نرم افزار تمرین و آموزش شطرنج مبتدی تا حرفه ای CT ART 6

نرم افزار تمرین و آموزش شطرنج مبتدی تا حرفه ای CT ART 6 نرم افزار کامل تاکتیک سطح مبتدی تا حرفه ای (۲۰۰ تا ۲۵۰۰) شامل ۱۰۰۰۰ تمرینات و پازل های سطح بندی شده برای تمام بازیکنان از مبتدی تا… ادامه مطلب