شناخت و ارزیابی فرش

شناخت و ارزیابی فرش

شناخت و ارزیابی فرش

شناخت و ارزیابی فرش

نویسنده: محسن حاج سید جوادی
به کلیه عملیاتی که منجر به قیمت‌گذاری فرش شود ارزیابی فرش گویند که این عملیات عبارتند از بررسی عواملی چون محل بافت، رنگ‌بندی، طرح، نوع مواد مصرفی، رجشمار، نوع رنگرزی خامه فرش، عیوب، ابعاد، سلیقه مشتریان قیمت روز بازار، که برای فرشهای کهنه علاوه بر موارد فوق عوامل دیگری چون سلامت فرش از نظر نگهداری، شخص تولیدکننده و طرح که گاه با آرمی در فرش مشخص است و قدمت فرش نیز تأثیر به سزا دارد که…

شناخت و ارزیابی فرش

شناخت و ارزیابی فرش

شناخت و ارزیابی فرش

شناخت و ارزیابی فرش

نویسنده: محسن حاج سید جوادی
به کلیه عملیاتی که منجر به قیمت‌گذاری فرش شود ارزیابی فرش گویند که این عملیات عبارتند از بررسی عواملی چون محل بافت، رنگ‌بندی، طرح، نوع مواد مصرفی، رجشمار، نوع رنگرزی خامه فرش، عیوب، ابعاد، سلیقه مشتریان قیمت روز بازار، که برای فرشهای کهنه علاوه بر موارد فوق عوامل دیگری چون سلامت فرش از نظر نگهداری، شخص تولیدکننده و طرح که گاه با آرمی در فرش مشخص است و قدمت فرش نیز تأثیر به سزا دارد که…

طرح جعبه دستمال کاغذی برای ساخت با لیزر با MDF به ضخامت ۳ میلی متر ( ۳ طرح )

طرح جعبه دستمال کاغذی برای ساخت با لیزر با MDF  به ضخامت 3 میلی متر  ( 3 طرح )

طرح جعبه دستمال کاغذی برای ساخت با لیزر با MDF به ضخامت ۳ میلی متر ( ۳ طرح )

طرح فوق با فورمت اختصاصی CDR تقدیم شده و در محیط برنامه کرل دراو طراحی شده. برای کار بر روی دستگاه لیزر غیر فلز کاملا آماده میباشد. فایل نمایشی ضمیمه میباشد…

جعبه لوازم خیاطی خاتون ( برای ساخت با لیزر . MDF با ضخامت ۳ میلی متر )

جعبه لوازم خیاطی خاتون ( برای ساخت با لیزر . MDF با ضخامت 3 میلی متر )

جعبه لوازم خیاطی خاتون ( برای ساخت با لیزر . MDF با ضخامت ۳ میلی متر )

طرح فوق با فورمت اختصاصی CDR تقدیم شده و در محیط برنامه کرل دراو طراحی شده. برای کار بر روی دستگاه لیزر غیر فلز کاملا آماده میباشد. فایل نمایشی ضمیمه میباشد…

ست اداری ( لوازم رو میزی ) طرح شماره ۴

ست اداری ( لوازم رو میزی )  طرح شماره 4

ست اداری ( لوازم رو میزی ) طرح شماره ۴

طرح فوق با فورمت اختصاصی CDR تقدیم شده و در محیط برنامه کرل دراو طراحی شده. برای کار بر روی دستگاه لیزر غیر فلز کاملا آماده میباشد. فایل نمایشی ضمیمه میباشد…

آویز طلا و بدلیجات در ۲۶ طرح مختلف

آویز طلا و بدلیجات در 26 طرح مختلف

آویز طلا و بدلیجات در ۲۶ طرح مختلف

طرح فوق با فورمت اختصاصی CDR تقدیم شده و در محیط برنامه کرل دراو طراحی شده. برای کار بر روی دستگاه لیزر غیر فلز کاملا آماده میباشد. فایل نمایشی ضمیمه میباشد…