دانلود نمونه سوال تستی از درس ۱ تا ۷ پیام های آسمانی هفتم word

دانلود نمونه سوال تستی از درس 1 تا 7 پیام های آسمانی هفتم word

دانلود نمونه سوال تستی از درس ۱ تا ۷ پیام های آسمانی هفتم word

عنوان : نمونه سوال تستی از درس ۱ تا ۷ پیام های آسمانی هفتم
تعداد صفحات : ۴
فرمت فایل : word
توضیحات فایل :
این نمونه سوال که به صورت تستی می باشد برای درس ۱ تا ۷ پیام های آسمانی هفتم است که به صورت word طراحی شده است ….

فرم طراحی سوالات امتحانی

فرم طراحی سوالات امتحانی

فرم طراحی سوالات امتحانی

با استفاده از این فرم می توانید سولات خود را در نرم افزار word به راحتی تایپ کنید
نوع فایل: word
قابل ویرایش
 
دانلود و خرید در انتهای توضیحات…

دانلود نمونه سوال تستی فصل ۳ علوم هفتم pdf

دانلود نمونه سوال تستی فصل 3 علوم هفتم pdf

دانلود نمونه سوال تستی فصل ۳ علوم هفتم pdf

عنوان : نمونه سوال تستی فصل ۳ علوم هفتم
تعداد صفحات : ۲۰
فرمت فایل : pdf
توضیحات نمونه سوال :
این نمونه سوال مربوط به فصل ۳ (اتم ها، الفبای مواد) می باشد که به صورت فایل pdf و باکیفیت تهیه شده است .
این نمونه سوال شامل ۲۰۸ سوال تستی است ….

دانلود نمونه سوال تستی فصل ۳ علوم هفتم pdf

دانلود نمونه سوال تستی فصل 3 علوم هفتم pdf

دانلود نمونه سوال تستی فصل ۳ علوم هفتم pdf

عنوان : نمونه سوال تستی فصل ۳ علوم هفتم
تعداد صفحات : ۲۰
فرمت فایل : pdf
توضیحات نمونه سوال :
این نمونه سوال مربوط به فصل ۳ (اتم ها، الفبای مواد) می باشد که به صورت فایل pdf و باکیفیت تهیه شده است .
این نمونه سوال شامل ۲۰۸ سوال تستی است ….

دانلود نمونه سوال تستی از درس ۱ تا ۷ پیام های آسمانی هفتم word

دانلود نمونه سوال تستی از درس 1 تا 7 پیام های آسمانی هفتم word

دانلود نمونه سوال تستی از درس ۱ تا ۷ پیام های آسمانی هفتم word

عنوان : نمونه سوال تستی از درس ۱ تا ۷ پیام های آسمانی هفتم
تعداد صفحات : ۴
فرمت فایل : word
توضیحات فایل :
این نمونه سوال که به صورت تستی می باشد برای درس ۱ تا ۷ پیام های آسمانی هفتم است که به صورت word طراحی شده است ….

فرم طراحی سوالات امتحانی

فرم طراحی سوالات امتحانی

فرم طراحی سوالات امتحانی

با استفاده از این فرم می توانید سولات خود را در نرم افزار word به راحتی تایپ کنید
نوع فایل: word
قابل ویرایش
 
دانلود و خرید در انتهای توضیحات…

تخمین درجه ی تقریب یک تابع بوسیله چند جمله ای های موجکی

تخمین درجه ی تقریب یک تابع بوسیله چند جمله ای های موجکی

تخمین درجه ی تقریب یک تابع بوسیله چند جمله ای های موجکی

نوع فایل :PDF
تعداد صفحات :۱۱
سال انتشار :۱۳۹۴
چکیده
اندازه گیری همواری یک تابع بوسیله مشتقپذیری آن برای بسیاری از اهداف در تقریبسازی، خام و ناتمام است. خیلی از اندازهگیریهای ظریف بوسیلهی روشهای مناسبتری صورت میگیرد. در این مقاله بااستفاده از مدول پیوستگی از مراتب بالا یا همان مدول همواری، تخمینی برای درجهی تقریب یک تابع بوسیله چند جملهایهای موجکی ارائه میدهیم. برای این منظور در راستای هدف مقاله، از قضیهی تخمین آهنگ تغییرات)مشتق(…

ویژگی هایی از خانواده ترتیب های TTT

ویژگی هایی از خانواده ترتیب های TTT

ویژگی هایی از خانواده ترتیب های TTT

نوع فایل:PDF
تعداد صفحات :۸
سال انتشار : ۱۳۹۴
چکیده
یکی از ترتیب های تصادفی مهم که کاربردهای فراوانی در سایر زمینه های آماری دارد ترتیب تصادفی کل زمان آزمون است. این ترتیب تصادفی در قابلیت اعتماد، تحلیل بقا، آمار بیمه و … کاربردهای مهمی دارد. در این مقاله ابتدا خانواده ترتیب های تصادفی کل زمان معرفی شده و ویژگی های این خانواده مورد مطالعه قرار می گیرد. در ادامه ارتباط این خانواده ترتیب های تصادفی با برخی از ترتیب های تصادفی دیگر بررسی می شود و…

هم ارزی بین ضرایب فوریه ی موجکی و مدول همواری توابع پیوسته

هم ارزی بین ضرایب فوریه ی موجکی و مدول همواری توابع پیوسته

هم ارزی بین ضرایب فوریه ی موجکی و مدول همواری توابع پیوسته

نوع فایل :PDF
تعداد صفحات :۷
سال انتشار :۱۳۹۴
چکیده
قبلا همارزی بین خطای بهترین تقریب موجکی از مراتب دلخواه، مدول همواری و انحراف توابع از مجموعهای جزئی سریهای موجکی آنها مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله همارزی بین ضرایب فوریهی موجکیو مدول همواری در فضای توابع پیوسته روی دایرهی یکه را نشان میدهیم. به عبارت دیگر؛ شرطی لازم و کافی را برای همارزی مدول همواری توابع پیوسته روی دایرهی یکه و ضرایب فوریهی موجکی توابع مذکوربوجود میآوریم. برای…