جزوه آموزش کامل نرم افزار کامفار ۳۸ ص word

جزوه آموزش کامل نرم افزار کامفار ۳۸ ص word در تهيه اين برنامه كامپيوتري از تجربيات بيش از ۳۰ كميته ازريابي اقتصادي كشورهاي مختلف بهره گرفته شده است و پس از طي ۳ سال دوران آزمايشي؛ و رفع اشكالات؛ براي… ادامه مطلب