بررسی نقوش زربافتهای دوره صفوی موجود در موزه هنرهای تزیینی اصفهان

بررسی نقوش زربافتهای دوره صفوی موجود در موزه هنرهای تزیینی اصفهان

بررسی نقوش زربافتهای دوره صفوی موجود در موزه هنرهای تزیینی اصفهان

نوع فایل:PDF
تعداد صفحات:۱۶
سال انتشار:۱۳۹۴
چکیده
زربافتهای دوره صفوی به عنوان فنی ترین هنر نساجی این دوره از اهمیت زیادی برخوردار است .این نوع بافت حتی در ساده ترین شکل خود نیاز به نوعی نقشه دارد و بنابراین به دستگاهی پیچیده تر از دارهای پارچه بافی معمولی نیازمند است. دستگاه از نوع ژاکاردی میباشد و برای بافت پارچه فردیدر بالای دستگاه قرار میگیرد و نقشه را روی نخهای پود اجرا میکند و فرد دیگری در پایین دستگاه نشسته و نقشه های زده شده در بالا را…

همنشینی آرایه ها در تزیینات خانه ی حاج آقا علی بزرگترین خانه خشتی جهان

همنشینی آرایه ها در تزیینات خانه ی حاج آقا علی بزرگترین خانه خشتی جهان

همنشینی آرایه ها در تزیینات خانه ی حاج آقا علی بزرگترین خانه خشتی جهان

نوع فایل :PDF
تعداد صفحات :۲۲
سال انتشار :۱۳۹۴
چکیده
خانه های تاریخی عصر قاجار از جمله آثار قابل توجه این دوره اند که به دلیل ارتباط نزدیک با زندگی روزمره ی مردم گویای ویژگی های خاص عصر خود می باشند.این خانه ها نه تنها از نظر نقشه و فضاهای معماری دارای اهمیت هستند،بلکه به خاطر تزیینات وآرایه های شان که گنجیه هایی از آثار هنری و صنایع دستی را در خود جای داده اند،از نظر زیبایی و ارزش فرهنگی نیز بی همتا میباشند. دراین تحقیق که از نوع توسعه ای بوده و…

جایگاه تاریخی مجسمه درایران باستان تاپایان دوره صفوی

جایگاه تاریخی مجسمه درایران باستان تاپایان دوره صفوی

جایگاه تاریخی مجسمه درایران باستان تاپایان دوره صفوی

نوع فایل:PDF
تعداد صفحات :۱۷
سال انتشار : ۱۳۹۴
چکیده
هنر مجسمه سازی همچون سایر هنرها در دورههای تاریخی ایران دستخوش تغییرات فراوانی بوده است. مجسمهسازی بهصورت پیکرههای گلی در ابعاد کوچک و نیز به شکل نقوش محکوک و نیمهبرجسته بر روی اشیاء که گاهی بهصورت حجم کاملاً برآمده از سطح هم دیده میشود، سابقهای دیرینه و مستمر در هنر ایران دارد. حجم مستقل نیز بهصورت غیرمستمر در دورههای تاریخی ایران پدید آمده است. مجسمه-سازی، در دوران اسلامی بنابر محدودیتها…

مطالعه و تحلیل کتیبه های مسجد میرعماد کاشان

مطالعه و تحلیل کتیبه های مسجد میرعماد کاشان

مطالعه و تحلیل کتیبه های مسجد میرعماد کاشان

نوع فایل:PDF
تعداد صفحات :۱۲
سال انتشار : ۱۳۹۴
چکیده
مساجد متعدد، برجای مانده در معماری جهان اسلام، هر کدام خاستگاهی مشترک و هدفی واحد از تعالیم دینی و وحدانیت الهی را در ساختار شکلی و محتوایی در برداشته و برگی از تاریخ تمدن اسلام را به خود اختصاص دادهاند. در این میان، پشتوانهی تاریخی ایران پیش از اسلام در کنار تعابیر دینی و آموزههای اسلامی ترکیبی از هنر، اصالت و ایمان را بر خشت خشت مساجد این سرزمین به یادگار گذاشته و آنها را به لحاظ فرم،…

مطالعه نقوش گروه شکار در فرش صفوی با تاکید بر نظام های ارزشی مطالعه موردی قالی شکارگاه موزه هنرهای زیبا بوستون

مطالعه نقوش گروه شکار در فرش صفوی با تاکید بر نظام های ارزشی مطالعه موردی قالی شکارگاه موزه هنرهای زیبا بوستون

مطالعه نقوش گروه شکار در فرش صفوی با تاکید بر نظام های ارزشی مطالعه موردی قالی شکارگاه موزه هنرهای زیبا بوستون

