رساله موزه مردم شناسی (خراسان)

رساله موزه مردم شناسی (خراسان) تعریف موزه: ریشه واژه موزه از لغت یونانی «موزین» (Mousein) به معنای مقر زندگی موزه (Mouse) الهه هنر و صنایع در اساطیر یونان باستان اقتباس شده است و در زبان انگلیسی تلفظ میوزیم (Museum) و… ادامه مطلب

رساله فرهنگسرا به همراه اتوکد ۳

رساله فرهنگسرا به همراه اتوکد ۳ فرهنگ سرا ساختمانی است که در آن یک یا چند نهاد فرهنگی فعالیت دارند. در فرهنگ سراها معمولاً شرایطی برای آموزش امور گوناگون فرهنگی و اجتماعی و همچنین آموزش پیشه‌ها و هنرهای گوناگون مانند… ادامه مطلب

رساله فرهنگسرا به همراه اتوکد ۲

رساله فرهنگسرا به همراه اتوکد ۲ فرهنگ سرا ساختمانی است که در آن یک یا چند نهاد فرهنگی فعالیت دارند. در فرهنگ سراها معمولاً شرایطی برای آموزش امور گوناگون فرهنگی و اجتماعی و همچنین آموزش پیشه‌ها و هنرهای گوناگون مانند… ادامه مطلب

رساله فرهنگسرا به همراه اتوکد ۱

رساله فرهنگسرا به همراه اتوکد ۱ فرهنگ سرا ساختمانی است که در آن یک یا چند نهاد فرهنگی فعالیت دارند. در فرهنگ سراها معمولاً شرایطی برای آموزش امور گوناگون فرهنگی و اجتماعی و همچنین آموزش پیشه‌ها و هنرهای گوناگون مانند… ادامه مطلب

رساله موزه مردم شناسی (خراسان)

رساله موزه مردم شناسی (خراسان) تعریف موزه: ریشه واژه موزه از لغت یونانی «موزین» (Mousein) به معنای مقر زندگی موزه (Mouse) الهه هنر و صنایع در اساطیر یونان باستان اقتباس شده است و در زبان انگلیسی تلفظ میوزیم (Museum) و… ادامه مطلب