پروژه طراحی سازه بتنی چهار طبقه با سقف تیرچه بلوک

پروژه طراحی سازه بتنی چهار طبقه با سقف تیرچه بلوک اين پروژه طراحي سازه و فونداسيون يک ساختمان اسکلت بتني چهار طبقه به همراه تمام کنترل ها، محاسبات دستي آرماتور هاي تير و ستون و فونداسيون، دفترچه محاسبات بسيار کامل… ادامه مطلب

پروژه طراحی سازه بتنی چهار طبقه با دیوار برشی و سقف دال بتنی و تیرچه بلوک

پروژه طراحی سازه بتنی چهار طبقه با دیوار برشی و سقف دال بتنی و تیرچه بلوک اين پروژه طراحي سازه و فونداسيون يک ساختمان اسکلت بتني چهار طبقه به همراه تمام کنترل ها، محاسبات دستي آرماتور هاي تير و ستون… ادامه مطلب