تحقیق آثار شکار و قوانین کشور ایران وسایر کشورها ی خارجی برای شکار

تحقیق آثار شکار و قوانین کشور ایران وسایر کشورها ی خارجی برای شکار

تحقیق آثار شکار و قوانین کشور ایران وسایر کشورها ی خارجی برای شکار

تحقیق آثار شکار و قوانین کشور ایران وسایر کشورها ی خارجی برای شکار در ۳۵ صفحه فایل ورد word قابل ویرایش
مقدمه
نقش پرندگان مهاجر در پایداری اکوسیستم ها
شکار پرندگان و افزایش بلایای محیطی
سرایت بیماری خاص پرندگان به انسان
نقش پرندگان شکاری
برقرار کنندگان تعادل و توازن
شاخص زیست‌محیطی
کنترل‌کنندگان بیماری
دوستان کشاورزان
آشنایی با قوانین شکار
مجازات‌های قانونی شکار غیر مجاز
قانون شكار و صيد ‌ در ایران
 
قوانین برخی…