فیلم آموزش نقشه خوانی معماری و سازه بتنی

فیلم آموزش نقشه خوانی معماری و سازه بتنی فیلم آموزش نقشه خوانی معماری و سازه بتنی: -نقشه خوانی کلیه نقشه های معماری:پلان،نما،برش و کلیه دیتایلها -نقشه خوانی سازه اسکلت بتنی،فونداسیون،تیر و ستون،سازه نگهبان و کلیه دیتایلها و جزئیات اجرایی کلیه… ادامه مطلب

فیلم آموزش نقشه خوانی معماری و سازه بتنی

فیلم آموزش نقشه خوانی معماری و سازه بتنی فیلم آموزش نقشه خوانی معماری و سازه بتنی: -نقشه خوانی کلیه نقشه های معماری:پلان،نما،برش و کلیه دیتایلها -نقشه خوانی سازه اسکلت بتنی،فونداسیون،تیر و ستون،سازه نگهبان و کلیه دیتایلها و جزئیات اجرایی کلیه… ادامه مطلب

فیلم آموزش تکنیک های قبولی و موفقیت در آزمون نظام مهندسی

فیلم آموزش تکنیک های قبولی و موفقیت در آزمون نظام مهندسی فیلم آموزش تکنیک های قبولی و موفقیت در آزمون نظام مهندسی: آزمون نظام مهندسی هر ساله در یک یا دو نوبت جهت اعطا پروانه پایه ۳ برای مهندسین تمامی… ادامه مطلب