبت و نمایش تصاویر پزشکی

مجموعه ویدئوهای آموزشی درس ثبت و نمایش تصاویر پزشکی در این ویدئوهای آموزشی دانشجویان با ساختار تیوب اشعه ایکس، مکانیسم تولید اشعه ایکس و برهمکنش هایپرتو با ماده، پارامترهای تصاویر آنالوگ و دیجیتال، عوامل تاثیر گذار بر کیفیت تصویر (… ادامه مطلب