دانلود مقاله تعریف یادگیری و تحلیل مفاهیم آن

دانلود مقاله تعریف یادگیری و تحلیل مفاهیم آن

دانلود مقاله تعریف یادگیری و تحلیل مفاهیم آن با فرمت ورد ودر ۲۰ صفحه قابل ویرایش
قسمتی از متن مقاله
الف )مفهوم فرایند
فرایند به وقایع و روابط پویا، جاری مستمر و پیوسته در حال تغییر اطلاق می شود. یکی از مشخصات بارز فرایند، حرکت و پویایی آن است که بر اثر تعامل دائم اجزا و متغیرهای موجود در آن صورت می گیرد، و آغاز و پایان مشخصی ندارد. یادگیری نیز یک فرایند است، چون بر اثر تعامل دائم فرد با محیط ، همیشه و در همه جا به طور پیوسته و مستمر صورت می…

کتاب صوتی بخواهید تا به شما داده شود از استر هیکس

کتاب صوتی بخواهید تا به شما داده شود از استر هیکس

 
ن به مرحله دوم در صورتی که هیچ اخطاری در پر کردن اطلاعات نباشد اطلاعات شما بصورت موفقیت آمیز ثبت شده و وارد مرحله دوم می شوید، که در آنجا می توانید یک یا چند فایل زیپ را به محصول خود ضمیمه و آپلود نمایید تا مشتریان هنگام خرید بتوانند آنها را دانلود نمایند…

دانلود مقاله مدیریت هیجان

دانلود مقاله مدیریت هیجان

دانلود مقاله مدیریت هیجان با فرمت ورد ودر ۲۷صفحه قابل ویرایش
فهرست
عناوین مقدمههیجان چیست تجربه ذهنیپاسخ فیزیولوژیکواکنش رفتاری / ابزاریانواع هیجانهیجان خشمهیجان غمهیجان ترسهیجان شادینشانه های هیجان هانتیجهچه زمانی هیجانات دردسرساز می شوند؟چرخه فکر، احساس، رفتارتمیز فکر، احساس و رفتارراهبردهای تنظیم هیجانمعرفی دو تکنیک شناختیمعرفی چند راهبرد رفتاریراهبرد های ذهن آگاهی در تنظیم هیجانتکنیک تجربه کردن هیجان به صورت موجتکنیک…

دانلود مقاله بررسی رابطه هوش هیجانی و کارآفرینی

دانلود مقاله بررسی رابطه هوش هیجانی و کارآفرینی

دانلود مقاله بررسی رابطه هوش هیجانی و کارآفرینی با فرمت ورد ودر ۴۳ صفحه قابل ویرایش
قسمتی از متن مقاله
چکیده
در سازمان هاي بزرگ حمايت از کارآفريني در همه سطوح سلسله مراتبي، براي رشد عملکرد و افزايش رقابت، موضوعي حياتي است. هدف اصلي اين پژوهش، بررسي رابطه هوش هيجاني و کارآفريني سازماني در کارکنان دانشگاه علوم پزشکي کرمان بود.
روش ها : اين مطالعه يک مطالعه توصيفي تحلیلی است، که به روش مقطعي انجام شد. براي دستيابي به هدف مطالعه ميزان هوش…

دانلود مقاله آپراکسی گفتار دوران کودکی

دانلود مقاله آپراکسی گفتار دوران کودکی

دانلود مقاله آپراکسی گفتار دوران کودکی با فرمت ورد ودر ۳۴ صفحه قابل ویرایش
قسمتی از متن مقاله
اختلال آوایی حرکتی است که تبدیل بازنمایی واجی به پارامترهای حرکتی برای ایجاد حرکت مورد نظر را تحت تأثیر قرار می دهد(۱).
آپراکسی گفتار دوران کودکی یک اختلال صداهای گفتاری نورولوژیکی در دوران کودکی می باشد که بدون وجود نقایص عصبی –ماهیچه ای (مثل رفلکس های غیر طبیعی ،تونوسیته غیر طبیعی ) دقت و درستی حرکات گفتاری آسیب دیده اند(۲).
۱-بر خی کودکان با…

