سمینار با موضوع بیوراکتور در قالب پاورپوینت و ورد

سمینار با موضوع بیوراکتور در قالب پاورپوینت و ورد

سمینار-با-موضوع-بیوراکتور-در-قالب-پاورپوینت-و-وردپاورپوینت و فایل ورد سمینار کلاسی با موضوع معرفی و کاربرد بیوراکتور برای تولید متابولیت


فهرست

۱- مقدمه ۳

۲-کشت سوسپانسیون سلولی۵

۳-الگوهای
رشد در کشت سوسپانسیون۵

۴- تعریف بیوراکتور۷

۵- راکتور بچ ۱۰

۶- راکتور فد-بچ ۱۱

۷-راکتور با کشت
پیوسته۱۲

۸-راکتورهای دارای مخزن همزن دار STR14

۹-پروانه ها۱۵

۱۰-اختلاط مغناطیسی۱۶

۱۱-موج گیرها۱۶

۱۲-بیوراکتورهای ستون حباب۱۶

۱۳-بیوراکتورهای هوای بالارونده۱۷

۱۴-بیوراکتورهای بستر بسته بندی شده ۱۹

۱۵-افزایش مقیاس برای کشت در بیوراکتور۲۰

۱۶-کشت های اندام در بیوراکتورها۲۲

۱۷-پارامترهای فیزیکی
و شیمیایی کشت در بیوراکتور۲۲

۱۸-کشت­های اندام در بیوراکتورها۲۲

۱۹-مخلوط کردن۲۴

۲۰- pH25

۲۱-مواد
مغذی۲۵

۲۲-مثالی
از کاربرد بیوراکتور در تولید متابولیت­های ثانویه در گیاه جینسنگ۲۶

دانلود فایل

پایش و اقسام آن

پایش و  اقسام آن

پایش و اقسام آن

جمع آوری اطلاعات بوسیله فعالیتهایی از قبیل ثبت مشاهدات، انجام اندازه گیری‌ها و آنالیز آزمایشگاهی نمونه‌های جمع آوری شده در یک مکان خاص یا محل مورد علاقه پایش نام دارد. پایش معمولا مستلزم دیدار محل موردنظر برای جمع آوری اطلاعات مطالق با یک برنامه زمانی خاص یا در طول زمان از……

پایش و اقسام آن

پایش و  اقسام آن

پایش و اقسام آن

جمع آوری اطلاعات بوسیله فعالیتهایی از قبیل ثبت مشاهدات، انجام اندازه گیری‌ها و آنالیز آزمایشگاهی نمونه‌های جمع آوری شده در یک مکان خاص یا محل مورد علاقه پایش نام دارد. پایش معمولا مستلزم دیدار محل موردنظر برای جمع آوری اطلاعات مطالق با یک برنامه زمانی خاص یا در طول زمان از……

ژنتیک

ژنتیک

تعداد صفحه : ۳۶معرفی علم ژنتیک معرفی علم ژنتیک ژنتیک، علم مطالعه وراثت، در تمامی زمینه‌های آن، از گسترش صفات در یک شجره‌نامه خانوادگی، تا بیوشیمی ماده ژنتیکی، اسید دزوکسی ریبونوکلئیکDNA و اسید ریبونوکلئیکRNA است. هدف ما در این بخش، معرفی و بررسی مکانیزم‌های وراثت است. به صورت تاریخی، ژنتیک دانان در ۳ حیطه مجزا فعالیت کرده‌اند، هر حیطه با مشکلات، روش‌ها و موجودات زنده مورد مطالعه مربوط به خود. این ۳ حیطه عبارتند از ژنتیک کلاسیک،…

ژنتیک ۳۶ص

ژنتیک ۳۶ص

تعداد صفحه : ۳۶معرفی علم ژنتیک ژنتیک، علم مطالعه وراثت، در تمامی زمینه‌های آن، از گسترش صفات در یک شجره‌نامه خانوادگی، تا بیوشیمی ماده ژنتیکی، اسید دزوکسی ریبونوکلئیکDNA و اسید ریبونوکلئیکRNA است. هدف ما در این بخش، معرفی و بررسی مکانیزم‌های وراثت است. به صورت تاریخی، ژنتیک دانان در ۳ حیطه مجزا فعالیت کرده‌اند، هر حیطه با مشکلات، روش‌ها و موجودات زنده مورد مطالعه مربوط به خود. این ۳ حیطه عبارتند از ژنتیک کلاسیک، ژنتیک مولکولی و…

تشخیص فنوتیپی و مولکولی ژن مقاومت بتالاكتاماز CTX-M9 در اشريشیاكلی جدا شده از بیماران UTI مراكز درمانی شهرستان سنندج به روش واكنش زنجیره ای پلیمراز

تشخیص فنوتیپی و مولکولی ژن مقاومت بتالاكتاماز CTX-M9 در اشريشیاكلی جدا شده از بیماران UTI مراكز درمانی شهرستان سنندج به روش واكنش زنجیره ای پلیمراز

تشخیص فنوتیپی و مولکولی ژن مقاومت بتالاكتاماز CTX-M9 در اشريشیاكلی جدا شده از بیماران UTI مراكز درمانی شهرستان سنندج به روش واكنش زنجیره ای پلیمراز

نوع فایل:PDF
تعداد صفحات :۷
سال انتشار : ۱۳۹۴
چکیده
آنزیم های بتالاکتامازی ، مهمترین عامل مقاومت به آنتی بیوتیکهای خانواده بتالاکتام در میان باکتری های گرم منفی می باشد. امروزه شاهد افزایش روز افزون عفونتهای ناشی از آنها در جهان هستیم و این یکی از مشکلات بهداشتی درمانی نو ظهور در سطح دنیاست. ژن CTX-M9 عامل مقاومت بتالاکتامازی می باشد. لذا هدف از این بررسی تعیین فراوانی ایشریشیاکلی های تولیدکننده ESBLو ارزیابی مولکولی بتالاکتاماز CTX-M9 توسط PCR بود….

