کد متلب تعیین موقعیت گره های شبکه حسگر بیسیم با الگوریتم ژنتیک

کد متلب تعیین موقعیت گره های شبکه حسگر بیسیم با الگوریتم ژنتیک توضیحات:کد متلب (Matlab) تعیین موقعیت گره های شبکه حسگر بیسیم با الگوریتم ژنتیک. این کد پیاده سازی طراحی شبکه حسگر بیسیم بر اساس مصرف انرژی بهینه است. این… ادامه مطلب

کد متلب اعمال واترمارک بر تصویر لنا

کد متلب اعمال واترمارک بر تصویر لنا توضیحات: کدهای متلب اعمال واترمارک بر تصویر لنا. با تهیه ی فایل پیش رو یک مجموعه کد متلب به همراه یک فایل word از توضیحات جامع از کد مورد نظر در اختیار قرار… ادامه مطلب

شبیه سازی مجدد یک مقاله ژورنال Elsevier 2012 مربوط به سیستم های آشوبناک

شبیه سازی مجدد یک مقاله ژورنال Elsevier 2012 مربوط به سیستم های آشوبناک توضیحات: شبیه سازی مجدد یک مقاله ژورنال Elsevier  2012 مربوط به سیستم های آشوبناک (رشته های کنترل، مهندسی پزشکی و کامپیوتر)، شامل فایل شبیه سازی متلب، گزارش… ادامه مطلب

مدل سازی، شناسایی و طراحی کنترل کننده PID برای سیستم جرم و فنر

مدل سازی، شناسایی و طراحی کنترل کننده PID برای سیستم جرم و فنر توضیحات: مدل سازی ، شناسایی و طراحی کنترل کننده PID برای سیستم جرم و فنر (درس کنترل خطی، کنترل اتوماتیک)، شامل فایل شبیه سازی متلب و گزارش… ادامه مطلب

مدل سازی، شناسایی و طراحی کنترل کننده PID برای سیستم جرم و فنر

مدل سازی، شناسایی و طراحی کنترل کننده PID برای سیستم جرم و فنر توضیحات: مدل سازی ، شناسایی و طراحی کنترل کننده PID برای سیستم جرم و فنر (درس کنترل خطی، کنترل اتوماتیک)، شامل فایل شبیه سازی متلب و گزارش… ادامه مطلب

شبیه سازی مجدد یک مقاله ژورنال Elsevier 2012 مربوط به سیستم های آشوبناک

شبیه سازی مجدد یک مقاله ژورنال Elsevier 2012 مربوط به سیستم های آشوبناک توضیحات: شبیه سازی مجدد یک مقاله ژورنال Elsevier  2012 مربوط به سیستم های آشوبناک (رشته های کنترل، مهندسی پزشکی و کامپیوتر)، شامل فایل شبیه سازی متلب، گزارش… ادامه مطلب