مقدمه ای بر programmable logic controllers)PLC)

مقدمه ای بر programmable logic controllers)PLC)

مقدمه ای بر programmable logic controllers)PLC)

مقاله ای تحت عنوان مقدمه ای بر programmable logic controllers) PLC) در قالب فایل PDF  در ۲۸ صفحه برای شما کاربر محترم قرار داده شده است. …

پول الکترونیک

پول الکترونیک

پول الکترونیک

شرح مختصر : اگر چه در فرايند توسعه پول الكترونيكي, انواع بسيار متفاوتي از فرآورده هاي پول الكترونيكي با ويژگيهاي مختلف عرضه شده اند, اما در طراحي همه آ؛نها سعي شده است تا حداقل, همه ويژگيهاي پول بانك مركزي لحاظ گردد. به طور كلي فرآورده هاي پول الكترونيكي را از نظر فني مي توان به دو دسته تقسيم كرد: پول الكترونيكي مبتني بر كارت هاي هوشمند و پول الكترونيكي مبتني بر نرم افزارهاي رايانه اي ( پول مبتني بر شبكه ). فرآورده هاي پول الكترونيكي مبتني بر…

گوگرد زدايي زيستي از تركيب مدل دي بنزو تيوفن با استفاده از باكتري Rhodococcus FMF

گوگرد زدايي زيستي از تركيب مدل دي بنزو تيوفن  با استفاده از باكتري Rhodococcus FMF

گوگرد زدايي زيستي از تركيب مدل دي بنزو تيوفن با استفاده از باكتري Rhodococcus FMF

چکیده
برخی مشخصه های گوگرد زدایی باکتری بومی رودوکوکوس FMF با استفاده از ترکیب DBT ، بررسی گردید. منحنی رشد باکتری در دو محیط کشت با دو منبع کربنی گلیسرول و اتانول (۲۰ میلی مولار) و با سه غلظت اولیه متفاوت DBT  بدست آمد و مشاهده شد که رشد باکتری و میزان محصول تولید شده بروی محیط کشت حاوی گلیسرول با غلظت اولیه ۲۰ppm از DBT بیشتر است. همچنین میزان تغییرات سرعت ویژه رشد…
مقاله ای که بخشی از چکیده آن را در بالا مطالعه کردید در قالب یک فایل PDF برای شما…

ایمنی حریق

ایمنی حریق

ایمنی حریق

مقاله کارشناسی با عنوان ایمنی حریق برای ارائه در سطح مقاله کارشناسی و یا پروژه درسی مهندسی شیمی ، مهندسی نفت و رشته های مرتبط قابل استفاده برای شما دانشجوی عزیز است. شما می توانید با صرف کمترین هزینه و بدون هیچ زحمتی مقاله ای در سطح بالا برای ارائه در محافل علمی داشته باشید. با تشکر…

پول الکترونیک

پول الکترونیک

پول الکترونیک

شرح مختصر : اگر چه در فرايند توسعه پول الكترونيكي, انواع بسيار متفاوتي از فرآورده هاي پول الكترونيكي با ويژگيهاي مختلف عرضه شده اند, اما در طراحي همه آ؛نها سعي شده است تا حداقل, همه ويژگيهاي پول بانك مركزي لحاظ گردد. به طور كلي فرآورده هاي پول الكترونيكي را از نظر فني مي توان به دو دسته تقسيم كرد: پول الكترونيكي مبتني بر كارت هاي هوشمند و پول الكترونيكي مبتني بر نرم افزارهاي رايانه اي ( پول مبتني بر شبكه ). فرآورده هاي پول الكترونيكي مبتني بر…

گوگرد زدايي زيستي از تركيب مدل دي بنزو تيوفن با استفاده از باكتري Rhodococcus FMF

گوگرد زدايي زيستي از تركيب مدل دي بنزو تيوفن  با استفاده از باكتري Rhodococcus FMF

گوگرد زدايي زيستي از تركيب مدل دي بنزو تيوفن با استفاده از باكتري Rhodococcus FMF

