داده پروژه واقعی عملیات اتمام خانه مسکونی

داده پروژه واقعی عملیات اتمام خانه مسکونی توجه مهم: این داده ها برای پروژه داخل ایران و شرکتهای ایرانی نیست و مربوط به خارج ار کشور است. تعداد ۱۲ فایل اکسل که مرابط با پروژه ساخت و اتمام خانه مسکونی… ادامه مطلب

دانلود داده واقعی مرتبط با پروژه ساخت آپارتمان

دانلود داده واقعی مرتبط با پروژه ساخت آپارتمان توجه مهم: این داده ها برای پروژه داخل ایران و شرکتهای ایرانی نیست و مربوط به خارج ار کشور است. داده های ساخت یک آپارتمان برای نمونه سازی بهتر پروژه ها یا… ادامه مطلب