دانلود نقشه GIS شبکه معابر شهر تهران

دانلود نقشه GIS شبکه معابر شهر تهران دانلود نقشه GIS شبکه معابر شهر تهران حاوی لایه بندی کامل گذرهای اصلی و فرعی، خیابان ها، نام تمامی راهها،‌لایه های فضاهای اداری،درمانی، توریستی و …، پمپ بنزین،‌مسیرهای ویژه،‌فضای سبز،‌پارکینگ و ….. دریافت… ادامه مطلب

دانلود نقشه GIS شبکه معابر شهر تهران

دانلود نقشه GIS شبکه معابر شهر تهران دانلود نقشه GIS شبکه معابر شهر تهران حاوی لایه بندی کامل گذرهای اصلی و فرعی، خیابان ها، نام تمامی راهها،‌لایه های فضاهای اداری،درمانی، توریستی و …، پمپ بنزین،‌مسیرهای ویژه،‌فضای سبز،‌پارکینگ و ….. دریافت… ادامه مطلب