اولین قسمت مجموعه‌ی «یوگا: هنر ِ زندگی» – ستون فقرات (وضعیت های نشسته)

اولین قسمت مجموعه‌ی «یوگا: هنر ِ زندگی» – ستون فقرات (وضعیت های نشسته) «مجموعه آموزشی/مستند ِ یوگا: هنر ِ زندگی» فصل اول مجموعه «یوگا: هنر زندگی» که در شهر های مختلف جنوبِ کشور ِ هند توسط این جانب {سینا سیاوشان… ادامه مطلب

اولین قسمت مجموعه‌ی «یوگا: هنر ِ زندگی» – ستون فقرات (وضعیت های نشسته)

اولین قسمت مجموعه‌ی «یوگا: هنر ِ زندگی» – ستون فقرات (وضعیت های نشسته) «مجموعه آموزشی/مستند ِ یوگا: هنر ِ زندگی» فصل اول مجموعه «یوگا: هنر زندگی» که در شهر های مختلف جنوبِ کشور ِ هند توسط این جانب {سینا سیاوشان… ادامه مطلب