چکیده
برخی مشخصه های گوگرد زدایی باکتری بومی رودوکوکوس FMF با استفاده از ترکیب DBT ، بررسی گردید. منحنی رشد باکتری در دو محیط کشت با دو منبع کربنی گلیسرول و اتانول (۲۰ میلی مولار) و با سه غلظت اولیه متفاوت DBT  بدست آمد و مشاهده شد که رشد باکتری و میزان محصول تولید شده بروی محیط کشت حاوی گلیسرول با غلظت اولیه ۲۰ppm از DBT بیشتر است. همچنین میزان تغییرات سرعت ویژه رشد…
مقاله ای که بخشی از چکیده آن را در بالا مطالعه کردید در قالب یک فایل PDF برای شما…

ایمنی حریق

ایمنی حریق

ایمنی حریق

مقاله کارشناسی با عنوان ایمنی حریق برای ارائه در سطح مقاله کارشناسی و یا پروژه درسی مهندسی شیمی ، مهندسی نفت و رشته های مرتبط قابل استفاده برای شما دانشجوی عزیز است. شما می توانید با صرف کمترین هزینه و بدون هیچ زحمتی مقاله ای در سطح بالا برای ارائه در محافل علمی داشته باشید. با تشکر…

مقدمه ای بر programmable logic controllers)PLC)

مقدمه ای بر programmable logic controllers)PLC)

مقدمه ای بر programmable logic controllers)PLC)

مقاله ای تحت عنوان مقدمه ای بر programmable logic controllers) PLC) در قالب فایل PDF  در ۲۸ صفحه برای شما کاربر محترم قرار داده شده است. …

مقاله ترجمه شده: توسعه یک بدنه چند منظوره کاشی: توسعه فاز و میکرو ساختار

مقاله ترجمه شده:  توسعه یک بدنه چند منظوره کاشی: توسعه فاز و میکرو ساختار

مقاله ترجمه شده: توسعه یک بدنه چند منظوره کاشی: توسعه فاز و میکرو ساختار

عنوان انگلیسی: Development of a multipurpose tile body: Phase and microstructural development
عنوان فارسی: توسعه یک بدنه چند منظوره کاشی: توسعه فاز و میکرو ساختار
 
نام ژورنال: Journal of the European Ceramic Society
سال انتشار:۲۰۰۶
 
تعداد صفحات مقاله انگلیسی:۱۴
تعداد صفحات ترجمه فارسی:۱۷
 
AbstractIn this study, an attempt was made in order to develop a multipurpose tile body using a single formulation. In order to achieve this, several body recipes were prepared using mainly local raw materials with clearly defined physical and chemical properties at different sieve residues and single fast fired under industrial conditions in the first…

مقاله ترجمه شده با عنوان: سیستم کاتالیست ناهمگن برای تبدیل پیوسته اسیدهای چرب آزاد در روغن های گیاهی ‏مورد استفاده برای تولید سوخت زیستی

مقاله ترجمه شده با عنوان: سیستم کاتالیست ناهمگن برای تبدیل پیوسته  اسیدهای چرب آزاد در روغن های گیاهی ‏مورد استفاده برای تولید سوخت زیستی

مقاله ترجمه شده با عنوان: سیستم کاتالیست ناهمگن برای تبدیل پیوسته اسیدهای چرب آزاد در روغن های گیاهی ‏مورد استفاده برای تولید سوخت زیستی

عنوان انگلیسی:
The heterogeneous catalyst system for the continuous conversion of free fatty acids in used vegetable oils for the production of biodiesel
عنوان ترجمه فارسی:
سیستم کاتالیست ناهمگن برای تبدیل پیوسته اسیدهای چرب آزاد در روغن های گیاهی مورد استفاده برای تولید سوخت زیستی
 
نام ژورنال: Catalysis Today
سال انتشار: ۲۰۰۸
 
تعداد صفحات مقاله انگلیسی:۶
تعدادصفحات ترجمه فارسی: ۱۵
 
AbstractBiodiesel produced by the transesterification of vegetable oils (VOs) has recently become more attractive on account of its environmental andeconomical benefits. In this work, a heterogeneous…