دانلود مقاله آموزش هوش هیجانی در كودكان

دانلود مقاله آموزش هوش هیجانی در كودكان

دانلود مقاله آموزش هوش هیجانی در كودكان با فرمت ورد ودر ۲۶ صفحه قابل ویرایش
۱ – مقدمه ۴
۲- پیشینه و تعریف۴
۳- شکل گیری مفهوم هوش هیجانی۵
۴ – مغز هیجانی۶
۵ – جایگاه EQ در انسان۷
۶- تعریف هوش هیجانی۷
۷- کاربرد هوش هیجانی در زندگی۸
۸– مولفه های اصلی هوش هیجانی و اجتماعی ۹
v نظریۀ بارآن۹
v نظریۀ گلمن۹
۹– ابعاد و معیارهای هوش هیجانی۱۰
v شایستگی شخصی۱۰
v شایستگی اجتماعی۱۰
۱۰– مقایسۀ هوش هیجانی و هوش عقلانی۱۴
۱۱– آموزش هوش هیجانی ۱۵
v خودآگاهی۱۵
v…

دانلود مقاله آموزش وپژوهش در حسابداری

دانلود مقاله آموزش وپژوهش در حسابداری

دانلود مقاله آموزش وپژوهش در حسابداری بافرمت ورد ودر 27 صفحه قابل ویرایش
قسمتی از متن مقاله
 
چکیده
این مقاله دیدگاه دانشگاهیان حسابداری را درباره دوگانگی پژوهش حسابداری وآموزش در نظر می­گیرد. این دیدگاه با استفاده از ابزار نظرسنجی واندازه­گیری ۱۱ بعد رابطه بین آموزش وپژوهش در رشته حسابداری نشان می­دهند.این مدل براساس گسترش ادبیات آموزش وبا در نظر گرفتن عواملی که پژوهش های حسابداری وآموزش حسابداری را ترکیب می­کند توسعه…

دانلود کارورزی ۳ دانشگاه فرهنگیان

دانلود کارورزی ۳ دانشگاه فرهنگیان

دانلود کارورزی ۳ دانشگاه فرهنگیان  بافرمت ورد ودر 65 صفحه قابل ویرایش
فهرست مطالب
چکیده:‌ومقدمه:‌زفصل اول:گام اول کنش پژوهی۲بخش یک :ویژگی های من و شایستگی های معلم۲شایستگی های معلم:۲ویژگی های یک معلم خوب از نظر ابن سینا:۴ویژگی های یک معلم خوب از نظر جان دیویی:۵ویژگی های معلم۵الف) اطلاعات۵۱-آشنایی با فناوری آموزشی۵۲-بالا بردن اطلاعات عمومی۶۳-تدریس نوین۶۴-شرکت در دوره های ضمن خدمت۶۵-آشنایی با اصول روانشناسی تربیتی۶۶- داشتن طرح درس۷ب)ابتکار…

دانلودمقاله مدیریت یادگیری در سازمان ها

دانلودمقاله مدیریت یادگیری در سازمان ها

دانلودمقاله مدیریت یادگیری در سازمان ها بافرمت ورد ودر ۱۱ صفحه قابل ویرایش
قسمتی از متن مقاله
 

۱-مقدمه
با توسعه دانش و فناوري و گسترش حيطه هاي كسب و كار از جمله سازمانهاي مجازي يا تحت شبكه، بنگاه هاي اقتصادي گسترش يافته و محيط كسب و كار به محيطي رقابتي و پر از چالش تبديل گرديده و پارادايم هاي جديدي ظاهر شده كه بقاء را براي بسياري از بنگاه ها مشكل ساخته است. در چنين محيطي، طبيعي است كه امتيازهاي رقابتي تغيير شكل دهند. بزرگترين امتياز…

دانلود مقاله نقش فناوری ها و تکنولوژی در نظام آموزشی

دانلود مقاله نقش فناوری ها و تکنولوژی در نظام آموزشی

دانلود مقاله نقش فناوری ها و تکنولوژی در نظام آموزشی بافرمت ورد ودر ۱۴ صفحه قابل ویرایش
قسمتی از متن مقاله
 
چکیدهپیشرفت‌های جهانی در فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات سبب گسترش وسیع فرصت‌های یادگیری و دسترسی به منابع تحصیلی و آموزش شده است و به‌کارگیری فناوری‌های نوین در مدارس در راستای بهبود فرایند یاددهی- یادگیری در حال گسترش است. لذا هدف از این مطالعه بررسی نقش فناوری‌ها و تکنولوژی در نظام آموزشی هست. روش تحقیق در این…