پاورپوینت , کشاورزی ارگانیک ۶۶ اسلاید , PPTX

پاورپوینت , کشاورزی ارگانیک ۶۶ اسلاید , PPTX

پاورپوینت-,-کشاورزی-ارگانیک-66-اسلاید-,-pptxاین پاورپوینت با موضوع کشاورزی ارگانیک با ۶۶ اسلاید با عناوین زیر

مقدمه

تعریف کشاورزی ارگانیک

 مفاهیم کلیدی دركشاورزي ارگانيك

 کارهای ممنوع در سیستم کشاورزی ارگانیک

چه محصولاتی محصولات ارگانیک گفته میشود؟

ارزش مصرف مواد غذايي ارگانيك

محصولا ت سالم

غذاهاي ارگانيك

 معيار فرآورده هاي حيواني ارگانيك

ده علت براي لزوم حركت به سوي كشاورزي ارگانيك

اهداف كشاورزي ارگانيك

 تفکرات و ذهنیت غلط  درباره كشاورزی ارگانیك

عواملی که بر سلامت گیاهان اثر دارد؟

 روشهای کنترل افات در کشاورزی ارگانیک

 کاربرد آفت کش ها

تعریف برچسب ارگانيك

مقدمه

کشاورزی ارگانیک (کشاورزی آلی، طبیعی یا زیستی)، نوعی کشاورزی است که در تولید و فرآوری محصولات آن از کودهای شیمیایی، سموم، هورمون‌ها و دگرگونیها و دستکاری‌های ژنیتیکی استفاده نشود و همه مراحل تقویت زمین، کاشت و برداشت با استفاده از نهاده‌های طبیعی (همچون کود زیستی= کمپوست‌ها- حشرات سودمند) باشد.

 

كشاورزي ارگانيك سيستمي توليدي است كه سلامت خاك، اكوسيستم ها و انسان را پايدار مي سازد و بر فرايند بوم شناسانه، تنوع زيستي و چرخه هاي سازگار با شرايط محلي تكيه دارد
تعریف کشاورزی ارگانیک

کشاورزی ارگانیک، یک سیستم مدیریتی جامعی است که
■کمیت و کیفیت محصولات از تولید تا فرآوری و انتقال به مصرف کننده
■سلامت خاک، گیاه، حیوان، انسان، میکروارگانیسم‌ها،
■ محیط سیاره زمین بعنوان یک موجود زندة واحد،
■ اصول اکولوژیکی،
■ محیط زیست،
■ اصول عدالت و روابط اجتماعی، احترام به مخلوقات
■ اصول پایداری زیستی در آن مد نظر است
مفاهیم کلیدی دركشاورزي ارگانيك
 
كشاورزی ارگانیک، حرکت رو به عقب نیست.
 در این سامانه، دانش بومی با علم جدید تركیب می‏شود و در عین حال با سایر روشهای نوین مدیریت، سازگار است.
مزارع ارگانیک همچون دیگرزمینهای زراعی به خوبی آماده شده و نیازمند مدیریت قوی، به ویژه در مورد خاك و آفات است.

کارهای ممنوع در سیستم کشاورزی ارگانیک
استفاده از علف‌کش‌ها، آفت کش‌ها و کودهای شیمیایی
استفاده از فرآورده‌های ژنتیکی در هر شکل <از قبیل بذر، مایه تلقیح بذری، غذای دام و غیره>
استفاده از فاضلاب شهری
دگرگونی‌های ژنتیکی
هورمون ها
چه محصولاتی محصولات ارگانیک گفته میشود؟
محصولاتی که تولید ، فرآوری ، بسته بندی ، نگهداری ، حمل و نقل و عرضه آن ها در بازار تحت كنترل و پايش يك استاندارد معتبر بين المللي ،منطقه اي و يا ملي ارگانيك صورت مي گيرد.
در تولید محصولات ارگانيك شاخص هاي محیط زیستي ، بهداشتي ،اجتماعي و ايمني رعایت شده است
 
 روشهای کنترل افات در کشاورزی ارگانیک
 
روشهای کننرل آفات که میتوان به عنوان محورهای کاربردی در کشاورزی ارگانیک به آنها پرداخت، بنا بر استانداردهای کشاورزی ارگانیک به ترتیب اولویت عبارتند از:

روش مکانیکی: mechanical method
در این شیوه به روش دستی یا با استفاده از ابزارهای ابتدایی به طور مستقیم به حذف جمعیت آفت در اکوسیستم زراعی اقدام می‌شود.
 نصب توری‌های حشرات، آغشته نمودن تنه درختان به مواد چسبناک، کندن گودال، جمع آوری مستقیم حشرات، استفاده از تله‌های تصافی و جاذب از متداول‌ترین روشهای کنترل کننده حشرات در مبارزه مکانیکی است.
 
