حسابرسی انسجام عمومی در داده های ابری مشترک و پویا

حسابرسی انسجام عمومی در داده های ابری مشترک و پویا مقاله شامل فایل انگلیسی و همچنین ترجمه آن به صورت فارسی در دسترس است . دریافت فایل

معماری های سازمانی برای تحول دیجیتال در شرکت های کوچک و متوسط

معماری های سازمانی برای تحول دیجیتال در شرکت های کوچک و متوسط فایل انگلیسی به همراه ترجمه فارسی آن در دسترس می باشد. دریافت فایل