آموزش شبکه عصبی مصنوعی به همراه تشریح کامل مسائل

آموزش شبکه عصبی مصنوعی به همراه تشریح کامل مسائل شبکه‌ های عصبی مصنوعی (Artificial Neural Network – ANN) یا به زبان ساده ‌تر شبکه‌ های عصبی سیستم‌ ها و روش ‌های محاسباتی جدیدی برای یادگیری ماشینی، نمایش دانش و در… ادامه مطلب

آموزش شبكه هاي عصبي در نرم افزار SPSS

آموزش شبكه هاي عصبي در نرم افزار SPSS در جهان امروز به علت پيشرفت تكنولوژي و پيچيده تر شدن مسائل، استفاده از روش هاي نوين، جايگزين بسياري از روش هاي سنتي شده كه ديگر قادر به تخمين درستي از وضعيت… ادامه مطلب

مجموعه مثال های کاربردی حل شده در زمینه شبکه عصبی مصنوعی

مجموعه مثال های کاربردی حل شده در زمینه شبکه عصبی مصنوعی جزوه آموزشی مجموعه مثال های کاربردی حل شده در زمینه شبکه عصبی مصنوعی با استفاده از نرم افزار MATLAB ، مشتمل بر ۱۳ مثال کاربردی که به صورت گام… ادامه مطلب