تعریف برچسب ارگانيك
عبارت است از متن نوشتاري، چاپي يا گرافيكي كه با هدف شناساندن محصول به آن الصاق مي شود يا در مجاورت محصول به نمايش گذارده مي شود.

دانلود فایل

پاورپوینت , خدایان آشوری , ۶۷ اسلاید , PPTX

پاورپوینت , خدایان آشوری , ۶۷ اسلاید , PPTX

پاورپوینت-,-خدایان-آشوری-,-67-اسلاید-,-pptxاین پاورپوینت با موضوع خدای اشوریان با ۶۷ اسلاید با عناوین

مقدمه

خدایان از دیدگاه اشوریان
توصیف نیروهایاهریمنی از نظراشوریان

خدای آشور

کلیات شه مش یا خدای خورشید

کلیات سین یا خدای ماه

کلیات ایشتر خدابانوی مادر

کلیات نبو و مردوک

ئه رش کیگل و نرگل

مذهب اشوری

نتیجه گیری

منابع

مقدمه

آشوریها
، هم خدایانی را که در بابل مورد ستایش بود می پرستیدند فقط آشور خدای
انحصاری آنها محسوب می شد ودر میان سایر خدایان ، خدایان جنگ مانند ایشتار
رب النوع آشور و آربل و نینورتا و شولمان اهمیت بیشتری داشتند.

ادبیات
مذهبی بین النهرین سفلی همه مورد قبول و استفاده آشوریها قرار گرفت ، این
موضوع که از اواسط هزاره دوم پیش از میلاد عملی شده بود تا آخرین روزهای
زمامداری امپراطوران آشور دوام یافت.

عده خدایان بابل و آشور بسیار
است. در یکی از کتیبه های آشوری مربوط به حدود ۸۶۷ پیش از میلاد ، هفت هزار
نام خدایان و فرشتگان منقوش است.

خدایان از دیدگاه اشوریان

آشوریها
خدایان را موجوداتی آسمانی می دانستند و علامت آنها را در کتیبه ها ،
ستاره قرار داده بودند. مثلا خدای بزرگ آنور را با یک ستاره نشان می دادند.

به گمان آشوریان ، خدایان هم چون افراد بشر صاحب خشم و آرزو و دستخوش
احتیاجات مادی بودند ، تنها تفاوت آنان با انسان در قدرت فوق العاده و حیات
جاودانگی بود.
توصیف نیروهای اهریمنی از نظراشوریان

ارواح
بدکردار از بشر تواناتر و از خدایان ناتوانتر بودند و به صورت انسان و تن
جانور مانند اژدها و پلنگ ، برای آزار بشر در هر گوشه پنهان بودند.

اوصاف نیروهای بد یا اهریمنی در دین اشور در یک کتیبه از آنها چنین است:
اینان سم های خدایانند ، از دیوارهای بسیار ضخیم می گذرند ، از بامهای بلند
فرود می آیند گویی طوفانند ، چون ماران از زیر در به درون می آیند و چون
باد از زیر پاشنه د ر داخل می شوند.

در واقع در دین آشوری ، ارواح
هر کدام اسم و شغلی داشتند. لابارتو قاتل اطفال خردسال و لاباسو علت رعشه
اندام و احناسو موجب سیاهی و زردی رخسار بود. وظیفه اینان پرستش ارواح
بدکردار نیست بلکه باید آنان را مغلوب نموده و با عمل بیشتر تاثیر شوم آنها
را برطرف نماید.

شمش یا خورشید خدای عدالت و قاضی بزرگ جهانیان است
که ظلم را از بین می برد و قوانین را به پادشاهان دادگر تلقین می کند.
علامت او در کتیبه ها قرصی است مزین به یک ستاره که دارای چهار شاخه است و
از میان هر شاخه رشته نور مواجی ساتع است و گویی دو شعله آتش از دوش تندیس
او برمی خیزد.

ایشتار

ایشتار خدای نیکخواه است. گاهی او را
دختر آنو و گاهی دختر سین و زمانی خدای جنگ و شهوت خوانده اند. کوشش او در
فریفتن و عاشق کردن بنی آدم است. سایر خدایان ماده که در میانرودان بودند
در ایشتار مستتر شدند. او را به صورت زنی جنگجو که بر پشت دو شیر ایستاده
است و تیری در دست دارد نشان می دهند. در یک دست سلاحی منحنی و در دست دیگر
گرزی با سر شیر گرفته است.