نوع فایل:PDF
تعداد صفحات:۱۷
سال انتشار:۱۳۹۵
چکیده
با قدرت گیری صفویان، هنر فرشبافی به رونقی بی نظیر رسید. نقوش این فرش ها که از طیف وسیع نگاره ها بهره مند بودند، نمایانگر تحولات اعتقادی، مذهبی، اجتماعی و اندیشه ای خالقان آن بود. یکی از نقوش مهم فرش ایرانی، نقوش گروه شکار شامل نقش شکار، شکارگاه و گرفت و گیر است که در عهد صفوی به شکوه کم نظیری دست یافت. مضامین اجتماعی، مذهبی در چارچوب نظام های ارزشی، در گفتمان تصویری دست بافت های شکارگاهی صفوی،…

مطالعه ی تطبیقی نمادهای اسطوره ای حیوانی نسخ چاپ سنگی و کاشی نگارهای دوران قاجار

مطالعه ی تطبیقی نمادهای اسطوره ای حیوانی نسخ چاپ سنگی و کاشی نگارهای دوران قاجار

مطالعه ی تطبیقی نمادهای اسطوره ای حیوانی نسخ چاپ سنگی و کاشی نگارهای دوران قاجار

نوع فایل:PDF
تعدا صفحات:۲۰
سال انتشار:۱۳۹۵
چکیده
طرح ها و نقوش کاشی نگاری در هر دوره منبعث از مبانی فکری-ارزشی زمان خود بوده است. در این مقاله تلاش می شود با مطالعه ی تطبیقی نمادهای اسطوره ای حیوانی منقوش بر کاشی نگاری های دوران قاجار، به چگونگی تاثیر پذیری آنها از آثار چاپ سنگی پرداخته شود .هدف از انجام مطالعه شناسایی یکی از منابع الهام کاشی نگاری دوران قاجار در تولید کاشی های مصور است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که رواج و کثرت نسخ چاپ سنگی از…

مطالعه نقش مایه حیوانی آثار جیرفت از لحاظ فرم و معنا

مطالعه نقش مایه حیوانی آثار جیرفت از لحاظ فرم و معنا

مطالعه نقش مایه حیوانی آثار جیرفت از لحاظ فرم و معنا

نوع فایل:PDF
تعداد صفحات:۲۰
سال انتشار:۱۳۹۵
چکیده
با تحلیل و بررسی تزئینات و نقوش ظروف جیرفت می توان دریافت که آن هااز محیط طبیعی اطراف خود الهام گرفته اند. هدف این پژوهش بررسی نقشمایه های حیوانی آثار جیرفت از لحاظ فرم و معنا است و مطالعه ی این نقشمایه ها نشان می دهد که آن ها تنها جنبه ی تزئینی نداشته و سرشار ازمفاهیم اسطوره ای هستند. و روش تحلیلی ، توصیفی و استفاده از منابعمکتوب و کتابخانه ای پایه مطالعات این پژوهش است.
واژگان کلیدی
جیرفت،…

بررسی جایگاه هندسی فرکتال در معماری اسلامی(مساجد دوره صفوی اصفهان)

بررسی جایگاه هندسی فرکتال در معماری اسلامی(مساجد دوره صفوی اصفهان)

بررسی جایگاه هندسی فرکتال در معماری اسلامی(مساجد دوره صفوی اصفهان)

نوع فایل:PDF
تعداد صفحات:۱۵
سال انتشار:۱۳۹۵
چکیده
اثبات تجلی یافتن جلوه هایی از حقیقت در فرم با مشکلات فراوانی روبهرواست. نگارههای هندسی اسلامی یکی از بحث برانگیزترین موضوعات هنری و معماری در جهان است. هندسهی معماری ایرانی به خصوص در بناهای مذهبی در ذهن ما ایرانیان با مفاهیمی عرفانی پیوند خورده است، مقرنس ها بخش عمده ای در مساجد ایران دارند. امروزه فراکتالها یا برخالها با تصاویر زیبا و مفتون کنندهى خود توانستهاند تاثیر بزرگى را در زندگى ما…

پاورپوینت رنگ شناسی تخصصی لباس

پاورپوینت رنگ شناسی تخصصی لباس

پاورپوینت رنگ شناسی تخصصی لباس

فهرست مطالب
فصل اول : رنگ در لباس ایرانیان
فصل دوم : ساختاری بصری رنگ
چرخه ی رنگ ایتن
تونالیته و والر
تضادهای رنگی
تضاد ته رنگ (تضاد سه رنگ اصلی)
تضاد رنگ های مکمل (تضاد رنگ های اصلی و فرعی)
تضاد رنگ های سرد و گرم
پاورپوینت بسیار کامل و جامعی در قالب ۴۸ اسلاید بهمراه عکس و جزئیات…