بررسی نقش هیومیک اسید و کلسیم بر روی تحمل به تنش شوری در گیاه جو

بررسی نقش هیومیک اسید و کلسیم بر روی تحمل به تنش شوری در گیاه جو

بررسی نقش هیومیک اسید و کلسیم بر روی تحمل به تنش شوری در گیاه جو

نوع فایل :PDF
تعداد صفحات :۱۳
سال انتشار :۱۳۹۴
چکیده
شوری یکی از مهمترین عوامل تنشزای محیطی تاثیرگذار برکاهش قابلیت تولید و کیفیت محصولات زراعی و باغی در خاکهای مناطق خشک و نیمه خشک میباشد. جو از مهمترین محصولاتی است که در این شرایط رشد میکند. مواد آلی و مواد مشابه غالبا بهمنظور بهبود شرایط خاک و ایجاد تعادل در مواد غذایی مورد نیاز گیاهان برای حاصلخیزی خاک و تولید گیاهان مورد استفاده قرار میگیرند، مواد هیومیکی از جمله این مواد هستند که به…

بررسی اثر عصاره ترکیبی سیر(Allium sativum )و لیموترش(Citrus limon )بر نشانگر التهابی hs-CRP و پروفایل لیپیدی سرم (فاکتورهای خطر آترواسکلروزیس)

بررسی اثر عصاره ترکیبی سیر(Allium sativum )و لیموترش(Citrus limon )بر نشانگر التهابی hs-CRP و پروفایل لیپیدی سرم (فاکتورهای خطر آترواسکلروزیس)

بررسی اثر عصاره ترکیبی سیر(Allium sativum )و لیموترش(Citrus limon )بر نشانگر التهابی hs-CRP و پروفایل لیپیدی سرم (فاکتورهای خطر آترواسکلروزیس)

نوع فایل :PDF
تعداد صفحات :۱۵
سال انتشار :۱۳۹۴
چکیده
آترواسکلروزیس یک التهاب مزمن است که با افزایش لیپیدهای سرم ارتباط مستقیم دارد. پروتئین فاز حاد ) hs-CRP ( حساسترین شاخص التهابی است که مقادیر سرمی آن می تواند خطر معضلات قلبی را پیشبینی نماید. سیر و لیمو ترش از گیاهانی هستند که در درمانهایسنتی مشکلات قلبیعروقی کاربرد دارند ولی عصاره ترکیبی آنها علی رغم رواج مصرف، تاکنون مورد بررسی علمی قرار نگرفته است. مطالعهحاضر، یک پژوهش تجربی مداخلهای است…

بررسی میزان شیوع کریپتوسپوریدیوم انسانی در شهر ارومیه و تعیین گونه های انگل با استفاده از آنالیز PCR

بررسی میزان شیوع کریپتوسپوریدیوم انسانی در شهر ارومیه و تعیین گونه های انگل با استفاده از آنالیز PCR

بررسی میزان شیوع کریپتوسپوریدیوم انسانی در شهر ارومیه و تعیین گونه های انگل با استفاده از آنالیز PCR

نوع فایل :PDF
تعداد صفحات :۱۶
سال انتشار :۱۳۹۴
چکیده
کریپتوسپوریدیوم یک پروتوزوئر زئونوز است که به عنوان عامل مهم اسهال آندمیک و اپیدمیک شناخته شده که اغلب کودکان و بیماران دچار نقص سیستم ایمنی بویژه مصرف کننده داروهای سرکوبگر ایمنی سلولار و هومورال را تهدیدمیکند. مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان شیوع کریپتوسپوریدیوم و ارتباط آن با برخی از متغیرها و تمایز ایزوله های انسانی بر مبنای قطعه ۵۹۷bp ژن ۸۵s rRNA ، جهت تعیین گونه های شایع این انگل در ارومیه…

روش های سنتز و کاربردهای زیست پزشکی نانو ذرات LDH

روش های سنتز و کاربردهای زیست پزشکی نانو ذرات LDH

روش های سنتز و کاربردهای زیست پزشکی نانو ذرات LDH

نوع فایل:PDF
تعداد صفحات :۱۰
سال انتشار : ۱۳۹۴
چکیده
نانو ذرات هیدروکسید لایه ای دوگانه یا LDH از خانواده مواد آنیونی رسی می باشد که اخیرا توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است. کاربردهای فوق العاده آن ها در زمینه های گوناگون مثل ،صنعت، پزشکی، داروسییازی، و… باعث اهمیت روزافزون آن ها شده است. در این مقاله بین معرفی و بررسی روش های سنتز ای ترکیبات و همچنین کاربرد آن ها در دارو و ژن رسانی پرداخته شده است . روش های سنتز هیدروکسیدهای لایه ای…