آزمون رياضي ۱۰ ص

آزمون رياضي ۱۰ ص

فرمت فایل: ورد – Word  
کتاب سبز – قابل ویرایش ) 
 
تعداد صفحه : ۱۴(ii) از آزمون دونمونه‌اي (۳٫۱۰ ) در برابر عبارت است در برابر غيرنرمال. (۳٫۸) بسازيد كه جدول تجزيه و تحليل براي جدول (۸٫۵) نشان دهيد هنگاميكه F تركيب نرمال از مسئله (۳٫۱) است براي و (۳٫۹ ) با علامت مثال(۳٫۴) فرض كنيد مسئله آزمون در برابر نشان دهيد كه ناحيه رد: (۶٫۱۸) سطح مجانبي دارد هنگاميكه مستقل و هم‌توزيع سازگار هستند و هر توزيع F با ميانگين صفر و واريانس متناهي است(…

آزمون رياضي

آزمون رياضي

فرمت فایل: ورد – Word  
کتاب سبز – قابل ویرایش ) 
 
تعداد صفحه : ۱۴(ii) از آزمون دونمونه‌اي (۳٫۱۰ ) در برابر عبارت است در برابر غيرنرمال. (۳٫۸) بسازيد كه جدول تجزيه و تحليل براي جدول (۸٫۵) نشان دهيد هنگاميكه F تركيب نرمال از مسئله (۳٫۱) است براي و (۳٫۹ ) با علامت مثال(۳٫۴) فرض كنيد مسئله آزمون در برابر نشان دهيد كه ناحيه رد: (۶٫۱۸) سطح مجانبي دارد هنگاميكه مستقل و هم‌توزيع سازگار هستند و هر توزيع F با ميانگين صفر و واريانس متناهي است(…

سيستم‌هاي لوله‌كشي ۱۴ ص

سيستم‌هاي لوله‌كشي ۱۴ ص

فرمت فایل: ورد – Word  
کتاب سبز – قابل ویرایش ) 
 
تعداد صفحه : ۱۴مقدمه سيستم‌هاي لوله‌كشي در نيروگاه‌ها به لحاظ نقش مهمي كه در انتقال سيال و انرژي و برقراري ارتباط سيستماتيك بين تجهيزات به منظور انجام مراحل مختلف عمليات در سيكل حرارتي برعهده دارند از اركان اصلي طراحي و ساخت محسوب مي‌گردند. كاربرد تكيه‌گاه‌ها و نگهدارنده‌هاي مناسب در سيستم لوله‌كشي يكي از مهمترين مراحل طراحي سيستم لوله‌كشي به شمار…

سيستم‌هاي لوله‌كشي ۱۴ ص

سيستم‌هاي لوله‌كشي ۱۴ ص

فرمت فایل: ورد – Word  
کتاب سبز – قابل ویرایش ) 
 
تعداد صفحه : ۱۴مقدمه سيستم‌هاي لوله‌كشي در نيروگاه‌ها به لحاظ نقش مهمي كه در انتقال سيال و انرژي و برقراري ارتباط سيستماتيك بين تجهيزات به منظور انجام مراحل مختلف عمليات در سيكل حرارتي برعهده دارند از اركان اصلي طراحي و ساخت محسوب مي‌گردند. كاربرد تكيه‌گاه‌ها و نگهدارنده‌هاي مناسب در سيستم لوله‌كشي يكي از مهمترين مراحل طراحي سيستم لوله‌كشي به شمار…

پله ۱۴ ص

پله ۱۴ ص

فرمت فایل: ورد – Word  
کتاب سبز – قابل ویرایش ) 
 
تعداد صفحه : ۱۴پله : محاسبه برای ساخت و ساز پله ها، سطوح شیدار (رامپ) ۲۹ ده ها ، بر اساس قوانین گوناگون ساختمان های ملی صورت می گیرد. ساختمان هایی با دو طبقه ۹ بیشتر باید دارای راه پله های با پهنای حداقل ۸/۰ متر و نسبت بلندی به کف باشند. در ساختمان های بلند، پلکان باید پهنایی برابر با ۲۵/۱ متر داشته باشند. طول پاگرد برابر است با تعداد بارهای طول قدم گذاری + عمق قدم. برای پهنای پله ها باید…

پله ۱۴ ص

پله ۱۴ ص

فرمت فایل: ورد – Word  
کتاب سبز – قابل ویرایش ) 
 
تعداد صفحه : ۱۴پله : محاسبه برای ساخت و ساز پله ها، سطوح شیدار (رامپ) ۲۹ ده ها ، بر اساس قوانین گوناگون ساختمان های ملی صورت می گیرد. ساختمان هایی با دو طبقه ۹ بیشتر باید دارای راه پله های با پهنای حداقل ۸/۰ متر و نسبت بلندی به کف باشند. در ساختمان های بلند، پلکان باید پهنایی برابر با ۲۵/۱ متر داشته باشند. طول پاگرد برابر است با تعداد بارهای طول قدم گذاری + عمق قدم. برای پهنای پله ها باید…

سه دهه بحران افغانستان

سه دهه بحران افغانستان

فرمت فایل: ورد – Word  
کتاب سبز – قابل ویرایش ) 
 
تعداد صفحه : ۱۴سه دهه بحران افغانستان، عدم استقلال دولت‌هاي حاكم   اشاره اين نوشتار در صدد آن است كه با تحليل گذراي اوضاع سياسي، اجتماعي و نظامي سه دهه‌‌ي بحران و تحولات اخير افغانستان، بگونة آثار و پي‌آمدهاي آنها را در قالب نا امني‌ها، عقب‌ماندگي‌ كشور، عدم استقلال و ناكار آمدي دولت‌هاي حاكم و…، در شش مرحله به تصوير بكشد، تا به صورت غير مستقيم اين پيشنهاد…

سيستم تعميرات و نگهدارى در كارخانجات دارو پخش ۱۵ ص

سيستم تعميرات و نگهدارى در كارخانجات دارو پخش ۱۵ ص

فرمت فایل: ورد – Word  
کتاب سبز – قابل ویرایش ) 
 
تعداد صفحه : ۱۴نگاهى اجمالى به سيستم نت كارخانه : سيستم تعميرات و نگهدارى در كارخانجات دارو پخش به صورت نيمه متمركز است . در اين سيستم بيش از ۱۲۰ نفر در سطوح مختلف مهارتى در بخشهاى گوناگونى مشغول به كارند كه همگى وظايف خود را زير نظر مديريت فنى مهندسى انجام مى دهند . واحد برنامه ريزى فنى مهندسى نيز تحت نظر اين مديريت اقدام به برنامه ريزى فعاليتهاى نت و كاليبراسيون در اين واحد توليدى…