فارسی ساز Mi band 4 مناسب برای ورژن ۱٫۰٫۹٫۴۸

فارسی ساز Mi band 4 مناسب برای ورژن ۱٫۰٫۹٫۴۸ ☆ برای اولین بار در جهان ☆ با نصب این فارسی ساز تمام منو ها و متون دستگاه Mi band 4 شما فارسی خواهند شد. برای نصب کافی است فایل را… ادامه مطلب

فارسی ساز Mi Band 4 مناسب برای ورژن ۱٫۰٫۹٫۴۲

فارسی ساز Mi Band 4 مناسب برای ورژن ۱٫۰٫۹٫۴۲ ☆ برای اولین بار در جهان ☆ با نصب این فارسی ساز تمام منو ها و متون دستگاه Mi band 4 شما فارسی خواهند شد. برای نصب کافی است فایل را… ادامه مطلب