خدای آشور

خدای ملی یعنی آشور
یکی از خدایان خورشیدی بود و روح جنگی داشت و بر دشمنان خود رحم نمی کرد.
بندگان وی معتقد بودند که این خدا از کشته شدن اسیران در برابر ضریح خود
خشنود می شود.

آشور شاه خدایان بود. این برتری بازتابی از روزهای
آغازین تبدیل آشور به دولت-شهر آشور بود. او خدای رسمی ملت آشور بود و همه
چیز و همه کس به وی تعلق داشت. او پادشاه آشور را به نیابت خویش در روی
زمین برگزیده بود تا به نمایندگی از جانب وی بر مردم فرمان براند.

توضیح نماد خورشید

شه مش Shamash، خورشید یا به بر Babar به معنی یگانه رخشان و در بابل روزگار حمورابی از بزرگترین خدایان بود.

در
اسطوره ها، خورشید بالدار دشمن تاریکی، بیماریها و اهریمنانی بود که از
دیرباز نماد تاریکی بودند. خورشید در این روایت پاسدار ستمدیدگان و خدایی
بود که اسمان را هر روز از افق شرق تا غرب درمی نوردید و حتی در کیهانشناخت
میانرودان در جهان زیرین سفری چون سفر در جهان مرئی داشت.

در این
روایات خورشید بیننده خطاها، آشکار کننده نهان و خدای بزرگ عدالت و از
فرمانروایان خواستار عدالت و مهربان بودن با رعایا و برگزیدگان بود. این
ویژگی بر تارک لوح حمورابی و تصویر او آنجا که شهریار حمورابی، نماد رسالت،
را در حالت تعظیم از شه مش دریافت می کند نقش بسته است.

تعریف نمادسین یا خدای ماه

از
کشفیات سرلئوناردوولی در مرکز اصلی کیش سین Sin در اور Ur چنین برمی آید
که خدای ماه یا سین در میانرودان جنوبی از خدایان مشهور سومر بود.

نزد
مردم باستان، سین شاخص گذر زمان و خدایی بود که در تمدن پیش از مسیحیت و
جایی که سفرهای بازرگانان ماه ها طول می کشید و بازرگانی در فراسوی دریاها و
صحاری از اهمیت خاصی برخوردار و مورد احترام بود.

در سه سده اول
شکوفایی مسیحیت نزد کاروانهای شهرهای بزرگ پالمیرا Palmira ] یا تدمر به
معنی نخل [ نیایش ماه با نام یرخ Yearkh یا یارخیبول Karkhibol رواج بسیار
داشت.
تعریف ایشتر خدابانوی مادر

یکی از خدابانوان مشهور سومری اینانا Inana و هم این خدابانوست که سامیان و آموریان او را ایشتر می نامیدند.

توجه
انسان به افزایش تولید کشاورزی و دامپروری در حقیقت توجه به گسترش خانواده
و تصاویر زنان عریان و باردار در نقاشی های اعماق غارهای پارینه سنگی و در
نقش برجسته های میانرودان گویای این گرایش طبیعی و نقش مهم خدابانوان مادر
در اساطیر و انگیزش های آئینی است
تعریف ایشتر خدابانوی مادر

درمانگری و جادوی تقلیدی برای انسان راهی بود برای نفوذ در خدایان و همچنین
از این مسیر بود که نیایش های آغازین در جهت اعتماد به نفس و برخورد با
فرآیندهای فوق طبیعت شکل می گرفت.

ازدواج مقدس خدایان و خدابانوان
در باورهای آئینی سومریان دارای نقشی حساس و جز اسرائیلیان نزد سامیان نیز
این باور گرایشی در جهت توجه به کیش طبیعت بود.

نتیجه گیری

هر
چند که آشوریان توانستند در یک برهه زمانی در زمینه سیاسی یک پادشاهی
نسبتا متمرکز با زور شمشیر به وجود آورند، اما این پادشاهی میراثی
باقیمانده از پادشاهان پیش از آنها مانند سومر و بابل و اکد و … بود.
آنها در زمینه مذهب هم همه مظاهر مذهبی پیش از آشور را پذیرفتند و با توجه
به مقتضیات زمان و مکان آنها را به کار بردند. دین آنها در حقیقت بیشتر
خدایان سومر و بابل را با تغییر نام ولی با همان کارایی و عملکرد شامل می
شد. این دینی مستقل نبود بلکه دینی ترکیبی و بازمانده ۲۰۰۰ سال اندیشه و
ریاضت سرزمین میانرودان بود.

