مقایسه نظام آموزشی دوره ابتدایی ایران با آمریکا

مقایسه نظام آموزشی دوره ابتدایی ایران با آمریکا

مقایسه-نظام-آموزشی-دوره-ابتدایی-ایران-با-آمریکا

نظام آموزشی دوره ابتدایی درایران

آغازسال تحصیلی درایران

سال تحصیلی درایران هرساله معمولا ازاول مهرآغازمی شود و تا پایان خرداد ماه ادامه می یابد.

آموزشی

براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آموزش و پرورش برای همه کودکان و نوجوانان

ایرانی ازدوره ابتدایی تامتوسطه رایگان است و دولت وظیفه دارد امکان تحصیل رابرای همگان

فراهم سازد. نظام آموزشی نوین ایران شامل دوره ی ابتدایی (۶سال) دوره ی راهنمایی (۳سال)

ودوره ی متوسطه (۳سال) است.

آموزش ابتدایی درایران

آموزش ابتدایی در ایران مشتمل بردوره آموزشی ۶ساله ویژه کودکان رده های سنی ۶تا۱۲سال می باشد.

اهم ویژگی های بدنی و ذهنی کودک ۶الی۱۲ساله به شرح ذیل می باشد:

الف) ویژگی های بدنی

–  هماهنگی چشم ودست کامل می شود .

–  ماهیچه های کوچک، کاملا رشد می کنند .

–  سرعت رشد دختران دراین دوره از پسران بیشترمی شود .

–  در پایان این دوره علایم بلوغ (صفات ثانویه) دردختران بتدریج ظاهرمی شود .

–  رشد جسمی کودک بخصوص ازنظ رتکامل مراکزعصبی، به جایی رسیده است که می تواند به

تحریکات رسیده از خارج، پاسخ های کاملا اختصاصی بدهد .

ب) ویژگی های ذهنی و تحول روانی

– تقلید دراین دوره آگاهانه انجام می شود و کنجکاوی کودک جهت وار و هدفمند می شود .

– بزرگسالانی که از نظر او ارزشمند و مورد احترامند را الگو قرار می دهد .

– از تخیل به واقعیت نزدیک می شود و حس مالکیت در او قوی می شود .

– قدرت تشخیص میان خوب و بد در او ظاهر می شود و به حرف زدن علاقه فراوان دارد .

باتوجه به ویژگی های کودکان در دوره دبستان تعلیم مفاهیم اساسی، تربیت اخلاقی و اجتماعی و جسمانی او ضرورت دارد .

دانلود فایل

نقش دولت درپیشرفت اقتصاد مقاومتی از دیدگاه نهج البلاغه

نقش دولت درپیشرفت اقتصاد مقاومتی از دیدگاه نهج البلاغه

نقش-دولت-درپیشرفت-اقتصاد-مقاومتی-از-دیدگاه-نهج-البلاغهاقتصاد مقاومتی به ان اقتصادی اشاره دارد که در شرایط فشار و تحریم ،تعیین کننده ی رشد و شکوفایی کشور می باشد.به طور کلی هدف از اقتصاد مقاومتی افزایش کارایی نظام اقتصادی کشور می باشدکه موجب ایمنی در برابر بحران ها و تحریم های اقتصادی بین المللی می شود و جامعه را  به سمتی می برد که از وابستگی به غرب می کاهد وبه سمت خودکفایی که ارزوی هر ملتی است،هدایت می کند.در این راستا دولت وظایف سنگینی بر عهده دارد که مهمترین بخش ان برداشتن موانع مختلف و متعدد از پیش پای بخش تولید و اشتغال و فراهم سازی زمینه مناسب برای تولید کنندگان و صاحبان صنایع و بازرگانان است.مقاله حاضر با روش توصیفی  به بررسی  نقش دولت در اقتصاد مقاومتی از دیدگاه نهج البلاغه پرداخته است.

دانلود فایل