دفترچه محاسبات سازه بتنی ۳ طبقه

دفترچه محاسبات سازه بتنی ۳ طبقه دفترچه محاسبات سازه بتنی سه طبقه: شامل مراحل گام به گام طراحی سازه بتنی -بررسی نقشه های معماری -مراحل طراحی و بارگذاری سازه -انجام پروژه در نرم افزار ایتبس -آموزش تهیه نقشه های اجرایی… ادامه مطلب

پروژه ETABSسازه بتنی ۳ طبقه با کاربری مسکونی

پروژه ETABSسازه بتنی ۳ طبقه با کاربری مسکونی پروژه ساختمان ۳ طبقه با کاربری مسکونی: -شامل : -نقشه های معماری: پلان،نما و برش -نقشه های سازه: تمامی دیتایل ها و جزئیات اجرایی -فایلهای محاسباتی سازه -فایل محاسبات ایتبس -فایل محاسبات… ادامه مطلب