و….

دانلود فایل

دانلود مقاله مقدمه ای بر چگونگی کار کرد موتورهای هوای فشرده

دانلود مقاله مقدمه ای بر چگونگی کار کرد موتورهای هوای فشرده

دانلود مقاله مقدمه ای بر چگونگی کار کرد موتورهای هوای فشرده

مقدمه ای بر چگونگی کار کرد موتورهای هوای فشرده – word (..DOC) – عمران –
قسمتی از متن :
 
‏مقدمه ای بر چگونگی کار کرد موتورهای هوای فشرده :‏
‏آیا شما این هفته در پمپ بنزین بوده اید؟با توجه به اینکه ما در جامعه ی متحرکی زندگی می کنیم ، به احتمال زیاد جواب شما به این سوال بله است و حتماً از روند رشد صعودی قیمت بنزین در سالهای اخیر مطلع شده اید. مشاهده می کنیم  بنزین که مهمترین منبع سوخت در تاریخچه ی خوروهاست ، گرانتر و دست نیافتی تر شده است(تحت…

پاورپوینت با موضوع مقاله نويسي علمي

پاورپوینت با موضوع مقاله نويسي علمي         لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : .ppt  ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 21 اسلاید قسمتی از متن .ppt : مقاله نويسي… ادامه مطلب

پاورپوینت آماده; مقدمه

پاورپوینت آماده; مقدمه مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است   تعداد اسلاید : ۴۷ اسلاید عنوان ارائه : ثبت احوال ارائه دهنده : دانشجو : زیر نظر استاد ارجمند : استاد : بهار ۸۷ آمار ثبت احوال… ادامه مطلب

پاورپوینت مقدمه ای بر خدمات ارزی

پاورپوینت مقدمه ای بر خدمات ارزی فرمت فایل:(powerpoint) تعداد اسلایدها:۱۰۴ اسلاید برخی اسلاید: منابع و مصارف ارزی: الف: منابع ارزی: عواید بدست آمده از صادرات کشور و پرداختهای یکجانبه یک کشور الف -۱: صادرات مرئی ب -۱: صادرات غیر مرئی ب-۱-۱:… ادامه مطلب

پاورپوینت مقدمه اي بر روش تحقيق درعلوم انساني

پاورپوینت مقدمه اي بر روش تحقيق درعلوم انساني فرمت فایل:(powerpoint) تعداد اسلایدها:۲۱ اسلاید برخی اسلاید: علم حصولي يعني علمي كه بر اساس مفهوم و واقعيت خارجي وبا واسطه صورت ذهني براي انسان حاصل مي گردد مانند علم انسان به اشيا و… ادامه مطلب

پاورپوینت مقدمه اي بر فناوري اطلاعات (فصل دوم)

پاورپوینت مقدمه اي بر فناوري اطلاعات (فصل دوم) فرمت فایل:(powerpoint) تعداد اسلایدها:۱۴۲ اسلاید برخی اسلاید: ۱-۲ سيستم هاي اطلاعات: مفاهيم و تعاريف ۲-۲ طبقه بندي و سير تكامل سيستم هاي اطلاعات ۳-۲ سيستم هاي پردازش تراكنش در مقابل سيستم هاي اطلاعات… ادامه مطلب

پاورپوینت مقدمه‌اي بر بيوتكنولوژي

پاورپوینت مقدمه‌اي بر بيوتكنولوژي فرمت فایل:(powerpoint) تعداد اسلایدها:۳۳ اسلاید برخی اسلاید: درس ۵ شيمي زيست بخش سوم: نوكلئوتيدها و اسيدهاي هسته‌اي برخي نقشهاي نوكلئيوتيدها در متابوليسم سلولي: •نقش مهم در تبادلات انرژي (ذخيره انرژي- مصرف انرژي) •جزء ساختماني تعداد زيادي كوفاكتور… ادامه مطلب

گیاه دارویی بادرنجبویه – طرح جابر – Word

گیاه دارویی بادرنجبویه – طرح جابر – Word گیاه دارویی بادرنجبویه طرح جابر فرمت : ورد – word فایل قابل ویرایش می باشد تعداد صفحات : ۲۴ دارای : صفحه عناوین دارای : صفحه بسم الله الرحمن الرحیم دارای :… ادامه مطلب