گزارش کار آزمایشگاه بافت شناسی

گزارش کار آزمایشگاه بافت شناسی ۶۸ اسلاید مصور بافتهای بررسی شده همرا با تصاویر میکروسکبی: مو بافت پوششی ساده مکعبی تیروئید مکعبی کلیه بافت پوششی سنگفرشی مطبق غیر شاخی مری بافت پوششی مظبق کاذب که دار نای اپی تلیوم قرنیه… ادامه مطلب

پاور پوینت مقبرةالشعرا

پاور پوینت مقبرةالشعرا پاور پوینت ۲۵ اسلاید مصور فهرست مطالب (۱ مقدمه (۲ تاریخچه (۳ نوسازی (۴ محمد فرزان مهر (۵نماد مقبره الشعرای تبریز (۶ محله سرخاب تبریز (۷ عناصر مهم موجود در زمینه در محله سرخاب (۸عناصر تاثیر گذار… ادامه مطلب

گزارش کار آزمایشگاه بافت شناسی

گزارش کار آزمایشگاه بافت شناسی ۶۸ اسلاید مصور بافتهای بررسی شده همرا با تصاویر میکروسکبی: مو بافت پوششی ساده مکعبی تیروئید مکعبی کلیه بافت پوششی سنگفرشی مطبق غیر شاخی مری بافت پوششی مظبق کاذب که دار نای اپی تلیوم قرنیه… ادامه مطلب